26. 4. 2023, aktualizováno 12. 6. 2024

Vedení stavebního deníku v některých případech ukládá zákon. Detailní popis dění na stavbě, včetně počasí a jmen pracovníků na staveništi – nic z toho v deníku nesmí chybět. Ale není to jenom byrokratická opletačka. Věděli jste, že se vám deník bude hodit i při reklamaci, nebo dokonce soudním sporu kvůli nepovedené stavbě?

Kdy musíte vést stavební deník? Nový stavební zákon („NSZ“) říká, že stavební deník potřebujete pro záměry, které vyžadovaly stavební povolení (nově povolení záměru).

Co je stavební deník

Citlivé líčení osobních dojmů z nového obydlí tu nehledejte. Stavební deník je stěžejní dokument, který obsahuje informace o průběhu stavby nebo rekonstrukce. Setkáte se s ním v podobě klasického papírového sešitu či elektronické aplikace.  

Podle zákona do něj musíte psát záznamy tehdy, když vaše stavba podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení, a to i v případě stavby svépomocí. Pokud stavební deník nevedete, hrozí vám pokuta a tahanice se stavebním úřadem, který vám dům nemusí zkolaudovat.

Ušetří nervy každému stavebníkovi 

Na první pohled se stavební deník může zdát jako nesmyslný byrokratický zádrhel. Opak je ale pravdou. Díky detailnímu popisu stavby totiž získáte přehledný návod v případě opravy nebo poruchy. A hodit se bude i dalšímu majiteli, pokud se dům chystáte prodat.

Navíc díky pečlivě vedenému deníku jednoduše zjistíte viníka případných stavebních defektů. Poslouží tak i jako berlička při následné komunikaci s dodavatelem nebo dokazování před soudem.

Kdo do deníku může psát a jak

Deník vždycky vede zhotovitel stavby. Pokud stavíte svépomocí, budete do něj zapisovat vy. V případě, že jste si přizvali stavební firmu, je vedení deníku její povinnost. Za normálních okolností píše zápisy stavebník (tedy vy), stavbyvedoucí a stavební dozor.

Zápis začíná dnem převzetí staveniště a končí, když jsou hotové všechny stavební práce. Deník se vyplňuje každý pracovní den, ale u jednoduchých staveb se za souhlasu stavebního úřadu mohou záznamy posunout až o týden.

Důležité je nevynechávat stránky a mít deník pořád při ruce, což je v praxi snazší s jeho elektronickou variantou. Po dokončení stavby vám firma předá vyplněný originál deníku, který musíte archivovat po dobu 10 let.

Co přesně v deníku najdete

Běžně má obsah deníku 3 části. První jsou úvodní listy, kam se zapisují základní údaje o stavbě: číslo domu a parcely, datum zahájení stavebních prací apod. 

Následují denní záznamy, do kterých patří informace o dodaném materiálu, osobách na staveništi i počasí v daný pracovní den. Píšou se sem taky nedostatky, změny oproti projektové dokumentaci a informace o použitých strojích. 

Poslední část tvoří přílohy. Jedná se o fotky, protokoly a kopie smluv i samotnou projektovou dokumentaci.

Elektronický stavební deník šetří čas

Pokud si chcete záznamy o stavbě usnadnit, pracujte s aplikací Stavario. Je to elektronický stavební deník, který se vyplňuje v počítači, mobilu nebo tabletu. Všechno, co se týká stavby, tak máte na jednom místě: záznamy, dokumenty, fotky, faktury.

Zapomeňte na stohy papírů (které se snadno ztrácí), na zdlouhavé vypisování a ukládání dokumentů do šanonů. Přehlednost je hlavní výhodou Stavaria. Některé informace se do deníku dokonce vyplní automaticky – třeba údaje o počasí.

Stavario bude měřit čas, který strávíte prací na jednotlivých částech stavby. A pokud u vás budou pracovat řemeslníci, stačí jim poslat odkaz ke stažení aplikace, aby se i jejich čas zaznamenával. V krátkém videu představuje zakladatel Stavaria všechny jeho důležité funkce:

Kdy postačí jednoduchý záznam o stavbě

Variantou klasického stavebního deníku je jednoduchý záznam o stavbě. Obsahuje v podstatě stejné informace jako deník, ale v menším rozsahu. Měl by tedy pořád zachycovat reálný průběh výstavby a informovat o mimořádných událostech, smlouvách nebo provedených revizích. 

Jednoduchý záznam vám bude stačit pro jednoduché stavby, s výjimkou:

  • tavby pro bydlení a rodinnou rekreaci,
  • podzemní stavby do 300 m² a
  • garáže.

Přesné znění podmínek najdete v § 166 NSZ.

Vedení deníku můžete bez obav svěřit do rukou ověřených stavebních firem, které najdete u nás na portále. A pokud stavíte svépomocí, pomůžeme vám vybrat povinný stavební dozor, který se vám o záznamy postará.