23. 4. 2024, aktualizováno 11. 6. 2024

Oficiálně hotovo. Tak by se dal označit moment, kdy od úřadu dostanete kolaudační rozhodnutí. Musí ho mít všechny stavby, které vyžadují povolení, takže i velká většina rodinných domů. Pokud potřebujete bydlet dřív, dá se vyřídit souhlas s předčasným užíváním.

Kolaudace představuje klíčový moment v procesu každé stavby. Přece jen znamená, že už se náročné období plné práce nachýlilo ke konci. Nejde ale jenom o symbolické uzavření stavební kapitoly. Kolaudace je v první řadě oficiální povolení od stavebního úřadu, které vás opravňuje stavbu legálně užívat. 

V rámci kolaudačního řízení úřad kontroluje, že stavba odpovídá schválené projektové dokumentaci a že byly dodrženy všechny stavební a bezpečnostní normy.

Pravidla pro kolaudaci domu od 1. 7. 2024

Nový stavební zákon („NSZ“) přináší do procesu kolaudace zjednodušení. Už se nerozlišuje kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí, jak tomu bylo v původní legislativě. Zůstal pouze druhý pojem.

Kolaudační rozhodnutí vyžadují všechny stavby, které vyžadují také stavební povolení (nově povolení záměru). Stanovuje to § 230 NSZ. Podle stejného paragrafu musí mít kolaudaci taky tyto jednoduché stavby:

  • stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží;
  • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury;
  • stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m; a
  • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se její vzhled.

Pro drobné stavby, jako jsou například ploty, opěrné zídky nebo altány, kolaudaci nepotřebujete.

Získali jste stavební povolení ještě podle starého stavebního zákona? Když požádáte o kolaudační řízení do 30. 6., bude se kolaudace řídit ještě původní legislativou. Jestliže ale žádost podáte až od 1. 7. dál, vztahují se na vás už nové paragrafy.

Průběh kolaudačního řízení podle nového stavebního zákona

  1. Podání žádosti: ze všeho nejdřív musíte na stavebním úřadě požádat o vydání kolaudačního rozhodnutí. Do žádosti se uvádí identifikační číslo stavby, předpokládaný termín dokončení a taky popisky odchylek od dokumentace pro povolení stavby. Další náležitosti a přílohy žádosti popisuje § 232 stavebního zákona
  1. Posuzování žádosti: stavební úřad zhodnotí, jestli je stavba v souladu s povolením. Posoudí taky nepodstatné odchylky od projektové dokumentace. Úřad k takovým odchylkám nepřihlíží, pokud se jimi nemění půdorysný a výškový rozsah stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění způsob užívání stavby a pokud nedochází k ovlivnění požární bezpečnosti (§ 233).
  1. Závěrečná kontrolní prohlídka: když je to nutné, provede úřad prohlídku. Ta musí proběhnout do 30 dnů ode dne podání kompletní žádosti (nebo od doplnění/opravení neúplné žádosti). O termínu prohlídky se musíte dozvědět minimálně 10 dní předem. 
  2. Vydání kolaudačního rozhodnutí: pokud jsou splněné podmínky z § 233, vydá stavební úřad do 15 dnů od prohlídky kolaudační rozhodnutí. Tím povolí užívání stavby k bydlení.

Je možné užívání stavby bez kolaudace?

Občas se potřebujete do nového nastěhovat dřív. Co v takovou chvíli dělat, když nemáte dům zkolaudovaný? Dobrá zpráva – existuje tzv. předčasné užívání stavby. Úřad vám ho může povolit až na dobu jednoho roku. Podmínkou je, aby užívání neohrozilo bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. 

O povolení předčasného užívání musíte požádat úřad. Do žádosti uveďte opět identifikační číslo stavby a taky odůvodnění. Pokud nestavíte svépomocí, ale s dodavatelem, pak musí žádost obsahovat také jeho souhlas, případně podmínky pro předčasné užívání stavby. 

S dokončením stavby pomůžou zkušení řemeslníci 

Chybí vám na domě před kolaudací ještě důležité věci ? Poptejte spolehlivé dodavatele. Takové, co odvedou profesionální práci a dodrží potřebné termíny. Najdete je v naší databázi. Máme kontakty na zedníky, sádrokartonáře, elektrikáře, klempíře i další firmy a řemeslníky. Prohlédněte si jejich reference a pak jednoduše zadejte bezplatnou poptávku. 

5 2 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x