Chci začít

Podmínky zpracování osobních údajů

Jak pracujeme s Vašimi osobními údaji?

Napsali jsme to lidskou řečí, ale níže máme i pořádnou právnickou verzi, vyberte si, co Vám vyhovuje víc.

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Jaké údaje sbíráme?
  • To, co nám o sobě řeknete: jméno, příjmení, kontakty, …
  • To co na našem serveru poptáváte / nabízíte - zakázky, poptávky, nabídky, fotky, dokumentaci, …
  • Technické informace - IP adresy, soubory cookies, …
 • Co s nimi děláme?
  • Hlavně data používáme pro základní účely služby - párování poptávek s nabídkami, komunikace a hodnocení. Data také analyzujeme pro zlepšování funkcí portálu.
  • Některé informace zveřejňujeme - profily řemeslníků, hodnocení zakázek, fotky prací.
  • Pro technické záležitosti někdy používáme služby třetích stran a ty tak mají přístup k některým údajům. Třetím stranám dáváme vždy jen nutné minimum dat a kontrolujeme podmínky třetích stran (že jsou u nich data v bezpečí).
 • Co s nimi neděláme?
  • Nikomu vaše data neprodáváme.
 • Kdo jsme vlastně my?
  • My jsme firma NejŘemeslníci.cz (provozovatel služby nejremeslnici.cz). Máme IČO 25029673, e-mail info@nejremeslnici.cz a telefon +420778468024.
 • Jak můžete mít svoje data pod kontrolou?
  • Přesně tak, jak zákon káže. Máte nárok dozvědět se jaké informace o vás máme uložené, můžete je upravit, přenést, omezit (např. cookies) nebo úplně odstranit. Ozvěte se nám na kontakty výše, vyřešíme to.
 • Jaké soubory Cookies používáme a co tím sledujeme?
   • Pomáháme aby všechno dobře dopadlo a dbáme na Vaše soukromí. Každá Cookie, kterou na tomto webu používáme, je odpovědná za konkrétní dílek funkcionality. Některé jsou nezbytné pro fungování tohoto webu a není možné je vypnout. U těch ostatních je to na Vás!
   • Nastavit cookies
   • Jednotlivé skupiny cookies a jejich obsah:
    Technické cookies
    Tyto cookies jsou nezbytné pro provoz a zabezpečení stránek. Jejich nastavování nelze vypnout.
    Preferenční cookies
    Ukládáme si Vaše nastavení, jak procházíte naše stránky. Tyto informace s nikým nesdílíme. Pokud tyto cookies vypnete, některé funkce webu nemusí fungovat optimálně.
    Analytické cookies
    Anonymní měření návštěvnosti nám pomáhá zlepšovat služby portálu. Ukáže nám, jaké funkce uživatelé na stránkách využívají.
    Marketingové cookies
    Slouží k přesnějšímu cílení našich reklamních kampaní.
   • Vaše aktuální nastavení skupin cookies: ID 9b9a7b12, preferenční: Ne, analytické: Ne, marketingové: Ne.

Podmínky zpracování osobních údajů společností NejŘemeslníci.cz.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost NejŘemeslníci.cz, poskytovatel služby nejremeslnici.cz, se sídlem SGCP CZ a.s., NejŘemeslníci.cz, Smrčkova 2485/4, Praha 8, 180 00, IČO: 25029673, DIČ: CZ25029673 (dále jen „NejŘemeslníci.cz“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu odstavce „Práva subjektu údajů“ níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420778468024 nebo na e-mailové adrese info@nejremeslnici.cz

 2. Kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů

  Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Společnost NejŘemeslníci.cz může zpracovávat osobní údaje uživatelů v následujícím rozsahu:

  • Zákazník: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce (fotografie, dokumentace, smlouvy), IP adresa, soubory cookies, geolokační údaje.
  • Dodavatel práce: název subjektu, jméno, příjmení, IČO, DIČ, kontaktní a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, datum narození, osobní fotografie, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce (fotografie, dokumentace, smlouvy), údaje související s profilem dodavatele (předmět podnikání, odborné znalosti a dovednosti, otázky a odpovědi), údaje z podnikatelských registrů, IP adresa, soubory cookies, geolokační údaje.
 3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

  Vaše osobní údaje zpracováváme primárně pro účely zprostředkování práce na portálu NejŘemeslníci.cz a podpory rozvoje portálu, tedy k následujícím účelům:

  • péče o smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, komunikace se zákazníky a dodavateli a zprostředkování komunikace mezi nimi, to vše pro účely zpracování a realizace poptávek a nabídek, udržování veřejných profilů dodavatelů, získávání referencí, apod.;
  • plnění požadavků našich zákazníků a dodavatelů, potenciálních zákazníků a dodavatelů nebo jiných zainteresovaných stran; poskytování odborného poradenství k realizovaným poptávkám, apod.;
  • komunikace se zákazníky a dodavateli ohledně služeb, projektů a produktů (jako je pravidelná distribuce informací a zpravodajů), organizace školení a průzkumů, realizace marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo podobných akcí či událostí;
  • sledování chování návštěvníků pro účely nabízení relevantního obsahu na webových stránkách a rozvoje jejich obsahu a funkčnosti;
  • udržování funkčnosti a ochrana zabezpečení našich služeb a webových stránek; zjišťování a prevence bezpečnostních rizik, podvodných aktivit nebo jiných trestných či škodlivých činů;
  • dodržování zákonných požadavků, jako např. vedení účetnictví, dodržování povinností uchovávání daňových a obchodních dokumentů; předcházení praní špinavých peněz nebo hospodářské kriminalitě;
  • řešení sporů a soudních pří, prokazování a uplatňování zákonných nároků nebo obrana proti nim, vedení právních sporů a obrana proti nim, vynucování stávajících smluv.

  Pokud není výslovně uvedeno jinak, právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) (plnění smluvních povinností) a f) (oprávněný zájem) GDPR. Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení a některé údaje předávané externím zpracovatelům jsou zpracovávány samostatně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas subjektu údajů) GDPR.

 4. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Vaše osobní údaje bude společnost NejŘemeslníci.cz zpracovávat manuálně anebo elektronicky. Při tom je může v nezbytně nutném rozsahu, po omezenou dobu a pouze z důvodů nutných pro plnění výše uvedených účelů předat spolehlivému zpracovateli – třetí straně, která pro ni bude zajišťovat některou z těchto činností:

  • obchodně-technická podpora: služby telefonní ústředny, SMS ústředny, call centra, platební brány, online chatu,
  • administrativní podpora: rozesílání poštovních zásilek, vedení účetnictví, kontrola v registrech podnikatelských subjektů,
  • technologická podpora: hosting serverů, správa domén a e-mailů, zálohování dat, webová analytika, monitoring chyb na stránkách,
  • marketingová podpora: zobrazování relevantního obsahu stránek, zobrazování relevantních nabídek na stránkách, expedice výherních cen, sběr údajů při průzkumech.

  Ve vhodných případech mohou být osobní údaje předány zpracovateli v rámci skupiny společnosti Saint-Gobain, pokud je to nutné ke splnění výše uvedených účelů (např. pro účely odborného poradenství).

  Osobní údaje dále můžeme předávat dozorovým úřadům, soudům nebo advokátním kancelářím, pokud je to nutné k zajištění dodržení příslušných zákonů nebo k využití, uplatnění nebo obraně zákonných práv, pokud to právní předpisy dovolují.

  Osobní údaje jsou zpracovávány na území EU. Ve výjimečných případech, pokud je to z technických důvodů nutné, jsou osobní údaje v omezené míře předávány zpracovatelům i mimo území EU. Takoví zpracovatelé jsou ovšem vždy vázáni smlouvami zaručujícími ochranu osobních údajů na úrovni GDPR (např. US-EU Privacy Shield), tj. jde o předávání údajů dle článků 45 a 46 GDPR.

 5. Doba uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu poskytování Služeb tedy registrace v systému společnosti NejŘemeslníci.cz. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro obchodní účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Kdykoliv souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje až po dobu deseti let.

 6. Práva subjektu údajů

  V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti NejŘemeslníci.cz, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

  Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti NejŘemeslníci.cz, jakožto správci, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Potřebujete poradit?