Pro romantiku i pro praktičnost

Osvětlení v koupelně je velice důležitá věc. Mnohdy je potřeba velice dobře vidět a jindy si majitel potrpí na intimní atmosféru. Protiklady, které dokáže vyřešit dobře vyprojektované LED osvětlení.

Instalace LED světel do nejrůznějších skrytých spár, koutů a hran u nábytku nebo do podhledů v místnostech je jedním z nejrozšířenějších způsobů užití LED linek v současných interiérech. Je možné konstatovat, že právě LED linky umožnily zmíněné osvětlení masivně rozšířit.

S dlouhou životností

LED linky vynikají subtilností a dlouhou dobou života LED čipů. Ale pozor, jde vlastně o dva komponenty – vlastní LED pásek a řídicí či napájecí jednotku. Toto elektronické zařízení mívá životnost i výrazně kratší, než je střední doba života LED pásků. Střední doba života kvalitních LED pásků udávaná v současné době je 50 až 60 tisíc hodin. Pro bytový interiér, kde se bude takto svítit nejvýše několik málo hodin denně, je fyzická životnost systému možná delší než morální životnost. U veřejného interiéru je tento poměr jiný. Svítí-li se 12 h denně, celková životnost je přibližně deset let. To je právě doba, za kterou je třeba veřejný interiér (obchodní, kancelářský, hotelový) zásadně obnovit. V nepřetržitých provozech (např. provoz prodejny u čerpací stanice pohonných hmot) se tato časová použitelnost výrazně zkracuje.

Je-li v nabídce prodejce LED svítidlo za velmi „zajímavou“ cenu, je třeba se pídit po všech vlastnostech světelného zdroje. Jestliže prodejce svítidel uvede, že zdroj nemá špičkové technické parametry, ale že např. životnost LED zdroje je jen 15 tisíc hodin, je vše v pořádku. S touto informací je zřejmé, že takové svítidlo či LED pásek se může bez obtíží použít v bytovém interiéru nebo např. pro vnější osvětlení rodinného domu (žárovka ve srovnatelném svítidle s životem 2000 h zde obvykle dobře fungovala mnoho let).

Z čeho vybírat

Na trhu jsou LED pásky v různých cenových hladinách, což napovídá, že i jejich kvalita je rozdílná. V současné době si zákazníci již zvykli, že při nákupu LED zdrojů se vedle příkonu zajímají o další veličiny, kterými jsou barva světla (v kelvinech – zjednodušeně – teplá barva 2700 až 3000 K, studená 4000 K a více), i světelný tok (lm). Stranou ale zůstává posouzení kvality onoho světelného toku. Tato veličina, která ukazuje vztah kvality emitovaného světla světelného zdroje ke srovnávacímu ideálnímu světlu (R), nebývá vůbec brána v potaz. Podle normy je požadovanou hodnotou pro vnitřní prostory R = 80. Hodnota 100 je maximum, což je světlo s ideálním podáním barev, ke kterému se pro teplou barvu nejvíce blíží světlo klasické vláknové žárovky. V současnosti jsou už nabízeny LED zdroje s hodnotou R až 98. Je reálně velký rozdíl při osvětlení LED zdroji s hodnotou R 80 a s hodnotou 90 a vyšší. Například vnímání červené barvy se s kvalitou umělého světla znatelně velmi liší. Je proto třeba apelovat na to, aby se posuzovalo, pro jaký účel je osvětlení určeno. Pro bytový interiér, kde jsou obvyklé předměty z přírodních dýh, použity různé textilie, přírodní zeleň, ale současně se zde konzumují pokrmy, je třeba zvolit LED zdroje s co nejvyšší hodnotou R. U osvětlování komunikačních, veřejných či obslužných prostor tento parametr již nehraje až tak výraznou roli. Je třeba zmínit i druhou stránku téže věci – kvalitní zdroje s vysokým parametrem Ra bývají i značně dražší – současně při nižším světelném toku, než zdroje běžných parametrů. Investor proto často volí investičně méně náročné zdroje. Důvodem není jen cena, ale i dosud nepříliš frekventovaný pojem kvalita bílého světla, určený parametrem R.

Na trhu jsou LED pásky v různých cenových hladinách, což napovídá, že i jejich kvalita je rozdílná. V současné době si zákazníci již zvykli, že při nákupu LED zdrojů se vedle příkonu zajímají o další veličiny, kterými jsou barva světla (v kelvinech – zjednodušeně – teplá barva 2700 až 3000 K, studená 4000 K a více), i světelný tok (lm). Stranou ale zůstává posouzení kvality onoho světelného toku. Tato veličina, která ukazuje vztah kvality emitovaného světla světelného zdroje ke srovnávacímu ideálnímu světlu (R), nebývá vůbec brána v potaz. Podle normy je požadovanou hodnotou pro vnitřní prostory R = 80. Hodnota 100 je maximum, což je světlo s ideálním podáním barev, ke kterému se pro teplou barvu nejvíce blíží světlo klasické vláknové žárovky. V současnosti jsou už nabízeny LED zdroje s hodnotou R až 98. Je reálně velký rozdíl při osvětlení LED zdroji s hodnotou R 80 a s hodnotou 90 a vyšší. Například vnímání červené barvy se s kvalitou umělého světla znatelně velmi liší. Je proto třeba apelovat na to, aby se posuzovalo, pro jaký účel je osvětlení určeno. Pro bytový interiér, kde jsou obvyklé předměty z přírodních dýh, použity různé textilie, přírodní zeleň, ale současně se zde konzumují pokrmy, je třeba zvolit LED zdroje s co nejvyšší hodnotou R. U osvětlování komunikačních, veřejných či obslužných prostor tento parametr již nehraje až tak výraznou roli. Je třeba zmínit i druhou stránku téže věci – kvalitní zdroje s vysokým parametrem Ra bývají i značně dražší – současně při nižším světelném toku, než zdroje běžných parametrů. Investor proto často volí investičně méně náročné zdroje. Důvodem není jen cena, ale i dosud nepříliš frekventovaný pojem kvalita bílého světla, určený parametrem R.

Elektroinstalace je základ bezpečí

Jestliže je při adaptaci koupelny je třeba vytvořit nové světelné nebo jiné elektrické okruhy (např. dodatečná instalace elektrického podlahového vytápění v koupelně, je zapotřebí zrekonstruovat celou elektrickou soustavu, která často bývá provedena ještě v hliníkových vodičích (není možné provozovat za rozvaděčem dva různé systémy rozvodů).

Pak je na řadě tradiční frézování drážek v betonu (protože se zavrhne lištové provedení). Jejich zapravení do hladké plochy je pracné a jen špičkový řemeslník to udělá dokonale. V žádném případě se nesmí porušit ocelová výztuž pod povrchem betonových panelů (tloušťka krycí vrstvy betonu by měla být min. 20 mm).

Variantní řešení se nabízí – zhotovení určité formy podhledu. Podhled umožňuje umístit pod stávající stropní deskou potřebné rozvody, ale také v panelových domech překrýt spáry mezi panely. Protože by se však zmenšila ona normou daná minimální světlá výška místnosti (2,60 m), podhled nemůže být zhotoven v celé ploše místnosti. Je ale možné provést vhodné půdorysné členění, kdy podhled zaujímá jen určitou část užitné plochy místnosti – např. jen nad jídelním stolem, komunikačním prostorem apod. Pak má místnost požadovanou minimální světlou výšku podle normy, která je jen lokálně zmenšena. A právě u těchto lokálně snížených ploch – výrazově je lze označit jako plovoucí desky – se nabízí použití různých podob LED linek. Podhled nemusí mít rovný spodní líc, ale např. prolomenou střední část, která je oproti okrajům zvýšená. Pak je možné svítit LED linkami po vnějším obvodě a současně i do střední, vyšší plochy.

Kam umístit

Materiálem těchto podvěšených desek může být sádrokarton nebo dřevo, využití zde najdou i pnuté stropy. Ty potřebují mít rám, na který jsou připevněny profily systému pro vlastní pnutý materiál.

Pnutý materiál může být neprůhledný, ten lze nasvítit po obvodě zespodu, nebo naopak průsvitný, kdy je svíticí plocha z LED linek nad pnutým materiálem. Tento způsob aplikace vyžaduje, aby nad průsvitným pnutým materiálem byl prostor vysoký minimálně 100 mm, aby se nepropisovaly jednotlivé LED linky do plochy pnutého stropu – aby prosvětlovaná plocha byla jednolitá. Zkoušejí se LED linky opatřené refraktorem s velmi širokým rozptylem světelného toku, tím by bylo možné zkrátit potřebnou vzdálenost mezi pnutou fólií a lícem LED profilů.

Nejčastějším způsobem osvětlení je nepřímý způsob se skrytými LED linkami, kdy světlo dopadá buď po obvodu sníženého podhledu na vyšší okolní strop, nebo na boční stěny, kde zdůrazňuje strukturu jejich povrchu. Pro vytvoření světelné linky po obvodě místnosti, aniž by bylo nutné dělat ze sádrokartonu pravoúhlé zakončení, existují konkrétní hliníkové profily. Ty lze během sádrokartonářských prací přímo osadit do konstrukce podhledu (a patřičně zatmelit, vybrousit a vymalovat či opatřit jinou pohledovou vrstvou). Následně se vsadí úzká LED linka určená pro tento způsob osvětlování.

Světelný tok


Světelný tok z LED linek je svým charakterem rozptýlený – tuto difuznost podtrhuje užití pro nepřímé, odražené osvětlení. Zatímco v ložnici a při nenáročné činnosti i v obývacím pokoji působí příjemným, uklidňujícím způsobem, při požadavku např. na vyšší pracovní aktivitu je vhodné kombinovat toto osvětlení s přímým, které má užší rozložení svítivosti (řádově 30 až 45°).
Takováto svítidla (orientovaná svisle dolů nebo nasměrovaná na konkrétní předměty – výtvarné předměty, přírodní dekorace apod.) vytvoří vhodný kontrast k difuznímu osvětlení. Přímé světlo vytváří nasvětlené plochy a následně vlastní a vržené stíny, což je u difuzního světla mnohdy nepříjemně potlačeno. I lidská tvář v čistě difuzním světle ztrácí své rysy. Použití pouze nepřímého světla z LED linek není vhodné. Tato svítidla ve vyvážené kombinaci lze dále regulovat stmíváním, popř. změnou chromatičnosti barvy světla. Je tak možné reagovat na měnící se pocity, nálady a subjektivní potřeby každého jedince v tu kterou denní či noční dobu, při té či oné pracovní nebo relaxační činnosti.
Při použití LED systémů na malé napětí (samostatná svítidla nebo LED linky) je obvykle třeba použít samostatné řídicí jednotky. Existují ale svítidla, kde je tento elektronický člen jeho součástí. Pak je svítidlo ve vyšší cenové relaci. Samostatné řídicí jednotky (předřadníky) je třeba umístit do vzdálenosti maximálně v jednotkách metrů od napájecího bodu. Zároveň je zapotřebí, aby byl k těmto jednotkám zabezpečen přístup. Nejčastější je umístění v podhledu, ale ne vždy je vhodné, aby v podhledu byl i servisní poklop. Například je možné vytvořit fixní, nezakrytý otvor na nejskrytější straně bočnice sníženého podhledu (otvor o rozměrech např. 120 × 75 mm), kam lze vsunout ruku a v jejím dosahu připojit a položit řídicí členy.
Vedle osvětlení instalovaného tímto způsobem je obdobně možné použít nepřímé osvětlení i vertikálně – do předstěny. Difuzní světlo pak nejen osvětluje daný prostor a zvýrazňuje strukturu povrchu přiléhající stěny, ale též zvyšuje prostorový dojem. Takto podsvětlit lze např. pozadí za vanou, což vytvoří velice intimní atmosféru.

Sdílet článek