Chystáte se vybudovat novou zahradu či změnit vzhled té stávající? Pak jste na správném místě. Aby to dobře dopadlo, je nutné si vše dobře rozmyslet, naplánovat a přesně si stanovit, co ještě zvládnete svými silami a kde již musí nastoupit odborníci. Jde o náročné terénní úpravy, rozvody vody pro zavlažování, elektroinstalace pro osvětlení a pohod různých zařízení (čerpadla, grily, zastřešení, audio systémy a mnohé další). Výběr vhodných stromů, keřů a ostatních rostlin – to je již pouhá třešnička na dortu.

Ať jste majitelem, nebo zahradním architektem, vždy přemýšlíte o tom, jak nejlépe zúročit klady pozemku, na němž má vyrůst nová zahrada. Správně založená zahrada totiž nejsou jenom květiny a dřeviny, celý zahradní prostor je komplexem přírodních, výtvarných a dalších prvků. Zahrada je příroda, které dáváme vlastní otisk, tvář, přetváříme ji podle svého vkusu, přání a chuti. Je to mikrosvět pouze náš, který by ale měl zároveň plynule navazovat na okolní krajinu.

Výběr na celý život

Čas má pro zahradu příznivý vliv. Proto pojem stará zahrada není nijak hanlivý. Naopak zhruba desetiletá výsadba již nepůsobí dojmem „školky“, vyzraje v optimální velikost a tak kompozice dostává harmonický charakter. Zvláštní výhodou pro tvorbu této zahrady byla nejen její poloha v rohové parcele, ale také její umístění na sever od domu. Tak mohli majitelé bez problémů využít vysoké oplocení k izolaci od okolní ulice. A právě dostatek času umožnil do současnosti obrůst téměř veškerý obvod zahrady popínavými rostlinami.

Mimikry oplocení jsou nyní dostatečné i vzhledem k sousedním zahradám. Zde se navíc na rozdíl od mnohých parcel nalézají již vzrostlé stromy. Prostor se tak de facto opticky začlenil do okolí, při celkových pohledech do zahrady jen těžko rozeznáme, ve kterém místě vlastně daný pozemek končí.  

Mírné zvlnění terénu působí přirozeně. Přitom se místy při zakládání zahrady měnil profil až o půl metru navezené zeminy. Při pohledu z „piedestalu“ terasy zastřešené pouze pergolou s vistárií působí zahrada přirozeným dojmem lehce tvarovaného trávníku a záhonů, kde jen těžko identifikujeme zásahy do terénu.

Pohledové plány jsou členěny optimálně zvolenými komunikacemi z velkých kamenných bloků. Ty sami o sobě již nyní mají za sebou velký kus historie, co by stará kamenná dlažba. Pěšinky neprocházejí pozemkem rovně, naopak jsou tvarovány do esovitých oblouků. To nejen lahodí oku, ale i promyšleně propojuje jednotlivé komunikační zóny s nenásilným kopírováním i vazbou na výsadbu. Příroda má možnost velmi dobře vyniknout před různorodými sekcemi oplocení.

Dominantním prvkem v přední okrasné zahradě je především jezírko. Jeho oválný tvar vyjadřuje nenápadnou dokonalost volby umístění v symbióze s okolní výsadbou. Důraz je kladen na vznikající kontrasty tmavých a světlých partií výsadby, v tomto případě i na vodní hladině v podobě rákosí, vodních kosatců a leknínů.

Útulná atmosféra je docílena i kombinací různých druhů dřevin, zakrslých jehličnanů, pěnišníků, azalek, bohyšek, ale i solitéry zastoupené například vrbou či mnohými vzácnými jehličnany. V zahradě mají důležitou úlohu kameny jak v podobě pochozích velkých bloků, tak i drobný kačírek ve spojení s většími valouny.

Sofistikovaně upravovaný trávník je jen částí rozsáhlé údržby celého prostoru. Přitom vám na první pohled přijde, že zde vlastně stačí jen občas posekat, případně jen něco přesadit či zastřihnout, ale opak je pravdou. Výhodou je, že tato péče majitele tato povinnosti nepovažují za povinnost, ale téměř za každodenní radost.

Jde o kreativitu i detail

Zahrady, které mají jedinečný nosný prvek, jenž se v jiných zahradách neobjevuje, nesou titul Original Garden. Může jít o zajímavou modelaci terénu, využití přirozeného svahu pro vodní živel nebo okrasný lomový kámen dominující celému prostoru. Umělé říční koryto tu působí přirozeně, stabilní a chladný kámen oživí tekoucí voda a zelené rostliny.Divoká příroda je zvlněná, nechybí vodní toky, kameny, vysoké stromy, má různá zákoutí, je v ní stále co objevovat. Stejně tak přirozeně by měla působit i naše zahrada. Když vypadá jako podle pravítka a přehlédneme ji z jednoho konce na druhý, nebo se dokonce nijak neliší od sousedovy koncepce, je to zkrátka nuda.

Zahrada je nositelem myšlenky, zajímavých detailů, přirozené modelace, použití přírodního kamene, vody a živých rostlin. Kdo chce zahrady kreativně měnit, modelovat a přetvářet, potřebuje speciální těžkou techniku. Zde je prostor pro odborníky.

Díky možné modelaci terénu je pak zahrada originální, protože její krása je vidět ve výškách, hloubkách a tvarech. Originální vymodelovaná zahrada působí v konečném výsledku přirozeně, ale předchází jí pečlivě vypracovaný plán zpevněných prvků, cest, jezírek a vodních ploch.

Návrhy zahrad vycházejí samozřejmě z přání majitelů, kreativita a jejich možné nápady jsou vždy výzvou. Otisk jedinečnosti se nejlépe vytváří díky detailům, a tak se do zahrad vysazují zajímavé stromy různých tvarů, nezapomíná se na kameny, vodu, různé chodníčky, kamenné mostky, opěrné zídky, altánky, skalní útvary a tajemná zákoutí. A hlavně se modeluje terén! Modelace je způsob, jak plochou a rovnou zahradu proměnit na zajímavý prostor, který vnese do okolí dynamiku.K modelaci jsou vhodné i menší pozemky, třeba v satelitu. Je škoda, když jsou všechny zahrady stejné: s řadou tújí kolem plotu, kouskem trávníku, sem tam jehličnan, bazén, případně trampolína. I na 300 m2 lze modelovat, využít vodní prvek, usadit lomový kámen, nasvítit ho, využít říční oblázky, zasadit trávu a různě vysoké stromy, které promění bývalé pole v nápaditý 3D prostor.

Kámen patří do každé zahrady

Přírodní kámen je jedinečný, s neopakovatelným tvarem, zbarvením a povrchovou strukturou. Jako stavební materiál slouží ke zpevnění zahradních ploch a rozmanitých cest, k obkladu drobných staveb, opěrných zdí, je vhodnou výplní do tzv. gabionů.

Může to být i okrasný prvek, dokonalý solitér, který dominuje v zeleném živém prostoru. Kámen, záměrně usazený do zahrady, má působit přirozeně, jako by v ní byl odjakživa.

Pravidlem je vybírat přírodní lomový, který se v dané lokalitě vyskytuje: může to být pískovec, žula, ale i říční valounky, které s vkusem uložíme do blízkosti jezírek, umělých potůčků a vodních rostlin.

Lomový kámen nesmí celou kompozici rušit, ale naopak ji má podtrhnout. Je třeba respektovat i typ zahrady, protože jiný kámen se hodí ke stylu orientálnímu, středomořskému či japonskému, důležitá je jasně daná scenérie krajiny. Usadit v zahradě lomový kámen není snadné, jde obvykle o několikatunové skvosty, chce to specializovanou firmu s těžkou technikou.

Samotná barva lomového kamene je pestrá, vybírat lze různé tóny béžové, hnědé, rezavé, šedé až po tmavě granitové odstíny a sladit tak celkovou kompozici s odstínem fasády domu, zpevněných cest apod.

Aby to bobře dopadlo – tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků

Jestliže jste se po přečtení předcházejících informací rozhodli, že rekonstrukci koupelny svěříte odborné firmě, vybírejte pečlivě. V každém případě poslouží text pro základní orientaci v problému a umožní vám vybraného řemeslníka pečlivě sledovat.

Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Řemeslníka a jeho reference si můžete prověřit na našem webu.

Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů – i s tím jistě pomohou předcházející řádky.

Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Nenechte se zmást výmluvností. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.

Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků. Odborně se tomu říká zádržné…

Chraňte si soukromí

Přesné ohraničení pozemku má hned několik důvodů. Předně tím dáváme jasně najevo, kde začíná a končí „naše území“, ale také si chráníme své soukromí před zvědavými pohledy, hlukem, prachem a hlavně nezvanými návštěvníky.

Některá oplocení či ohrazení jen nenásilně naznačují dělení pozemků a dovolí kolemjdoucím nahlédnout na náš pozemek. Jiná dokáží maximálně eliminovat styk s okolím. Mnohdy jedná až o extrémní řešení v podobě různých stěn, ale to není klasické oplocení.  V každém případě by měl plot vždy korespondovat s vlastní stavbou i s okolím parcely.

Styl oplocení mnohdy charakterizuje majitele a je to první, s čím se u obydlí setkáváme. Někdy se plot snaží upoutat pozornost svojí nedobytností a monumentalitou, zdobením, technickými a bezpečnostními prvky, jindy chybí úplně nebo tvoří jen symbolické ohraničení pozemku. Ale většinou jde o skladbu různých ohraničení okolo jednoho domu.

Oplocení do ulice, které tvoří spolu s průčelím domu celkový vzhled obydlí, bývá jiné než to mezi jednotlivými zahradami, ještě volnými parcelami, lesem, loukou apod. V každém případě by plot na sebe neměl příliš poutat pozornost na úkor domu. Ideální je, když jemně dokreslí charakter stavby nebo jen nenásilně „oběhne“ zahradu.

Sdílet článek