26. 1. 2023, aktualizováno 21. 2. 2023

Jsou všude. Pojmy, které všichni známe, ale stejně občas tápeme nad jejich skutečným významem. A pokud jde o stavbu domu, není tomu jinak. Seznamte se s pojmy, které budete vídat nejen v našich článcích. Slovníček pro vás budeme postupně doplňovat.

Rodinný dům

Ano, i rodinný dům má svou definici ve stavebním zákoně. Jde o stavbu pro bydlení, ve které víc než polovina podlahové plochy slouží k bydlení, a která má maximálně 3 samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry

Hrubá stavba

Měla by zahrnovat zemní práce k založení stavby, základovou desku, přípojky inženýrských sítí a rozvody v základech, nosné konstrukce, hydroizolaci, kanalizaci pod základovou deskou, střešní konstrukci a krytinu. Každá firma může pod hrubou stavbou vidět trochu jiný rozsah prací – někteří dodavatelé například nepočítají se základovou deskou. Domluvte se proto předem.

Stavba na klíč

Dům, jehož stavbu kompletně svěříte firmě. Od projektu až po kolaudaci. Opět se hodí předem s firmou stanovit, co všechno bude stavba na klíč zahrnovat. Výhodou je, že má celou stavbu na starost jenom jeden dodavatel, takže si ušetříte čas a často i nervy. Přečtěte si, kolik stavba na klíč stojí.

Stavba na dokončení

Na rozdíl od hrubé stavby má většinou hotové rozvody elektřiny, vody, odpadu, plynu apod. Součástí jsou taky hrubé konstrukce stěn, podlaha vylitá betonem, případně s podlahovými deskami. Stěny už mají omítku, případně jsou obložené sádrokartonem. Cena za stavbu na dokončení: 28–35 000 Kč/m².

Zastavěná plocha stavby

Plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.

Užitná plocha

Měří se uvnitř vnějších stěn. Spočítá se jako čtvereční metry užitné plochy budov, pro které bylo vydáno povolení. Nezahrnuje např. schodiště nebo výtahy ani funkční plochy pro pomocné využití (tam, kde je umístěné např. topení apod.).

Obytná plocha

Součet všech obytných místností. Obytnou místnost stanovuje vyhláška č. 137/1998 Sb. jako místnost, která je určená k trvalému bydlení a má podlahovou plochu aspoň 8 m² (pokud je v bytě jen jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu aspoň 16 m²).

Podlahová plocha

Půdorysná plocha všech místností včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Spadá sem taky podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty (např. vanou, vestavěnými skříněmi apod.).

Architektonická studie

Finální návrh domu, v němž architekt zohlednil vaše připomínky k ideovému konceptu. Uvidíte, jak bude váš dům vypadat zvenku a jak zevnitř, jaké bude rozmístění nábytku apod. Studie se dnes tvoří v programech, které vám umožní si dům prakticky virtuálně projít. Za tento dokument zaplatíte cca 200 Kč/m2, konečná částka se může dostat k 100 000 Kč. Pozor, architektonická studie není projektová dokumentace. Neurčuje, jak by se měl dům stavět.

Architektonický koncept

Prvotní návrh domu. Někdy se mu říká také ideový návrh / ideový koncept. Na něm by vám měl architekt vysvětlit, proč se rozhodl právě pro dané řešení. Nad konceptem můžete společně diskutovat a na základě vašich připomínek pak vznikne architektonická studie.

Územní rozhodnutí

Nebo taky rozhodnutí o umístění stavby je první krok potřebný k povolení většiny staveb. Vymezuje totiž stavební pozemek, stanovuje účel a druh stavby i podmínky pro její umístění a pro získání stavebního povolení. Rozhodnutí může vydat stavební úřad, pod jehož působnost spadá váš pozemek. Další informace najdete ve stavebním zákoně.

Územní řízení

Postup stavebního úřadu, jeho účelem je vydání územního rozhodnutí.

Projekt pro územní rozhodnutí

Dokumentace, kterou musíte doložit stavebnímu úřadu pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí. V řízení se rozhoduje, jestli může být stavba na daném pozemku umístěna, její napojení na infrastrukturu apod. Dokumentace řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám apod.

Projekt pro stavební povolení

Dokumentace, kterou potřebujete k získání stavebního povolení. Navazuje na DUR. Obsahuje konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby.

Prováděcí dokumentace

„Návod“ na stavbu domu. Slouží realizační firmě. Nazývá se taky dokumentace pro provedení stavby. Projektant v ní popíše, jakým způsobem se bude dům stavět a specifikuje materiály. Na základě prováděcího projektu vám navíc stavební firma připraví položkový rozpočet stavby. Dokument vás vyjde cca na 50–150 000.

Projekt skutečného provedení

Zpracovává se, když je stavba hotová. Budete ji potřebovat ke kolaudaci. Dokumentace popisuje změny, ke kterým došlo v průběhu prací a které se liší od dokumentace ke stavebnímu povolení.

Stavební řízení

Postup stavebního úřadu. Jeho účelem je vydání stavebního povolení.

Ohlášení stavby

Zjednodušená verze stavebního řízení. Stačí pro stavby pro bydlení a rekreaci, v případě že mají jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů a max. dvě nadzemní podlaží a podkroví. Úplný výčet prací, které musíte stavebnímu úřadu ohlásit, najdete v § 104 stavebního zákona. Výhodou je, že s ohlášením můžete začít stavět rychleji. Doporučujeme ale nejlépe zajít na stavební úřad a zeptat se, jestli pro vaši stavbu bude ohlášení stačit.

Stavební povolení

Dokument, který potřebujete, pokud vaše stavba překročí podmínky k ohlášení stavby. Na vydání povolení má úřad 60 dní, u složitějších případů až 90. Stavební zákon stanovuje, jaké dokumenty musíte k žádosti o povolení připojit.


Slovníček je součástí našeho seriálu o stavbě domu. Krok za krokem vás provedeme celým procesem, od prvotního plánování přes výběr realizační firmy až po kolaudaci. Tady je pár odkazů, které se vám můžou hodit:

A nezapomeňte: pokud už vybíráte stavební firmu nebo řemeslníky, porozhlédněte se u nás. Můžete si třeba nejdřív projít reference různých dodavatelů, podívat se, na čem už pracovali a přečíst si hodnocení předchozích zákazníků. Anebo rovnou zadejte bezplatnou poptávku.