26. 4. 2023, aktualizováno 22. 5. 2023

Nejsou vidět, ale o to větší škodu dokážou napáchat. Vlhkost a radon, dva nezvaní hosté, mají negativní vliv na stavbu i zdraví jejich obyvatel. Voda umí proniknout do konstrukčních prvků, kde způsobuje plísně, a klidně vám i zničí nábytek. Vysoké koncentrace radonu zase přináší újmy na zdraví, včetně rakoviny plic. Na oba ale vyzrajete dobře vybranou a položenou izolací.

Kam s hydroizolací

Mokré skvrny na zdech nebo zápach plísně? Řešení představuje správně položená hydroizolační vrstva. Měla by být všude, kde hrozí kumulace vody a její prosakování do zdiva budovy. Řeč je hlavně o základech a podzemních částech domu. Ty by měla správná hydroizolační vrstva oddělovat od okolního podloží.

Svoje místo má izolace i na vodorovných venkovních plochách, jako jsou balkony nebo ploché střechy. Tady pomáhá chránit proti vsakování srážkové vody. Kromě toho patří hydroizolace i do koupelny, kde chrání proti škodám při úniku vody.

Jaký typ hydroizolace pořídit

Setkat se můžete s mnoha druhy hydroizolačních materiálů. Některé jsou na bázi bitumenu, jiné na bázi akrylátové disperze, další jsou z polyuretanu a jiné zase cementové. Mnoho izolací je také kombinací zde uvedených nosných materiálů.

Abyste dokázali vybrat tu správnou izolaci, je potřeba znát specifické konstrukční podmínky stavby, hlavně druh zátěže, kterému má být hydroizolace v budoucnu vystavena. Výhodou je přehled o geologickém podloží, úrovni hladiny spodní vody a o radonovém indexu. S tím vším by vám měl poradit projektant.

Video ze seriálu Fachmani, kde popisují realizaci hydroizolace.

Nepřítel radon ohrožuje zdraví

Radon je půdní plyn, který se v přírodě vyskytuje běžně. Problém ale nastává, když proniká z podloží do uzavřeného prostoru domu. Je totiž radioaktivní, karcinogenní a ve zvýšených koncentracích může pro obyvatele představovat vážné nebezpečí.  

V kterých místech na nás radon číhá, ukáže radonová mapa. Zrovna na našem území je to víceméně všude. Radonové riziko a stupeň koncentrace se liší v závislosti na typu geologického podloží. Dovnitř špatně izolovaných budov se radon dostává kvůli teplotním rozdílům a následnému komínovému efektu. Navíc ho obsahuje i podzemní voda a v malé míře i některé stavební materiály.

Jak se proti radonu bránit

Povinnost měření a stanovení radonového indexu ukládá stavební zákon. Protiradonová izolace totiž musí být součástí každé novostavby. Jakým způsobem se proti radonu chránit vám ale přesněji určí projektant. V zásadě je ochrana proti radonu propojena s hydroizolačním řešením stavby.

Vybírat budete opět hlavně z asfaltových pásů. Ty mají různou tloušťku a různý typ vložky, jako je skelná tkanina, polyesterová rohož nebo hliníková vložka. Základem pro volbu správné izolace je protokol o měření radonu na daném místě. V jeho závěru se dozvíte, jestli má váš pozemek nízký, střední nebo vysoký radonový index. Vliv na výběr bude mít taky umístění domu, propustnost podloží, a dokonce i případné podsklepení.

Pokládání izolace proti vodě a radonu se musí provést přesně, aby výsledek opravdu těsnil. Při vyšších hodnotách radonového indexu bude navíc potřeba postavit i odvětrávací systém. Nebuďte na to sami a poohlédněte se po odbornících u nás na portálu. Zdarma vás spojíme s ověřenými firmami, které se zabývají hydroizolací i měřením radonu.