V listopadu jsme uskutečnili průzkum mezi řemeslníky, zaměřený na vaše podnikání v době koronavirové krize, který byl podobný tomu na jaře. Šlo celkem o 16 otázek. Dotazníkového průzkumu během druhého nouzového stavu se zúčastnilo přes 700 z vás. Děkujeme všem odpovídajícím. Bez vaší zpětné vazby bychom se neobešli. Teď se znovu jako na jaře pokusíme najít nové cesty jak vám pomoci z naší strany.


Stručné srovnání obou nouzových stavů a jejich dopadů na řemeslníky:

1.       Podíl těch, kteří nemohou pracovat, se téměř nezměnil (7,6 % nemůže ).
2.       Obavy zákazníků z nákazy oproti jaru klesly (snížení o 14,5 %).
3.       Vládní restrikce vadí řemeslníkům nyní mnohem víc (o 11,7 %).
4.       70,3 % řemeslníků vnímá pomoc státu a jeho vystupování negativně 
5.       Více řemeslníků zvažuje přerušení živnosti (až o 8 %).


Zvykáme si

Více než polovina dotázaných řemeslníků (55,2 %) uvedla, že zavedení nouzového stavu a s ním spojené restrikce, na ně nemají žádný vliv. Zbývající část však pracuje v omezeném režimu (37 %) a osm procent z nich reálně zvažuje přerušení živnosti.

Druhý nouzový stav již nemá tak devastující dopady na jejich podnikání. Zvykli si zákazníci, jejichž obava z ohrožení zdraví, je důvodem pro rušení zakázek jen v pětině případů (na jaře to bylo 34 %). Stejně tak i řemeslníci se méně bojí, že je zákazníci nakazí (20,9 % oproti jarním 27,6 %).

Za větší problém oproti jaru vnímají právní omezení daná vládou (27,6 % vs 19 %). Z odpovědí rovněž vyplývá, že zákazníci se sice míň bojí, ale zároveň jdou víc po nejnižší ceně. Pokud jim ta nevyhovuje, častěji zakázky ruší nebo odkládají.

Větší kritika směřuje na stát

Řemeslníci jsou mnohem více kritičtí k nařizovaným vládním restrikcím. Podíl těch, kteří nevnímají pomoc státu jako dostatečnou, se zvedl o 11,7 procent (74,8 % vs 63,1 %). Výrazná většina (70,3 %) hodnotí podzimní přístup státu jako horší (42,2 %) a výrazně horší (28,1 %).

Vládě se nedaří komunikovat s řemeslníky a je to čím dál horší. Zatímco v jarních měsících sedmdesát procent v dotazníku uvedlo, že disponovali částečnými či dokonce dostatečnými informacemi o tom, na co mají od státu nárok, dnes jejich počet klesl o pětinu.

Nejcennějším státním opatřením jsou stále odpuštění minimálních záloh (58,8 %) a přímá podpora OSVČ (52,2 %).

S čím se řemeslníci musí nově popasovat

Trpělivost, kterou měli řemeslníci během první vlny pandemie, se poněkud vytratila. V našem podzimním  dotazníku vzrostl počet negativních odpovědí a více řemeslníků cítí spíše zhoršení. Respondenti nejčastěji uvádějí: méně zakázek, odkládané poptávky, finanční problémy s investory a bankami, klesající finanční rezervy a růst neuhrazených faktur.

Spolu s již zmíněnou absencí podpory státu je výsledkem prohlubující se nejistota a chaos. Perličkou z výzkumu je, že se našli pouze čtyři (0,9 %) těch, kterým přibyly zakázky!

Ještě na jaře tvrdilo 79 procent dotázaných, že živnost neukončí ani nepřeruší. Dnes tento optimismus sdílí jen 70,5 procent respondentů. Nad ukončením činnosti v současné chvíli uvažuje 22,3 procenta oslovených řemeslníků (o 6,1 % více než na jaře).

Přání nakonec…

Jedna z otázek se zaměřila na to, co by řemeslníci potřebovali pro udržení svého podnikání. Zde se nejčastěji objevily následující odpovědi: zakázky, práci, zákazníky, zdraví, zrušení nouzového stavu, více zaměstnanců, méně chaosu a větší podporu státu ve formě odpuštění záloh a 25tisícového příspěvku.

Původní výzkum z jara 2020 a jeho výsledky 2020 je k nalezení zde na blogu.

Sdílet článek