14. 11. 2019, aktualizováno 15. 12. 2021

+ Příprava na revizi elektroinstalace – Přípravu na revizi elektroinstalace by měl provést elektrikář, který má potřebnou odbornou způsobilost. Tento elektrikář by tedy i měl vědět, jak elektroinstalaci správně připravit, aby prošla revizí a splňovala všechny zákonem dané požadavky. 

Jak již bylo zmíněno, základem je bezpečnost. Nesmí tedy být nikde žádné odhalené přístupné vodiče, nikde žádné otevřené elektroinstalační krabice, zásuvky nebo vypínače bez krytů apod. Pokud si nejste u něčeho jisti, uděláte nejlépe, když se poradíte s elektrikářem nebo přímo s revizním technikem. 

+ Izolace nepřipojených kabelů. Všechny kabely, které nejsou někde zapojeny, musí být tedy nějak zaizolovány. Zcela dostačujícím a současně jednoduchým řešením je použití wago svorek. Na každý vodič kabelu tedy nasuneme samostatnou wago svorku. Každý vodič samozřejmě musí mít svoji vlastní wago svorku, jinak by došlo ke zkratku. 

U vnitřních instalací stačí nasunout wago svorky na fázové vodiče (hnědý, černý nebo šedý) a na nulový vodič (modrý). U venkovních instalací je vhodné wago svorku dát i na ochranný zemnící vodič (žlutozelený) a celé to zaizolovat alespoň elektrikářskou páskou. 

+ Dokumenty k rozvaděči – Rozvaděč z pohledu revizního technika není jen „hromada jističů“. Je to zařízení přístupné laické obsluze, tudíž musí splňovat určitě požadavky. Tím, že elektrikář rozvaděč začne zapojovat, začne tvořit nový výrobek. Tím se stane výrobcem a musí splnit určité požadavky a mít k tomu také potřebná oprávnění, zejména se jedná o ČSN EN 60439-1 ed.2 a ČSN EN 60439-3 (35 7107). Což mimo jiné také znamená, že musí dodat rozvaděč nebo rozvodnici typově zkoušenou (TTA). Tohle je velmi častý problém, protože mnoho elektrikářů nemá potřebná oprávnění pro výrobu (stavbu/zapojování) rozvaděčů. Rozvaděč tudíž pak nesplňuje požadavky a neměl by projít revizí. 

Každý vodič v rozvaděči musí mít popisek. To se řeší tím, že každý vodič má číslo a ke všem číslům jsou někde na rozvaděči nalepené popisky. Stejně tak i každý jistič nebo chránič musí mít popisek. 

+ Plán/projekt rozvodů – Součástí realizace a jako podklad k elektrorevizi by měl být i nějaký plán nebo projekt rozvodů. Nemusí to nutně být nic profi, stačí i ruční nákres na papír. Mělo by tam být ale vidět, které rozvody kam vedou a kudy vedou. Je to nakonec i pro vás do budoucna, abyste měli nějaký podklad, pokud byste něco s elektřinou řešili a nepamatovali si už, kudy nebo jak třeba některé rozvody vedly. 

+ Nastupuje orgán – Samotnou revizi elektroinstalace provádí revizní technik s potřebným oprávněním. Výstupem této elektrorevize je pak revizní zpráva, kterou budete potřebovat doložit při kolaudaci domu. Technik má speciální měřící přístroje, pomocí kterých měří různé parametry. 

+ Vizuální kontrola – Jako první proběhla běžná vizuální kontrola. Technik zkontroloval, že všechny zásuvky jsou připojené a zakrytované, stejně tak i vypínače. Dále prošel celý dům a ověřil, že nikde netrčí žádné nezaizolované dráty. Ověřil také, že v rozvaděči je na první pohled vše správně zapojené, že všechny prvky rozvaděče mají popisky, všechny vodiče jsou očíslované a že rozvaděč odpovídá standardům a normám. 

+ Kontrola utažení šroubů – Technik otevřel rozvaděč a zkontroloval, jestli jsou všechny šrouby upevňující dráty dostatečně dotažené. Tohle by se dle normy mělo udělat nejpozději do šesti měsíců od realizace elektroinstalace

+ Měření impedance smyčky – Impedanční smyčka je měřená až k venkovní trafostanici. Tím je možné zjistit různé problémy, protože velká impedance znamená nedostatečný spoj. To může být například špatně utažená některá svorka nebo spoj, například špatně utažený šroub u jističe nebo přímo v zásuvce. Může to ale také značit poškozený kabel. Vysoký odpor totiž současně znamená i vysoké zahřívání při průtoku proudu, což by mohlo vést až k požáru. 

Měření probíhalo přímo ze všech zásuvek, kdy technik zapojil do zásuvky měřicí přístroj, který mu po chvíli ukázal hodnotu impedance smyčky a jestli je vedení OK nebo ne. Současně s tím se testovalo i správné uzemnění dané zásuvky. Přístroj sám spočítal a vyhodnotil, jestli je daná zásuvka v pořádku. 

Zařízení po připojení do napájené zásuvky nejprve spočítá impedanci smyčky Z na základě hodnoty měřícího proudu I a rozdílu napětí před působením měřícího proudu (U ) a během působení měřicího proudu (U ).

0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x