Systém zdiva pro různé typy staveb

Všechny tvarovky jsou vyráběny z materiálu Liaporbeton, což je betonová směs, ve které zrno keramického Liaporu plní úlohu kameniva vznikajícího vypalováním granulátu z třetihorních jílů při teplotě 1100 °C. Tato specifická vnitřní struktura dává tvarovkám výjimečné vlastnosti, mezi které patří nízká objemová hmotnost (450–2000 kg/m3) při zachování vysoké pevnosti. Ve srovnání s jinými materiály je tato objemová hmotnost až o 35 % nižší. Díky tomu se snižují montážní a přepravní náklady, navíc je možné vyrábět tvarovky a dílce větších rozměrů, které urychlují stavbu.


Významnou předností keramického materiálu jsou akustické parametry, které uživatel ocení především u vnitřních stěn, mezibytových stěn, příček a stropů

Vynikající vlastnosti


Výhodou keramického materiálu (Liaporbeton) jsou dobré tepelně-izolační vlastnosti a schopnost akumulace, tedy základní předpoklady pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Další významnou předností jsou akustické parametry, které uživatel ocení především u vnitřních stěn, mezibytových stěn, příček a stropů. Tvárnice jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. K razantnímu útlumu zvuku dochází u těchto tvarovek díky mezerám mezi zrny a následné absorpci zvuku v tomto materiálu. Proto má tvárnicové zdivo Liapor vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti.

Pro vnitřní zdivo jsou určeny kalibrované tvarovky řady Liapor M s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami

Přesné zdění

Pro obvodové stěny se používají tvarovky řady Liatherm a Liapor SL. Pro zdění na tenkou zdicí maltu pak kalibrované tvarovky Liapor K a KSL broušené na rovinnou přesnost 1 mm (tloušťka zdiva bývá 365, respektive 425 mm). Pro vnitřní zdivo jsou určeny kalibrované tvarovky řady Liapor M s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami. Vysoká tvarová a geometrická přesnost všech tvarovek umožňuje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. To samo o sobě snižuje pracnost zdění (díky preciznímu založení první vrstvy kalibrovaných tvarovek na dokonale vyrovnaný podklad). Další výhodou systému je, že nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry o 10 mm (tj. až o 80 %) na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty (a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které rychleji vysychá). Současně se zmenšuje riziko vzniku prasklin v místech spár a v omítkách, a v neposlední řadě se snižují nároky na vybavení a na úklidové práce na stavbě. Z hlediska bezpečnosti patří tvarovky z Liaporu mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A – nehořlavé materiály).

Sdílet článek