Zatímco veškeré klasické způsoby vytápění vždy zdrojem tepla nejprve ohřívají vzduch v místnosti, a teprve následně osoby a pevné objekty (jde o šíření tepla konvekcí = prouděním), sálavá topidla ohřívají okamžitým tepelným účinkem přímo objekty a osoby, nikoliv objemy vzduchu ve vytápěných prostorách (jde o šíření tepla sáláním, tj. radiací). Vzduch v místnosti se při infraohřevu ohřívá teprve následně teplem akumulovaným ve stěnách a pevných objektech. Sálavé teplo proto zásadním a pozitivním způsobem ovlivňuje tepelnou pohodu.

Odzvonilo klasice?

Jsou sálavá topidla schopna nahradit dosavadní topné systémy? A jak je to se spotřebou a úsporností elektrických sálavých těles? To jsou dvě základní otázky, které nás jistě napadnou, jestliže se k nám dostane informace o elektrických sálavých topidlech poprvé. 

Zde je třeba zdůraznit, že elektrická sálavá topidla je možné s výhodami použít jak v obytných prostorách (byty, rodinné domy apod.), tak v průmyslových objektech (montážní haly, autoservisy, dílny apod.). Kromě tohoto členění prostor existují také mnohé provozní prostory – prodejny, vestibuly, společenské sály, strážní stanoviště, vstupní recepce hotelů a penzionů, galerie, kostely apod. – kde jsou sálavá topidla dokonce jediným možným prostředkem vytápění.

K první otázce – ke schopnosti nahradit dosavadní topné systémy: Všechny klasické způsoby topení přinášejí řadu problémů – jsou investičně a provozně náročné, se špatnou nebo vůbec žádnou možností regulace, s nutností obstarávat a skladovat otop, plyn, topný olej apod., s nutností utěsňovat dveře a okna, s omezenou možností větrat a dokonce s produkcí a nebezpečím spalin ohrožujícími sám náš život!

Elektrická sálavá topidla jsou novým, zcela unikátním systémem vytápění bez investic do provozu kotelny, bez nutnosti údržby, kontrol a revizí, bez spalin a tedy bez nutnosti vložkovat komíny, bez nebezpečí otravy kysličníkem uhelnatým. A také bez prachu, bez popela a bez nutnosti zabezpečovat a skladovat otop či LTO. Teplo z elektrických sálavých topidel je v místnosti rozloženo stejnoměrně, nevíří se prach ani případné plísně. Právě z těchto důvodů se „klasické“ systémy vytápění stávají minulostí.

Úspornost sálavých topidel potvrdilo měření, které provedl doc. Ing. Karel Daďourek z Technické univerzity Liberec. Studie potvrdila vysokou účinnost při použití sálavého topidla s keramickým topným tělesem. Velkou výhodou u sálavého topidla nebyl pouze tepelný komfort, ale také úspora energií. 

Ztráty tepla obecně jsou z největší části způsobeny únikem skrz strop, proto jsou ztráty výraznější tam, kde je u stropu vyšší teplota, což je v případě přímotopu. Spotřeba el. energie během čtyř měsíců stabilního měření byla u klasického přímotopu o 31 % vyšší, než u sálavého topidla. Z měření jednoznačně vyplynulo, že z energetického hlediska převažují výhody sálavého vytápění.

Nízké náklady na pořízení

Jednoznačná je však také úvaha pořizovacích nákladů na celou kotelnu a topný systém v novém objektu. Tyto náklady při použití elektrických sálavých topidel zcela odpadají.

Elektrická sálavá topidla jsou vysoce efektivní a poskytují okamžité a přímé teplo, bez nutnosti předehřívání vzduchu v místnosti. Prakticky žádná energie tedy není absorbována vzduchem, to znamená, že veškerá elektrická energie je přeměněna na využitelné teplo a nedochází k energetickým ztrátám. 

Dalších úspor lze dosáhnout v průmyslových a provozních objektech tím, že sálavé topné systémy zapínáme pouze tehdy, kdy je to potřeba a pouze v místech – zónách – kde je potřeba, namísto toho, abychom museli natápět celý topný systém. Sálavá topidla lze samozřejmě připojit na termostat, který hlídá nastavenou teplotu v prostoru.

Toto tzv. zónové vytápění je běžným způsobem vytápění neproveditelné a využití elektrických sálavých topidel je proto výhodné při vytápění venkovních a velkých provozních prostor.

Bydlení pod širým nebem

Protože tepelný účinek sálavých těles není závislý na vyvětrávání vzduchu, je jejich využití možné i pro „topení venku“ – pro terasy, balkony či zimní zahrady a bazény. Totéž ale platí například i pro venkovní restaurační předzahrádky. Pro tyto účely existuje venkovní provedení sálavých těles se zvýšenou odolností proti vlhkosti. 

Ano, elektrická sálavá topidla nacházejí plně uplatnění pro „bydlení venku“. Příjemné posezení s teplem v zádech je pak možné na terase, pod pergolou či v zahradní kuchyni. Zde najdou uplatnění např. Burda Term2000 IP67 LowGlare, Burda Smart, Heatstrip či Warmwatcher.

Co je na trhu

K nejdokonalejším typům elektrických sálavých topidel v současné době patří tělesa vyráběná např. firmami Tansun (GB), Burda (SRN), Heatstrip, Heatscope (SRN). Na trhu je nabízena široká škála typů elektrických sálavých topidel v různém flexibilním provedení a s různými výkony – jak pro průmyslové, provozní, administrativní, tak pro obytné prostory.

Použití elektrických sálavých topidel je ve srovnání s klasickými způsoby vytápění mnohem výhodnější variantou. Jejich uplatnění sahá od koupelen a domácností, přes průmyslové a skladové haly, až po restaurační předzahrádky či například využití v historických objektech, galeriích a kostelech. 

Díky využití nových materiálů a technologií v oboru tepelné techniky se významně snížila spotřeba elektrických sálavých topidel, a naopak se markantně zvýšila jejich účinnost. Infračervený princip k docílení tepelného účinku je v nich díky tomu využíván tak efektivně, že sálavými topidly lze dnes plně nahradit klasické systémy vytápění obytných i průmyslových prostor.

Elektrická sálavá topidla lze využít jako rychlé a okamžitě působící přitápění v přechodných obdobích, bez nutnosti natápět celý systém. Navíc, elektrická sálavá topidla vysušují stěny, a to za každého počasí a mnohem efektivněji, než to dokáže klasický topný systém.

Sdílet článek