Většina odborné a i značná část laické veřejnosti si uvědomuje, že tepelné mosty jsou jednou z největších bolestí panelových domů. A právě nejvýraznější tepelné mosty, které jsou příčinou výskytu plísní a zvýšených tepelných ztrát, se vyskytují okolo výplní otvorů. Proto by měla být této skutečnosti věnována náležitá pozornost. 

Cílem každé opravy musí být celkové zlepšení nevyhovujícího stavu, nikoliv pouze nahrazení netěsných a rozpadajících se oken. K opravě panelového domu je nutno přistupovat stejně jako k jakékoliv jiné rekonstrukci. V případě, že volíme etapizaci opravy – tedy rozdělení na jednotlivé dílčí (izolované) kroky, je třeba mít na paměti, že aplikace jednoho kroku by neměla bránit efektivnímu provedení kroku následujícího. 

Standardní praxe však tato pravidla příliš nerespektuje. Většina dodavatelů výplní otvorů si neuvědomuje (možná i záměrně), že chybné osazení výplní otvorů bez dostatečného přesahu prakticky znemožňuje jakoukoliv následnou technicky a funkčně správnou úpravu. 

Stejně jako volbě rozměrů výplní otvorů je třeba věnovat pozornost připojovací spáře. Nejen vyloučení rizika zatékání, ale rovněž negativní působení pronikající vlhkosti z interiéru musí být zohledněno v návrhu a následné aplikaci.

Sdílet článek