5. 4. 2019, aktualizováno 12. 12. 2021

Střešní krytiny mají svojí historii a prošly určitým vývojem. Při pohledu do minulosti zjistíme, že naše území se vyznačovalo používáním různých druhů krytin, ať už to byly dřevěné šindele, pálené tašky nebo plech. V posledních letech ale získává pořád více příznivců právě betonová střešní krytina. Zhruba 60% nových střech je betonových a jen asi 35% nových střech je pálených (zbývajících 5% tvoří ostatní krytiny – plech, šindele apod.).

Vše je o prvotní volbě

Výběr typu střechy či střešní krytiny je zásadním momentem. Když se povede, dokáže novostavbu i starší dům okrášlit a dodat mu to správné kouzlo. Nekvalitní střecha může naopak hodnotu jinak pěkného domu snížit. Vyplatí se tedy nenechat tento proces náhodě a pečlivě se na něj připravit. Kde ale začít?

Střešní krytina již na první pohled ovlivní vzhled domu. Materiálových i tvarových variant je dnes na trhu obrovské množství. Vybírat lze z pestré nabídky pálených či betonových tašek, zvolit můžete i břidlici, eternit, plechové, asfaltové či plastové střešní krytiny. Stále se používají i alternativní materiály jako je šindel, který známe z historických staveb.

Okolí raději nedráždit

Prvním kritériem jsou místní zvyklosti: pořídit si například betonovou krytinu modré barvy ve vesnici s cihlově červenými taškami je neetické vůči okolí a nevkusné. Druhým kritériem je koncepce domu – ne každá krytina se dá použít kamkoli (například břidlice na lignátovou chatičku). Třetí by měly být finanční možnosti, i když ty zpravidla hrají hlavní roli.

Aby vhodnost střech nebyla posuzována jen z prvoplánově ekonomického hlediska, je nutno přihlédnout i k předpokládané životnosti střechy a ke zdánlivě nepodstatným doplňkům. Například souvislé bednění, které vyžadují některé střechy, jsou výrazně dražší než střechy s laťováním (zhruba 3x). Příslušenství střech (různé tvarované, hromosvodní a odvětrávací tašky, distanční prvky vlnitých krytin, klempířské části střech) mohou instalaci zdražit o znatelnou částku. Nízká životnost některých střech náklady na jejich instalaci zdražuje nejvíc, takže například střecha z rákosových došků, která zdánlivě patří mezi levnější (cena zhruba stejná jako cena běžných pálených tašek) je vzhledem ke své nízké životnosti bezesporu nejdražší.

Při volbě tvaru střechy a střešní krytiny obvykle nepochybíte, pokud budete respektovat okolní, zejména starší zástavbu. A nejde jen o estetické měřítko. Například v horských oblastech nebyly používány příliš členité střechy nebo střechy s malým sklonem kvůli sněhu a ledu, který kladl na konstrukce zcela jiné nároky než v nížinách.

V akusticky exponovaných lokalitách, například v turistických centrech měst nebo v blízkosti letišť a dopravních tepen, mohou zase vzniknout problémy při použití lehkých střešních krytin a většího množství střešních oken.

Svěřte se do ruky odborníkům

Správný návrh skladby střešního pláště – to je odborně náročná záležitost, zejména je-li podkroví rodinného domu využito jako obytný prostor (což je dnes nejběžnější případ), případně pokud jde o plochou střechu. Ve střešním plášti dochází k relativně komplikovaným fyzikálním pochodům souvisejícím s teplotou a vlhkostí.

Pro běžná řešení a pro konkrétní období vývoje stavebnictví existují obecně akceptovaná řešení (typové skladby) a odchýlení od nich může při nedostatečné znalosti věci vést ke znehodnocení prostředků vložených do stavby.

Situaci může výrazně zjednodušit řešení stavby s klasickým půdním prostorem, ale to je obvykle v rozporu s tendencí využít každý kubický metr obestavěného prostoru. Nicméně – pokud jde o střechu s malým sklonem, stojí toto řešení za úvahu.

Čím méně, tím lépe

Členitost šikmé střechy úzce souvisí s její finanční nákladností a také s úsporami při provozu rodinného domu. Tvarově komplikovanější střecha znamená obvykle složitější konstrukci krovu (a tedy větší pracnost), větší spotřebu materiálu při pokládce střešní krytiny (je třeba počítat s prořezy, zejména u nároží a úžlabí) a s tím opět související zvýšenou pracnost.

Zvyšuje se rovněž množství doplňkových prvků střechy – klempířských, větracích či ukončovacích, které bývají výrazně dražší než běžná krytina v „metráži“. Členitější střecha také přináší větší ochlazovanou plochu a zvýšené nároky na údržbu. Naopak v její prospěch obvykle hovoří estetické hledisko (ačkoli i v tomto případě často méně znamená více, jak je vidět u některých střech přezdobených vikýři a věžičkami). Právě poměr mezi nízkými náklady a funkčností na jedné a architektonickou kvalitou na druhé straně musí být posouzen odborníkem.

Pálená vs. betonová

Pokud máte zálusk na tradiční skládanou střechu z tašek, možná rozmýšlíte, zda zvolit tradiční pálenou nebo její betonovou příbuznou. Jejich vlastnosti se částečně podobají. Pálená střešní taška se vyrábí v celé řadě barev a tvarů, vybere si z nich tedy i náročnější investor. Má dlouhou životnost, vyžaduje však pevnou kvalitní konstrukci krovu, která těžkou krytinu unese. Pálené tašky stojí zpravidla od třiceti korun za kus. Na metr čtvereční ale spotřebujete víc pálených tašek než betonových.

Betonové střešní tašky taktéž vyžadují pevnou konstrukci krovu a mají rovněž dlouhou životnost. I na horských šikmých střechách se z hlediska životnosti a spolehlivosti výborně uplatní betonová krytina. Je pevná, mrazuvzdorná a vyniká nízkou nasákavostí a vysokou únosností. Ceníková cena bez DPH u betonové střešní krytiny se pohybuje okolo 28 Kč za jeden kus tašky. To znamená, že za 1 m2 střechy při spotřebě 10 kusů na 1 m2 zaplatíte asi 280 Kč. Glazurované střešní tašky však mohou být dražší. Obecně lze počítat s cenou krytiny 200 – 500 Kč na m2 střechy.

Na trhu je zároveň velké množství krytin, které pálené a betonové tašky napodobují. Mnohdy u těchto materiálů ani na první pohled nepoznáte, že nejde o klasickou tašku. Jsou to například krytiny plastové nebo plechové. Jejich výhodou je nižší hmotnost a jsou často levnější. Pokud si na svůj krov nemůžete dovolit dát těžkou krytinu v podobě pálené nebo betonové tašky, jsou tyto alternativní materiály vhodnou alternativou.

Podle pořizovacích nákladů

V žebříčku krytin, u nichž je brána v úvahu životnost i související investice, lze stanovit takovéto pořadí:

+ Nejlevnější krytiny – Obyčejné tašky pálené, tašky betonové, tvarované střešní plechy bez posypu vč. Lindab Topline, šablony z hliníkového plechu, šablony z recyklovaného PVC.

+ Mírně dražší – Šablony z pozinkovaného plechu, vlnité bitumenové desky, pálené tašky Tondach dvoudílné ražené, vláknocementové šablony, bobrovky Bramac, přírodní břidlice (jednoduché krytí), PVC vlnité desky, trapézové plechy Lindab a šablony Alukryt.

+ Dražší – Asfaltové šindele, vlnité desky z PES, zinkotitanový plech, měděný plech, pískované šablony pozink, pozink plechy s povrchem plastizol, hliníkové střechy Prefa Aluminium, tabule Lindab, Isola, Steeltile a štípané šindele.+ Drahé – Šablony z měděného plechu, ručně štípané dřevěné šindele, některé asfaltované „šindele“ a rákosové došky.

Počítejte

Nejběžnější klasikou je tašková krytina. Komplikovanější je u ní pokrytí malých a členitých ploch – ty znamenají spoustu řezání, složité kotvení „odřezků“ a řešení přechodů například na přilehlé svislé konstrukce. Pozornost musí být rovněž věnována umístění různých prostupových tašek – zejména v sousedství úžlabí.

Plechové střešní krytiny jsou také tradiční, měděné střechy kostelů hovoří samy za sebe. Přitom měděný plech je vynikající krytina, ale i tak přináší určité komplikace. Kromě vyšších nákladů na materiál je nutné si uvědomit, že v důsledku aktuálního stavu ovzduší dnes po zoxidování vytvoří spíše tmavý povrch než klasickou měděnku. Vyšší cena také automaticky znamená vyšší lukrativnost pro zloděje kovů – a u měděné střechy obvykle nebývají z jiného materiálu ani střešní okapy, svody a případně též parapety. Proto je nutné předem vyřešit jejich ochranu od osazení na stavbu po dokončení oplocení a zahájení užívání objektu.

Pozinkovaný plech se dnes již používá výrazně méně než v minulosti, patrně v důsledku negativních vzpomínek několika generací na hodiny strávené při obnovách nátěrů. Jestliže o tomto materiálu uvažujete, vezměte v potaz také tyto skutečnosti: není „pozink jako pozink“ (záleží na tloušťce a soudržnosti zinkové vrstvy chránící podkladní ocelový plech – některé prvorepublikové pozinkované plechy a konstrukce jsou dodnes plně zachovalé) a povrchová vrstva musí být ochráněna proti poškození.

Při použití kvalitního nátěru může být životnost krytiny bez následné údržby překvapivě vysoká, ovšem takovéto kvalitní nátěrové hmoty přibližují výslednou cenu dražším typům plechu. Vícevrstvé plechové krytiny – ocelový plech s ochrannými vrstvami provedenými již ve výrobním závodu (pozinkování, nátěry, plast) jsou z hlediska ceny i výrobcem udávané životnosti zajímavé, je zde však nutné dbát na správné provedení a následné používání. Vrstvy, které chrání plech před korozí, mohou být poškozeny při neodborném dělení a tvarování. Výjimkou bohužel není ani jejich poškození po osazení na střechu – například při osazování různých doplňkových prvků a konstrukcí na střeše (komíny, kolektory, antény…). Nebezpečí lze snadno předejít, pokud padne volba na hliník. Jeho životnost je takřka neomezená.

Stále oblíbené jsou i krytiny tvořené maloformátovými deskovými prvky – šablonami, tedy klasická břidlicová krytina i její novodobé ekvivalenty z cementovláknitých materiálů, dříve známých jako „eternit“. Zatímco dříve byla tato krytina tvořena mimo jiné azbestovými vlákny, dnes je nahradily jiné, ekologicky i zdravotně příznivé materiály. Cementovláknité krytiny jsou lehké a umožňují pokrytí různě tvarovaných ploch, byť za cenu vyšší pracnosti. Na rozdíl od keramických nebo betonových tašek však postrádají zámkové spoje, takže jsou použitelné spíše při větších sklonech.

Při jejich pokládce je rozhodující kvalifikace řemeslníků, kteří ji provádějí – není náhodou, že řemeslná zručnost se často předvádí na různých veletrzích právě na břidlicové krytině.


Tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků


Pokud jste se rozhodli, že si pořídíte novou střechu, konzultujte s odporníky a svěříte firmě profesionální činnosti a navíc vybírejte pečlivě. Což se snadno řekne… Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů. Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.
Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků.

0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x