Funkční a ještě k tomu estetická střecha

Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat. Zelené střechy, které navrhoval v pěti bodech funkcionalismu dodnes uznávaný architekt Le Corbusiere jakožto prostředek vrácení vegetace do zastavěné krajiny. A to již ve 20. letech minulého století.

U zelené střechy je mimořádně důležitá hydroizolace. Izolace střechy je tvořena měkčeným PVC s atestem proti prorůstání kořínků. Jako ochranná vrstva je použita 2x geotextílie 300 g/m2. Hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva je složena z desek ISOVER FLORA (50 + 50 mm skládaných na vazbu). Obsyp po obvodu a v prostupech je proveden hrubým spongilitem, separační geotextilií 100 g/m2 a plastovým recyklátem krytým hliníkovou U lištou.

Odtoky jsou kryty kontrolními nástavbami z polymerbetonu a litinovou mříží. Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce na tlející podložce, do kterého byly vysazeny modřence a následně dosety kostřavy a hadinec obecný. Tato výsadba modřence a hadince byla oceněna odbornou porotou jakožto unikátní inovativní řešení.

Střecha nemusí být nikdy díky aplikaci hydrofilní minerální vlny dodatečně zalévána. Na jaře bývá prováděna pouze standardní údržba, která spočívá ve vyčištění odtokových šachet a doplnění hnojiva s postupným uvolňováním živin pro lepší kondici rostlin.

Více informací o hydrofilní minerální vlně, která částečně nahrazuje střešní substrát a tím vylehčuje vegetační souvrství při zachování všech požadovaných vlastností, najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER.

Sdílet článek