Montáž oken krok za krokem

Kvalitně provedená montáž oken má zásadní význam pro jejich bezvadnou funkčnost a dlouhou životnost. Výrobci oken proto vždy doporučují povolat si na tuto práci odborně proškolené montážníky, ideálně si nechat udělat montáž přímo od dodavatele oken. Pokud si chcete montáž oken pohlídat, nebo se do ní přeci jen pustit svépomocí, připravili jsme pro vás postupku, která vám krok po kroku ukáže, jak na to v případě novostavby.

Montáž oken není pouze o správném fixování a namontování, ale především o správném vyplnění a uzavření připojovací spáry, aby nevznikly tzv. tepelné mosty. Ty jsou totiž slabým místem, kudy může unikat teplo ven z interiéru, a kde mohou vznikat nežádoucí jevy spojené s kondenzací vlhkosti. Pro bezproblémovou montáž oken je tedy třeba nejdříve řádně připravit stavební otvor. Povrch ostění musí být hladký a soudržný tak, aby to umožnilo správné nalepení folií pro uzavření připojovací spáry. Nejsnazší variantou je usazování oken do stěn z monolitického betonu, který je po odbedněný hladký a vytváří tak ideální podklad pro okamžité kotvení a zejména pro aplikaci uzávěrů připojovací spáry. Jiné je to ale u betonových tvárnic a klasických cihel, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný. Takový povrch je třeba nejprve vyhladit – nejlépe potažením tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu. Následné kotvení okenních rámů může být realizováno dvojím způsobem – buď pomocí páskových kotev, které se připevní na rám a pomocí turbošroubů pak upevní do ostění, nebo pomocí turbošroubů skrz rám přímo do ostění.

Pojďme se podívat, jak správně osadit okna do stavebního otvoru:

1. Před samotnou montáží provedeme penetraci ostění, nadpraží i parapetního zdiva. Zajistíme tím lepší přilnavost uzávěrů připojovací spáry (parotěsné a paropropustné fólie).

2. Na okenní rám nalepíme z vnější a vnitřní strany fólie, které budou chránit polyuretanovou pěnu v připojovací spáře před průnikem vlhkosti a UV zářením.

2a. Na stranu interiéru se lepí parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry.

2b. Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná – propouští případnou vnitřní vlhkost směrem do exteriéru a zároveň brání vnikání srážkové vody do prostoru připojovací spáry.

3. Po nalepení fólií připevníme na okenní rám páskové kotvy ve vzdálenosti 150 mm od vnějšího kraje a pak ve vzdálenosti maximálně 700 mm od sebe. V případě kotvení  turbošrouby skrz rám je vhodné, pokud otvory výrobce předvrtá již ve výrobě, aby bylo zřejmé, kde je třeba okna správně kotvit. 

4. Okenní rám osadíme do stavebního otvoru a vypodložíme jej nosnými plastovými podložkami (ty zde zůstávají).

5. Změříme venkovní ostění, aby byl okenní rám osazen rovnoběžně s vnějším lícem zdiva.

6. Za pomoci vodováhy vyrovnáme okenní rám klínky a do prostoru mezi stavebním otvorem a  rámem aplikujeme tepelně izolační montážní polyuretanovou pěnu.

7. Okenní rám zafixujeme provrtáním turbošroubů do zdiva skrz páskové kotvy. 

8. Před nalepením ochranných fólií na ostění ořízneme přebytek montážní pěny, odstraníme vyrovnávací klínky a vyplníme prostor po těchto klíncích montážní pěnou.

9. Ochranné fólie přilepíme na ostění.

10. Ochrannou folií přelepíme také páskové kotvy.

11. Do osazeného rámu nasadíme okenní křídla a přimontujeme okenní kličky. Nakonec okna seřídíme.

12. Správně osazené dřevěné okno v novostavbě.

Sdílet článek