Takže je třeba sledovat takzvanou výhřevnost, která má jednotky kJ/kg. Možná se někde v datech dočtete ještě o spalném teplu. To je ovšem veličina, která následně k hodnotě připočítává měrné skupenské teplo páry. My ovšem tuto hodnotu zanedbáme, protože jde o kotle, nikoli kogenerátory. Předpokládáme tedy, že všechna pára vystupuje komínem ven. Čím větší výhřevnost, tím za stejných podmínek kotle potřebujete méně paliva na ohřátí vody.


Nová větrací jednotka CWL s rekuperací tepla je vhodná pro rodinné vícegenerační domy

Výhody – Nevýhody

Elektrické podlahové topení – Komfort, nízká spotřeba i pořizovací náklady – Vyšší provozní náklady 

Elektrokotel – Komfort, jednoduché ovládání, nízká spotřeba i pořizovací náklady – Vyšší provozní náklady 

Kondenzační plynový kotel – Vysoká účinnost  – Potřeba přípojky na plyn 

Kotel na pelety – Nízká cena paliva, ekologičnost – Nároky na spalinové cesty, pracnější obsluha 

Krb  – Dobrý doplňkový zdroj tepla, příjemné teplo – Nižší účinnost, pracná obsluha, prašnost 

Tepelné čerpadlo  – Ekologický, moderní a levný zdroj vytápění – Vysoké pořizovací náklady

Pokud plánujete rekonstrukci nebo novostavbu a nevíte, pro jaký systém vytápění a druh paliva se rozhodnout, budete muset začít počítat. Důležité jsou jak pořizovací náklady, tak náklady provozní. Vycházet musíte z energetické náročnosti budovy a také z toho, kolik osob v domácnosti bydlí. 

Důležitým faktorem také je, jestli se systém vytápění využije současně k ohřevu vody. Pořízení nákladnějších systémů v čele s tepelnými čerpadly se vyplatí tam, kde je spotřeba tepla vysoká. Pokud naopak topíte minimálně, můžete si vystačit s obyčejným vytápěním na elektřinu, do kterého nebudete muset příliš investovat.

Sdílet článek