Kdo se v tom má vyznat

Základní parametr: součinitel prostupu tepla se značí písmenem U. Čím nižší hodnoty dosahuje, tím lepší je tepelná izolace. Čím lepší je tepelná izolace, tím nižší jsou náklady na vytápění objektu. U oken rozlišujeme tři různé hodnoty U. Celková izolace okenního prvku Uw (window) se skládá z koeficientů pro okenní rámy (Uf – frame) a pro skla (Ug – glass) a z vlivu distančního rámečku, který izoluje celý obvod zasklívací jednotky. Udává se ve W/m2K. Pro běžné novostavby požaduje norma ČSN EN 73 0540-2 hodnotu Uw = 1,70 W/m2K a doporučuje Uw = 1,20 W/m2K, pro nízkoenergetické a pasivní domy je doporučena hodnota Uw = 0,80 W/m2K.

Důležité je rovněž sledovat odolnosti proti zatížení větrem, vodotěsnosti, zvukoizolačních parametrech a průvzdušnosti. Pozitivní energetickou bilanci, a tedy i vyšší solární zisky mají okna s jihovýchodní orientací. Což je teorie, proto je zapotřebí navrhovat okna a dveře pro každou stěnu zvlášť, v kontextu s orientací budovy a lokálními podmínkami stavby (některá fasáda může být zastíněna sousedními domy či stromem, jiná vystavena silným větrům, osluněná okna musejí snášet vyšší výkyvy teplot než okna ve stínu…).

Spousta pozornosti se soustředí na technické parametry skla v oknech a opomíjí se rám. To je chyba, protože rám okna je nejslabším článkem obálky a měl by proto obsahovat tepelnou izolaci. Rám okna zároveň nepřináší žádné solární zisky, jen ztráty a měl by být co nejnižší. Klíčová je těsnost, kvalitní rám by měl obsahovat minimálně tři těsnící roviny.

Sdílet článek