24. 5. 2023, aktualizováno 24. 5. 2023

Nosné zdi mají v domě spoustu důležitých funkcí. Nesou váhu celé stavby, rozdělují prostor a v případě obvodového pláště musí plnit i tepelně-izolační, protipožární a protihlukovou funkci. Každý zásah do nosných stěn vyžaduje nejen stavební povolení, ale hlavně odbornou konzultaci statika.

Se stavbou nosných stěn se začíná hned po vyzrání a izolaci základů domu. Staví se z nejrůznějších materiálů, od keramických a pórobetonových tvárnic přes beton až po dřevo. 

O materiálu se ale rozhoduje už v projektové fázi domu. Hlavní slovo má projektant, který vezme v úvahu požadavky na konstrukční systém a s nimi související nároky na vzduchovou neprůzvučnost, požární odolnost nebo estetiku. 

Nosné stěny patří mezi svislé nosné konstrukce, které přenášejí zatížení ze střechy a stropů až do základů budovy. Oproti vodorovným nosným konstrukcím bývá jejich plocha víc než dvojnásobná. Do svislých nosných konstrukcí neřadíme jen stěny, ale i lokální podpory v podobě sloupů nebo pilířů. 

Není stěna jako stěna – rozdíly příček a nosných zdí

Příčka má na rozdíl od nosné zdi jednoduchou úlohu, především rozděluje interiér na jednotlivé místnosti. Spíš než statické požadavky tak plní hlavně ty estetické. Kromě vizuálního dělení prostoru ale může v některých případech přebírat izolační funkce všeho druhu, včetně protipožární ochrany i akustické izolace. 

Ptáte se, jak rozeznat nosnou stěnu od nenosné? Univerzální metoda bohužel neexistuje. Nicméně příčka bývá zpravidla několikanásobně tenčí než nosná zeď. Obecně se udává kolem 10 až 15 cm, u nosných zdí asi 30 cm. Ani to ale nemusí být pravidlem. Nejspolehlivěji vám proto napoví projektová dokumentace a statik.

Škůdci nosných stěn

O nosné zdi je potřeba pečovat, ostatně jako o každou konstrukci. Nerozumí si například s vysokou vlhkostí, a proto je dobré už během stavby základů myslet na kvalitní hydroizolaci. Nenávratné poškození statiky mohou způsobit taky otřesy, nárazy nebo neodborné vyřezávání otvorů pro dveře a okna.

Jak je to s úpravami nosné zdi

Zásahy do nosných zdí nedoporučujeme, pokud to není vysloveně nutné. V některých případech je to časově i finančně dost náročné. Například v paneláku byste při bourání otvorů do nosné zdi potřebovali vyjádření statika, stavební povolení a souhlas bytového družstva nebo 75 % podílníků.

V případě, že si to situace žádá, lze nosné stěny do jisté míry rekonstruovat nebo doplnit o stavební otvory. Při bourání otvorů se statika zajisťuje překlady – například železnými traverzami, při rekonstrukci pak dalším vyztužením konstrukce, vzepřením nebo jejím stažením. Každý takový zákrok musí rozhodnout a spočítat statik, navíc potřebujete stavební povolení i přítomnost odborníků

U nás na portálu najdete jak statiky, tak firmy specializované na rekonstrukce. Zadejte si bezplatnou poptávku a my vás spojíme s ověřenými dodavateli z vašeho okolí.