Provedli jsme mezi českými řemeslníky průzkum, zaměřený na stav řemesla v době koronavirové krize, kterého se zúčastnilo 532 řemeslných subjektů z celé ČR. A z odpovědí vyplývá, že ačkoli každému druhému řemeslníkovi citelně ubylo zakázek a více než třetina z nich nemá úspory vůbec žádné, nebo pouze na jeden měsíc, nehodlají to vzdát!
I přes finanční těžkosti a nejistotu ohledně budoucnosti chce většina z nich pokračovat. Přesto 16% dotázaných přemýšlí o ukončení živnosti. Pomoc od státu jako dostatečnou vnímá pouze 20% respondentů.

Řemeslníci mohou a chtějí pracovat

Drtivá většina z nich (93%) může plně nebo částečně pracovat, přesto takřka polovina (49%) pociťuje nedostatek zakázek. Více než polovina řemeslníků (55%) to připisuje obavám zákazníků o jejich zdraví, případně omezením daným vládou (19%).

Řemeslníci však aktivně řeší získávání nových zakázek s možností okamžité realizace (63%) a nebo si připravují zakázky na později (27%). Jen desetina řemeslníků teď práci neshání (8%) nebo ji vůbec neřeší (3%).

Rušení nasmlouvaných zakázek ze strany zákazníků pociťuje necelá polovina oslovených řemeslníků (39%), čtvrtina (27%) je pak odkládá na později. Velká část (49%) řemeslníků však vnímá jako hlavní problém nedostatek nových zakázek.

Bez zakázek a bez pomoci dlouho nevydrží, roli státu však vnímají spíše negativně

Více než třetina řemeslníků pomoc od státu spíše nepociťuje (32%) nebo dokonce vůbec neregistruje (32%) Pozitivně jeho roli vidí jen pětina dotázaných (20%). Přitom část z nich (14%) nemá žádné finanční rezervy v případě výpadku příjmů. Někteří mají rezervy maximálně na měsíc (22%) či dva (19%). Na více jak 2 měsíce má rezervy jen necelá pětina (19%) oslovených řemeslníků.

O jakou pomoc od státu mohou konkrétně požádat ve většině případů řemeslníci informace mají (71%). Přesto pětina (20%) cítí nedostatečné informace a část respondentů (8%) nemá vůbec představu, na co má nárok.

Ze státních opatření pak vidí jako nejpřínosnější odpuštění minimálních záloh na sociálním pojištění (58%). Necelá polovina řemeslníků také ocenila, již schválenou, přímou podporu OSVČ ve formě 25 000 Kč (49%) nebo odložení daní za rok 2019 (19%). Méně oslovených pak bere za přínosné ošetřovné (14%), vyhlášení dotačních programů (10%), bezúročné půjčky (9%) či využití okamžité hmotné pomoci (8%).

Hlavní je zdraví, ale my to nevzdáme!

Necelá pětina oslovených (16%) přemýšlí v souvislosti se současnou situací o ukončení živnosti. Drtivá většina (80%) o tom však neuvažuje a pro část z nich (45%) to vůbec nepřipadá v úvahu. A co řemeslníci nejčastěji vzkazují? Především všem přejí pevné zdraví a věří, že se vše brzy v dobré obrátí.

Sdílet článek