26. 2. 2019, aktualizováno 12. 12. 2021

Za stavební materiál je možné považovat cokoli, z čeho lze stavět: cihla, hlína, dřevo, kov… Přitom pocitově jste limitováni pouze tím, co je vám sympatické. Pochopitelně, že existují i další omezení ve formě regulativů pro danou oblast, norem a dostupnosti. Základní informaci poskytne příslušný stavební úřad. Když dojde k základní volbě, obraťte se na NejŘemeslníky a jistě zde najdete mnoho odborníků, kteří vám poradí.

Historicky vzato, stavební materiály používané do 19. století představovaly převážně přírodní materiály na bázi výrobků z kamene a dřeva, později i uměle vyrobené cihlářské výrobky spojované mechanicky či maltami. Na vývoji stavebních materiálů se významně projevil pokrok vědních a technických disciplín. Během 19. století tak došlo k jejich rozšíření o litinu a ocel, rozvoj používání betonu, železobetonu a později předpjatého betonu se datuje od druhé poloviny 19. století a mohutní v průběhu celého 20. století. Začátek 21. století se vyznačuje dalším rozvojem tradičních forem stavebních materiálů a technologií, dochází ale k významnému posílení tzv. kompozitních materiálů (dřevotříska, sklolaminát, beton, sádrokarton atd.), řízených předem stanovenými materiálovými vlastnostmi, uplatněním zcela nových technologických postupů jejich výroby a použitím při současném důrazu na jejich ekologickou zátěž životního prostředí, ekonomickou dostupnost a vyváženost z pohledu tzv. udržitelného rozvoje.

+ Klasická cihla (Porotherm, Ytong, Heluz….)

+ Vápenopískové bloky

+ Skryté bednění (třeba Canaba, Izoblok, Durisol, Velox)

+ Dřevostavba –Podrobněji na webu: www.ceskykutil.cz

Pro základní orientaci

Cena stavebních materiálů ovlivňuje náklady na hrubou stavbu minimálně.

+ Pálená cihla stále patří mezi oblíbené materiály. Spíš než s klasickou plnou cihlou se ale setkáváme s cihlovými bloky se svislými dutinami. Ty se zdí buď na tenkovrstvou maltu nebo na vrstvu speciálního lepidla či zdící pěny. Takto vytvořená obvodová zeď je silná maximálně 50 centimetrů. S moderními zdicími bloky ať už z cihel či pórobetonu je možné dokonce postavit pasivní dům z jednovrstvého zdiva. Připravte se ale na cenu takto postavené zdi okolo 2000 Kč za m2.

Při porovnávání cen je nutné počítat také s cenou zdící hmoty (pěny, malty). Zdící pěnu a tenkovrstvou maltu však výrobci většinou ke svým produktům přidávají. Naopak běžnou tepelně-izolační maltu musíte obvykle koupit zvlášť. Pokud budete mít štěstí, můžete narazit na různé cenové akce, které vám výslednou cenu materiálu ještě sníží, obchody se stavebninami mohou také poskytovat množstevní slevy a další výhodné nabídky. Pozor rovněž na hodnotu součinitele prostupu tepla (U) výrobci ji často udávají při využití tepelně-izolační omítky. Součinitele U samotných cihelných bloků proto bude většinou o trochu nižší. I tak jde ale o stavební materiál s dobrými izolačními vlastnostmi.

+ Pórobetonové tvárnice. Oproti páleným cihlám se pórobetonové (nebo plynosilikátové, jak se tento materiál také označuje) tvárnice dají snáze řezat, hoblovat či do nich vrtat. Pojí se zdící pěnou, lepidlem nebo maltou.

+ Zdicí materiály s integrovanou izolací. Stále oblíbenější jsou cihly nebo pórobetonové tvárnice s integrovaným izolačním materiálem. Jedná se většinou o pěnový polystyren nebo minerální vatu umístěnou ve svislých dutinách tvárnice. Takovéto bloky se stavějí na sebe, spojují se lepidlem, maltou nebo zdící pěnou a umožňují realizovat i pasivní dům, přičemž jeho zdivo bude pouze jednovrstvé.

+ Vápenopískové a klasické plné cihly. Vápenopískové cihly jsou oblíbeným materiálem pro stavbu pasivních domů. Jedná se o materiál s vysokou pevností v tlaku a poměrně velkou hmotností. Masivní stěnu z vápenopískových cihel je nutné vždy doplnit vrstvou izolačního materiálu – nejčastěji šedého či bílého pěnového polystyrenu. Výhodou vápenopískových cihel jsou hlavně dobré mechanické vlastnosti – stěna z tohoto materiálu může být poměrně tenká při zachování výborné pevnosti a nosnosti. Někteří výrobci nabízí ucelené systémy vápenopískových cihel a izolačního materiálu.

Členění stavebních materiálů

Záleží na úhlu pohledu – podle původu (přírodní a umělé), podle chemické povahy (organické, anorganické a kombinované), podle účelu použití (nosné, nenosné, ochranné, provozní, instalační a izolační) a podle zpracování (přírodní neupravené suroviny, druhotné suroviny, polotovary, kompozitní materiály, umělé průmyslové výrobky a doplňkové hotové výrobky).

Samostatnou kapitolou je stavební chemie. Na každého občana ČR se v průměru denně spotřebovává více než 16 000 kg kovů, betonu, dřeva a dalších surovin, převážně ve stavebnictví. Podíl plastů v tomto sektoru činí 30 kg na hlavu. Celosvětově má dosáhnout spotřeba plastů ve stavebnictví v roce 2023 kolem 73 milionů t.

Neinspirujte se pejskem a kočičkou

Jednu věc je však dobré mít na paměti: Nekombinujte zbytečně jednotlivé stavební materiály v případě konstrukcí. Všichni víme, jak to dopadlo, když pejsek s kočičkou vařili dort. Výrobci své produkty většinou dodávají jako certifikovaný systém. To znamená, že je potřeba dodržet technologické postupy a skladbu jednotlivých materiálů. Vnitřní omítky musí korespondovat s vhodnou konstrukcí a o vnějších omítkách to platí dvojnásobně.

Pokud si vyberete vhodný stavební materiál, najděte si renomovaného výrobce a všechny informace získáte na jednom místě.


Tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků


Pokud jste se rozhodli, pro výstavbu rodinného domu, či pouhé garáže nebo kůlny, svěříte to odborné firmě a vybírejte pečlivě. Což se snadno řekne… Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Vybírejte řemeslníky podle jejich referencí od předchozích zákazníků na webu NejŘemeslníci.cz a informace o kvalitě odváděné práce budete mít z první ruky.
Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů. Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.
Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků.

0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x