1. 8. 2023, aktualizováno 1. 8. 2023

Vnitřní vodovodní a odpadní rozvody patří do každého domu. Jsou to v zásadě neviditelné sítě potrubí, které zajišťují dodávku čisté vody do budovy a zároveň odvádějí odpadní vody a splašky. Správná instalace a údržba takových sítí je nezbytná pro komfort bydlení i zdravé životní prostředí.

Odkud se bere pitná voda

Pokud zrovna nemáme díru ve střeše, voda se k nám jen tak nedostane. Bude nutné ji do domu přivést. Čerpat ji můžeme z vlastních zdrojů, tedy vrtu či studny, nebo použijeme veřejný vodovod.

V případě vlastního zdroje musí voda splňovat určitou kvalitu podle vyhlášky 252/2004 Sb. Ta obsahuje například tabulky pro mikrobiologické, chemické a fyzikální ukazatele. Kromě toho stanovuje hygienické normy, frekvenci a rozsah kontrol vody i jejího zdroje. Kvalitu pitné vody posuzují akreditované laboratoře, a pokud ji náš zdroj nedosahuje, musíme vodu dočišťovat.

Jednodušší řešení je napojení na veřejný vodovodní řád. Voda k nám pak putuje přímo z úpravny, což nám zajistí víceméně spolehlivou jistotu kvality. Nicméně stavební zákon pokládá vodovod za vodní dílo a v souvislosti s tím pro nás vzniká pár povinností. Musíme mít vlastní vodoměrnou šachtu a vodovodní přípojku smíme vést pouze v přímém směru bez lomů od napojení až k vodoměrné soustavě.

Šedá a bílá voda pomůže ušetřit

V domácnosti lze použít taky tzv. šedou vodu. Jde o splaškovou odpadní vodu, která odtéká z umyvadel, dřezů, sprch apod. Ta se jímá, přečišťuje a případně mixuje s dešťovkou. Následně ji můžeme použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování toalet a zalévání zahrad. Výrazně tak uspoříme náklady na stočné.

Pokud se rozhodnete využívat šedou vodu jako užitkovou, pro zalévání zahrady a zároveň využívat dešťovku, můžete požádat o dotaci. Program Nová zelená úsporám bude na toto opatření od září 2023 přispívat částkou až 105 000 Kč

Vnitřní vodovodní rozvody mají svá pravidla 

Voda se musí neustále pohybovat. To je nejdůležitější zásada vnitřní distribuce vody ve chvíli, kdy se kdekoliv v domě otevře armatura (označení pro kohoutky, ventily, spojky a jiné pomocné prvky potrubí).

V proudící vodě se totiž nevytváří škodlivé mikroorganismy a bakterie. Správné cirkulace vody dosáhneme tzv. kruhovým vedením instalace. Jakmile dojde k odběru, voda se uvede do pohybu a propláchne ideálně celý rozvodný systém.

Důležitá je i správná izolace potrubí. Studená voda tak zůstane studenou a teplá se nebude ochlazovat, což nám opět pomůže ušetřit pár korun za energie. Dnes se k tomu účelu používá například izolace s uzavřenou pórovou strukturou (syntetický kaučuk) nebo izolace s kapilárně vodivou tkaninou (např. Isover HygroWick®), pokud je požadavek na nehořlavost izolace.

Rozvody vody je lepší svěřit odborníkům. Po jejich instalaci musí totiž vodovodní potrubí projít tlakovou zkouškou, která prokáže vodotěsnost. 

Jak se zbavit odpadní vody

Domů jsme přivedli čistou vodu, ale co teď s tou odpadní? Máme hned několik možností, jak s nepitnou vodou naložit – likvidujeme ji vsakováním, v odpadních jímkách, domácích ČOV nebo ji vedeme přímo do veřejné kanalizace.

Využití dešťové vody: zákon a dotace

Pokud jde o dešťovku, platí od roku 2021 zákonná povinnost zpracovávat ji přímo na svém pozemku. Nejlepším řešením je vsakování, případně akumulace do nádrže, odkud pak vodu využijeme dál na zalévání. Další možností je pak odvod do dešťové kanalizace. 

Nařízení se týká nejen novostaveb, ale i budov, u kterých plánujete přístavbu, nástavbu nebo třeba zateplení. Vsakování a odvod vody musíte mít vyřešené už ve fázi projektu, jinak nedostanete stavební povolení.

Dobrá zpráva ale zní, že stát přispívá na systémy k využití dešťovky dotací. Z programu Nová zelená úsporám budete moct od září dostat až 55 000 Kč na využití dešťovky k zalívání a až 65 000 Kč na systém, kdy dešťovku využijete na splachování a zálivku. 

Systémy pro zpracování dešťové vody můžete poptat i u firem z našeho portálu. Třeba jako zákazník Peter, který sháněl firmu na realizaci retenční nádrže. Potřeboval někoho, kdo by se postaral o nákup doporučené velikosti nádrže, výkopové práce, usazení a instalaci. Součástí zakázky mělo být i napojení potrubí a případné vyřízení/příprava dotace Dešťovka od NZÚ. 

Firma, kterou si vybral, všechno zmíněné skvěle zvládla. Peter v hodnocení oceňuje nejen samotnou práci, ale i celkový přístup firmy. Reference je dlouhá, a proto uvádíme jenom úryvky – zbytek si ale můžete přečíst v detailu zakázky.

„Dodavatel nám pomohl s výběrem správné retenční nádrže a zajistil veškeré potřebné práce související s instalací. Dbal na šetrné zacházení s bagrem, aby neponičil stromky a keříky v naší zahradě. Zajistil fotodokumentaci a zakótování prací a pomohl nám zajistit dotaci.“

Kam se splašky? 

Komplikovanější je likvidace splaškových vod. Zvlášť, pokud ve vaší lokalitě není možnost připojení ke kanalizaci pro veřejnost. V nejhorším případě budeme splašky odvádět do odpadní jímky neboli žumpy. Je to bezodtoká nádrž, kterou musí jednou za čas vyvézt fekální vůz. A právě pravidelný vývoz je dost nákladný, za jeden totiž zaplatíte až několik tisíc korun.

Pro rekreační obydlí je lepší pořídit septik. Poradí si s nepravidelným provozem, splašková voda se v něm filtruje bez spotřeby energie a přečištěná se pak vypouští. Díky tomu není potřeba tak častý vývoz jako u jímky.

Další možností je domácí čistička odpadních vod (ČOV). A to hlavně pro trvale obývané objekty. Jedná se o plastovou nádrž s několika sekcemi, kde se odpadní voda zbaví až 97 % nečistot pomocí biologicko-mechanických procesů. Přečištěná voda se opět vsakuje, nebo ji schraňujeme ve vsakovací jímce a používáme na zalévání. Můžeme pro ni taky vybudovat samostatný okruh a využít ke splachování toalet. 

Odpady efektivně vyřeší kanalizační přípojka

Jednoznačně nejlepším řešením likvidace odpadní vody nabízí veřejná kanalizace. Jestliže je připojení technicky možné provést, vzniká nám dokonce taková povinnost, a navíc nám to pravděpodobně připomene i místní úřad.

Budeme tedy potřebovat kanalizační přípojku. To je část potrubí, která vede od našeho domu do obecní kanalizace, a ta zase pokračuje do ústřední čističky vod. K montáži kanalizační přípojky vždycky potřebujeme územní rozhodnutí daného stavebního úřadu. Od kanalizační přípojky pak vedeme svody a svislé odpady až ke koncovým zařízením.

Svěřte rozvody profíkům. Spojíme vás s nimi

Jak už jsme zmínili, odpady a voda jsou spíš záležitost pro odborníky. Aby rozvody správně plnily svůj účel, musí se stavět pod správnými úhly, za použití kvalitních materiálů a potřebného know-how. Samozřejmě, že s podrobným návodem můžete práci zvládnout i svépomocí. Pokud ale přizvete spolehlivou firmu, budete mít jistotu a ušetříte si kupu času. 

Tak jako paní Danuše, která poptala provedení rozvodů vody a odpadů ve dvou podlažích rodinného domu. Firma si za práci vysloužila Kozlovu pečeť poctivosti a skvělé hodnocení od zákaznice:

„Maximálně profi jednání a práce, nadstandardní domluva, práce čistá, velice rychlá… …nad prací kluci přemýšlí a nevymýšlí zbytečnosti. Cena tak, jak jsme se domluvili, smlouva na práci, protokol o převzetí, potvrzení o provedené tlakové zkoušce. Vše na jedničku!“

Teď už nezbývá, než zadat poptávku. U nás je to zdarma. Stačí krátce popsat, jakou práci potřebujete udělat, a my vás spojíme s ověřenými firmami z vašeho okolí.

0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x