Systém CLIMAVER®je specifický nejen svým složením a vlastnostmi, ale také celkovou flexibilitou. Tento systém nabízí mnoho výhod a úspor při výrobě, instalaci a následně v samotném provozu.

Výhody systému CLIMAVER® ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím:

+ Flexibilita. Veškeré části vzduchovodu lze vytvořit přímo na stavbě z jednotlivých panelů (z desek a doplňkového příslušenství pomocí nářadí  CLIMAVER®). Vyrobit tak lze jak přímé úseky, tak i tvarovky v požadovaných rozměrech a tvarech. Vzniklý vzduchovod je již akusticky a tepelně zaizolovaný.

+ Technické vlastnosti. Nejen rychlost výroby a montáže přímo na stavbě jsou hlavními výhodami systému. CLIMAVER® má vynikající tepelněizolační vlastnosti a díky vysoké vzduchové neprůzvučnosti poskytuje skvělý akustický komfort. Díky úrovni vzduchotěsnosti je systém CLIMAVER® při provozu energeticky úspornější. Je vhodný do objektů, jako jsou administrativní budovy, obchodní centra, bytové domy, školy, polyfunkční domy a další.

Panely systému CLIMAVER® jsou vyrobeny ze skelné vlny o tloušťce 25 mm a podle povrchové úpravy vnější a vnitřní strany se dělí do tří kategorií: Plus, Neto a Deco. Nejrozšířenější kategorií panelů CLIMAVER® na českém trhu je CLIMAVER® Neto, který je z vnější strany opatřen hliníkovou fólií a z vnitřní strany antibakteriální skelnou tkaninou. Díky tomu se vyznačuje vysokým akustickým útlumem až 95 % a vzduchotěsností třídy D (D+).

+ Náklady. Systém CLIMAVER® je finančně i časově výhodnějším řešením ve všech fázích projektu (příprava, realizace, užívání). Zjednodušuje mnoho pracovních úkonů a celý proces urychluje, například eliminuje čekání na dodání hotového potrubí z výroby při změnách v projektu a na stavbě, snižuje náklady na dodání materiálu na stavbu díky menšímu objemu materiálu ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím.

K dalším úsporám pak dochází i přímo na stavbě při skladování, přesunu materiálu, manipulaci ve výškách, aktuální připravenosti stavby a mnoho dalším. Systém řeší i otázku napojení na jiný druh a tvar vzduchovodu a komponentů, které jsou součástí VZT systému (tlumiče hluku, protipožární klapky, kruhové připojovací potrubí, větrací mřížky, vyústky aj.). Těchto praktických výhod je nespočet a vždy se liší podle konkrétní stavby (závisí na geometrii rozvodu vzduchotechnického potrubí).

+ Referenční stavba. Systém CLIMAVER® je nainstalován do sedmipatrové administrativní novostavby DOCK IN THREE v Praze. Celková spotřeba panelů činila téměř 3500 m2. Tento systém byl navržen v jednotlivých patrech objektu pro přívod upraveného vzduchu.

Samotný investor i dodavatel stavby vnímají hlavní benefit použití systému CLIMAVER® ve snížené náročnosti na koordinaci stavby, úspoře místa na stavbě, v potřebě menšího počtu pracovníků (4 pracovníci), v rychlosti instalace a ve vysokém akustickém útlumu hluku v potrubí.

Hlavní výhoda systému CLIMAVER® je jednoznačně zefektivnění stavební výroby.

Sdílet článek