Průzkum odhalil, že ačkoli vysoké procento respondentů používá v domácnosti tento typ paliv, pouhých 36 % dotázaných si uvědomuje nebezpečí možné otravy CO. Zbývajících 64 % si toto riziko buďto neuvědomuje vůbec nebo si není jistých. 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických paliv, jako je například plyn, dřevo nebo uhlí. Může vážně ohrozit zdraví a v krajním případě může i zabíjet, pokud jeho únik není včas odhalen. Špatně nainstalované nebo nesprávně udržované spotřebiče na fosilní paliva a dřevo mohou být příčinou potenciální otravy oxidem uhelnatým. 

Před více jak 20 lety vyvinula společnost Honeywell první detektor oxidu uhelnatého pro domácí použití a od té doby se stále drží na špici, pokud jde o výrobu těchto detektorů. Je poměrně znepokojivé, jak malé procento Čechů se snaží chránit svou domácnost před únikem tohoto plynu. Je snadné si myslet, že se vás riziko otravy oxidem uhelnatým netýká. Skutečnost je ale taková, že každý, kdo má doma nějaké zařízení na tato paliva, patří potenciálně k rizikové skupině. Proto by lidé měli dělat pravidelnou inspekci a údržbu těchto zařízení, používat je podle instrukcí a zanedbávat by neměli ani pravidelné opravy. Ruku v ruce s tím by měl jít nákup kvalitního a certifikovaného detektoru na únik CO, který splňuje normu EN50291. Takový detektor je totiž schopný zachytit i malé množství CO, které ještě nedosáhlo život ohrožující úrovně.

Průzkum také ukázal, že vysoký počet respondentů (26 %) říká, že nepodnikají žádné kroky k tomu, aby svou domácnost jakkoli chránili. Více jak jedna třetina účastníků (34 %) se potom rozhodla detektor CO nekupovat, protože mylně věří tomu, že před případným rizikem otravy je dostatečně ochrání kvalitní ventilace.

Lidé jsou vystaveni riziku otravy tímto plynem především během spánku. Patří přitom k rozšířeným mýtům, že riziko otravy představují jen starší spotřebiče. Současně s tím řada lidí ignoruje hrozbu úniku tohoto plynu a svou domácnost před ním chrání buďto zcela nedostatečně nebo vůbec.

Sdílet článek