Výroční zpráva Amnesty International 2009: 01_Vyrocni_zprava_AI_2009
Výroční zpráva Amnesty International 2009: 02-03_Vyrocni_zprava_AI_2009
Výroční zpráva Amnesty International 2009: 04-05_Vyrocni_zprava_AI_2009
Výroční zpráva Amnesty International 2009: 06-07_Vyrocni_zprava_AI_2009
Výroční zpráva Amnesty International 2009: 08-09_Vyrocni_zprava_AI_2009
Výroční zpráva Amnesty International 2009: 10-11_Vyrocni_zprava_AI_2009
Výroční zpráva Amnesty International 2009: 12_Vyrocni_zprava_AI_2009
Popis zakázky
Výroční zpráva Amnesty International ČR za rok 2009
Grafická úprava, zlom, korektury, úprava fotografií, příprava dat pro tisk.
12 stran A4.Ukázat celou referenci
Dodavatel této zakázky

Ondřej Hrčiak
Design Třebívlice

Další reference, ceny a inspirace:

Potřebujete poradit?