Cs calc sep 2016 4bc761a0b6b691fbcfea054d7e324d6974a858edb7491fc05c05737ffc52ddac
Cs calc sep 2016 rolldown 28a5066a8bcb82a1b93e3959472646e46300bc99cf25944009cf01692330c300

Reference Výstavbu domovní kotelny v panelovém bytovém domě s 8 BJ

Popis zadání
Reference vznikla z poptávky.

Zadavatel:
Společenství Kyjovská čp. 3185 – 3186

statutární zástupce : Ing. Josef Jukl, pověřený vlastník


Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
zakázky na dodávku díla„Plynová kotelna SVJ Kyjovská 3185-86, Havlíčkův Brod“

Identifikační údaje zadavatele:
Společenství Kyjovská čp. 3185 – 3186
Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod PSČ 580 01

statutární zástupce : Ing. Josef Jukl, pověřený vlastník

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jukl
Informace o druhu a předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je výstavba zařízení pro vytápění bytového domu (BD) čp. 3185-86 v ulici Kyjovská, Havlíčkův Brod podle projektové dokumentace vypracované fyz.osobami Ing. Merunka (část zařízení pro vytápění), A. Praus (část plynofikace), J. Provazník (část elektrotechnické zařízení). Zařízení pro vytápění – kotelna se nachází v 1. podzemním podlaží bytového domu dispozičně na místě 2 stávajících sklepních prostor. Komín pro odtah spalin je situován na severní straně bytového domu vně pláště. Součástí dodávky je i vyřešení odpojení bytového domu čp. 3185-86 od centrálního zdroje tepla a TUV dodávaného ze zdroje OAHŠ H. Brod teplovodním kanálem.
S odkazem na ustanovení § 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění platném do 31.12.2013 se na předmět zakázky uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty. K uplatnění snížené sazby DPH při dodání předmětu zakázky poskytne zadavatel vybranému uchazeči přiměřenou součinnost (prohlášení, výpis z KN, schéma BD s výměrami podlahové plochy).

Zadávací dokumentace a podmínky poskytování zadávací dokumentace :

Zadávací dokumentace je v kompletním znění připojena elektronické podobě (PDF).
Zadávací dokumentace obsahuje:
- výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
- projektová dokumentace
- návrh smlouvy o dílo
- stavební povolení

Místo plnění:
Havlíčkův Brod, Kyjovská ulice 3185-86

Termín realizace:
Předpokládaný termín dodání 1. červen až 31 srpen 2013

Obchodní podmínky:
Uchazeč předloží jako součást nabídky podepsaný a doplněný návrh smlouvy, který bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního zákoníku.
Zadavatel si vymiňuje právo jednat o obsahu smlouvy.

Prokázání kvalifikace
Uchazeč předloží jako součást nabídky prostou kopii živnostenského oprávnění podle kterého je oprávněn provést předmět zakázky.

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se na vyžádání uchazeče adresované osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických – Ing. Josef Jukl

Požadavky na varianty nabídek :
Zadavatel nepřipouští variantní řešení

Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky :
Oceněný soupis dodávek dle předloženého anonymizovaného soupisu a dle zadávacích podmínek uvedených ve výzvě – cena uvedena bez DPH, s vyčíslením DPH, cena včetně DPH.

Takto oceněny budou části:
- ústřední vytápění
- zařízení silnoproudé elektrotechniky
- plynoinstalace

Uchazeč uvede nabídkovou cenu zakázky v korunách českých. Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky v rozsahu definovaném zadavatelem, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. Vyjádřena bude oceněním technických jednotek jednotkovými cenami. Cena bude obsahovat ocenění dodávek, zabudování dodávaného vnitřního vybavení a zaškolení obsluhy vyplývajících ze zadání zakázky.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřena razítkem.
Takto stanovená nabídková cena bude doplněna i do předloženého doplněného a podepsaného návrhu smlouvy o dílo.

Struktura nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:

• Oceněný soupis v souladu se zadávacími podmínkami
• Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo (podepsaný statutárním zástupcem uchazeče případně osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče)
• Kvalifikační doklad (kopie živnostenského oprávnění)

Podmínky pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek končí 24. května 2013. Nabídky musí být písemně podány cestou České pošty na adresu SVJ Kyjovská 3185-86, Kyjovská 3185, Havlíčkův Brod.

Nabídky, v uzavřených obálkách s označením „NEOTEVÍRAT - KOTELNA“, s razítkem odesílatele.

Hodnotící kritéria :
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny s daní z přidané hodnoty

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami :
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců.

Závěrečné informace :
Vítězný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy nejpozději do 1. 6.2013.
Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyřazení nabídky; takováto nabídka nebude hodnocena.
Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to přiměřeně.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět zakázky a uzavřít smlouvu pouze na ucelenou část.


Ing. Josef Jukl
Pověřený vlastník SVJ Kyjovská 3185-86, H. Brod
02.05.2013

Dodavatel (řemeslník)
Kvalita výsledku
Spokojenost
Poměr cena výkon
Spokojenost
Úroveň jednání
Spokojenost
Celkové hodnocení

S realizací jsme spokojeni.
Zakázku realizovala fi. Qatro systém H. Brod a.s.
Termín dodrželi, Komunikace jednoduchá a přesná, závady po realizaci žádné.
Nic bychom na volbě dodavatele a způsobu realizace neměnili.

Dohodnutá cena
354 000 Kč
Skutečná cena

360 000 Kč

Související témata:
hlasy
0
Špatně napsaná reference
Bude uveden v komentářích reference
Dejte hlas autorovi za užitečnou referenci
Reference vložena dne 07.11.2013 uživatelem Uživatel_52749

 
Naši partneři DŮM & ZAHRADA.CZ CZECHDESIGN.CZ ČeskýKutil.cz ČMSS - Získejte u Lišky Baumit - Fasády, omítky, potěry
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace