14. 11. 2019, aktualizováno 15. 12. 2021

Při špatné elektroinstalaci jde i o lidské životy. Je potřeba volit firmu, která je schopna vystavit protokol s „kulatým razítkem“. Jistě na stránkách odborného portálu NejŘemeslníci najdete ty nejprověřenější firmy. Úkolem komplexních koncepcí ochrany je cílená minimalizace zbytkového rizika účelným a kombinovaným použitím různých ochranných komponent. Toto předpokládá exaktní znalost možných potenciálů nebezpečnosti a odpovídajících protiopatření. V rámci systematicky zavedené koncepce ochrany pokrývají vzájemně se doplňující komponenty tři podstatné oblasti ochrany, a to ochranu vedení, osob a preventivní ochranu před požárem.

Jističe vedení chrání kabely, vedení a instalaci před přetížením a zkratem. V různých oblastech použití, ať už v průmyslu, infrastruktuře nebo v technice budov, zajišťují bezpečné a rychlé odpojení, a chrání tak majetek i lidské životy. Lze je zpravidla flexibilně použít a mezi sebou vzájemně kombinovat. Doplňkově k tomu kryjí svodiče přepětí tranzistentní, tedy krátkodobá, přepětí, která vznikají např. vlivem nepřímého úderu blesku nebo kolísáním napětí v síti.

Primární instalace

Zatímco jističe vedení chrání primárně instalaci, proudové chrániče slouží k ochraně osob. Zabraňují nebezpečným dotykovým proudům při nepřímém i přímém dotyku tím, že při překročení určitého rozdílového proudu rychle a bezpečně odpojí hlídaný proudový obvod od sítě. Příčinou poruchy může být např. vadný elektrický spotřebič. Pro mnoho oblastí použití v novostavbách je proto instalace proudových chráničů se jmenovitým rozdílovým proudem maximálně 30 mA povinností: Např. v Německu platí tato povinnost již od roku 1984 pro prostory s vanou nebo sprchou (viz DIN VDE 0100-701:2008 – odpovídá ČSN 33 2000-7-701 ed. 2**)) a od roku 2007 také pro všechny zásuvkové obvody s jmenovitým proudem do 20 A, které jsou určeny pro používání laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a k všeobecnému použití, resp. u mobilních zařízení pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32 A (viz DIN VDE 0100-410:2007 – odpovídá ČSN 33 2000-4–41 ed. 2*)).

Proudové jističe

Proudové chrániče typu A vybavují jak při sinusových střídavých rozdílových proudech, tak také při pulsujících stejnosměrných rozdílových proudech. V mnoha moderních elektrických zařízeních, jako např. v pračkách nebo čerpadlech topení, se nacházejí měniče frekvence, které mohou na výstupní straně generovat rozdílové proudy z frekvenčního spektra s podíly frekvencí v oblasti kilohertzů. Proudové chrániče typu A nejsou pro tyto případy technicky uzpůsobeny. 

Aby bylo možné zajistit ochrannou funkci v těchto situacích, uvedla na trh např. společnost Siemens nový proudový chránič typu F, který rozšiřuje ochranný a funkční rozsah typu A. Tyto proudové chrániče (typ F) mají dynamický výdržný proud větší než 3 kA a zatížitelnost vyhlazenými stejnosměrnými rozdílovými proudy až 10 mA, aniž by to nějak omezovalo jejich hlavní funkci. 

Avšak ani proudové chrániče typu A a typu F nedokážou detekovat vyhlazené stejnosměrné rozdílové proudy, které se mohou vyskytnout při použití třífázových měničů frekvence, medicínských přístrojů a zdrojů UPS nebo při nabíjení elektrických vozidel. Zde je třeba použít proudové chrániče typu B a B+, které jsou citlivé na univerzální proud. Tyto přístroje mají doplňkový převodník pro separátní detekování stejnosměrných rozdílových proudů. Jsou vhodné pro použití v třífázové soustavě před obvody vstupního proudu s usměrňovači. 

Všechny proudové chrániče se jmenovitými vybavovacími rozdílovými proudy maximálně do 300 mA přispívají také k protipožární ochraně tím, že zabraňují požárům, které mohou vznikat proudy zemního spojení.

Pozor, hoří

Nejčastější příčinou požárů způsobených elektřinou jsou nebezpečné poruchové elektrické oblouky. Proudové chrániče ani jističe vedení nedokážou detekovat sériové poruchové elektrické oblouky. Již pouze drobná závada v instalaci – poškozená izolace kabelu, zhmožděné vedení, nalomená vidlice, uvolněná místa styků v elektroinstalaci, ale také nekvalitní, levné napodobeniny značkových elektro produktů – může mít závažné následky. Elektrické oblouky, které mohou vzniknout v důsledku těchto „drobných závad“, vedou ke vznícení izolace vedení a k zahoření kabelu s možným následným požárem celé budovy. 

Tuto bezpečnostní mezeru vyplňuje požárový jistič AFDD (Arc Fault Detection Device, přístroj k detekci chybového elektrického oblouku) 5SM6 firmy Siemens. Reaguje také na sériové poruchové elektrické oblouky a v případě detekce bezpečně vypíná příslušné proudové obvody. Z tohoto důvodu trvale měří intenzitu, dobu trvání a přerušení vysokofrekvenčního šumu napětí a proudu. Integrované filtry se softwarem tyto signály vyhodnocují. Při zjištění anomálií odpojí požárový jistič během krátké doby chráněný proudový obvod. 

Neškodné, nekritické zdroje rušení, jako je např. jiskření komutátoru při provozu vrtačky nebo vysavače, umí požárový jistič bezpečně rozlišit, a tedy na ně nereagovat. Požárový jistič je vhodný jak pro modernizaci, tak i pro dovybavení stávajících a starších instalací. Toto je zvláště důležité, neboť riziko vzniku nebezpečných poruchových elektrických oblouků je největší právě u starších elektroinstalací.

Požárový jistič je k dostání ve dvou přístrojových variantách se dvěma různými konstrukčními šířkami, lze ho sdružovat s různými jističi vedení, popř. s proudovými chrániči do 16 A jmenovitého proudu. Při použití nástavbových pomocných spínačů je možné ho připojit k nadřazenému řídicímu systému, což umožní např. posílat hlášení o vybavení jističe na centrální dozornu.

Tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků


Pokud jste se rozhodli, že si pořídíte svůj dům snů, konzultujte s odporníky a svěříte firmě profesionální činnosti a navíc vybírejte pečlivě. Což se snadno řekne… Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů. Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.
Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků.


0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x