Pasivní dům musí splňovat evropsky uznávané parametry: Měrná roční potřeba tepla na vytápění: max. 15 kWh/(m2a); Neprůvzdušnost n50: max. 0,6 hod-1; Měrná roční potřeba primární energie (na vytápění, ohřev teplé vody, pomocnou energii, osvětlení a spotřebiče): max. 120 kWh/(m2a) měrná roční potřeba tepla na vytápění udává, kolik energie je potřeba na vytápění jednoho metru čtverečního čisté podlahové plochy (bez započtení příček). Hodnota je vypočtena speciálním programem PHPP dle podmínek, které stanovuje Passivhaus Institut v Darmstadtu. Neprůvzdušnost n50 udává vzduchotěsnost obálky. Hodnota říká, kolik vzduchu se za hodinu vymění netěsnostmi při určitém tlakovém rozdílu (50 Pa). Po utěsnění obálky se provádí kontrola neprůvzdušnosti, tzv. Blowerdoor test. Ventilátor nainstalovaný do otvoru dveří vytvoří přetlak nebo podtlak a měřicí jednotka vyhodnotí, kolik vzduchu prochází škvírami v obálce. Součinitel prostupu tepla (U) udává kvalitu tepelněizolačních vlastností konstrukcí. Čím je hodnota nižší, tím lépe prvky izolují.

Pro pasivní rodinné domy jsou běžné součinitele prostupu tepla: podlaha 0,15 W/m2K (asi 25 cm izolace), stěna 0,12 W/m2K (asi 30 cm izolace), střecha 0,10–0,08 W/m2K (asi 40 cm izolace). U oken je požadavek na hodnotu Uw (celého okna) max. 0,8 W/(m2K), což splňují zateplené rámy s použitím izolačních trojskel. Potřebné hodnoty pro konkrétní dům se mohou lišit podle tvaru domu, orientace, zastínění, druhu konstrukcí a použité izolace.

Sdílet článek