Pokud se porovnávají vlastnosti konstrukčních prvků na bázi válcované oceli (sloupy, průvlaky, nosníky, střešní vazníky), stejných prvků ze železobetonu anebo plnostěnných rostlých nebo lepených dřevěných prvků, pak u nechráněných konstrukci, nevychází dřevo vůbec špatně. Naopak, jeho chování je předvídatelné, v čase rozvoje požáru netrpí náhlou ztrátou únosnosti (jako ocel) nebo praskáním a tvorbou odletujících úlomků jako železobeton. Při vhodné skladbě ochranným opatřením pak lze dosahovat i dlouhé požární odolnosti.

Řešením jsou kombinace

Cestou kombinace různých nehořlavých obkladových a výplňových materiálů postupoval i výrobce cementotřískových desek CETRIS® při vývoji skladeb obvodových stěn pro dřevostavby. Zadání vycházelo z potřeb zákazníků – výrobců montovaných dřevostaveb, přičemž ti tuzemští požadovali stěnu s požární odolností 60 minut.

V Německu je posuzování dřevostaveb odlišné vůči postupu v České republice.  Na jednu stranu jsou tam přípustné i vícepodlažní objekty s nosnou dřevěnou konstrukcí, na stranu druhou je pak požadována vyšší požární odolnost pro obvodové stěny, a to až 90 minut na požár z vnější strany. Aby bylo při uskutečněných zkouškách možné dosáhnout tak vysokých hodnot odolnosti vůči účinkům normového požáru, byla dutina mezi nosnými prvky (smrkové řezivo průřezu 60×160 mm) vyplněna kamennou vlnou třídy reakce na oheň A1. Použita byla izolace ve formě desek Rockwool Superrock s objemovou hmotností menší než 40 kg/m3, zároveň se jedná o izolaci, která velmi dobře drží tvar a fazónu v roštu i za požáru. Pro dokonalé utěsnění je celková tloušťka izolace 160 mm řešena ze dvou vrstev s překrytím spár.

Zabudování izolačních desek

Při montáži zkušebních vzorků byl kladen důraz na „dokonalé“ zabudování izolačních desek – záměrně bylo vytvářeno malé předpětí a to vtlačováním desek s přesahem do roštu.  Desky z kamenné vlny mají totiž tendenci za extrémních teplot se mírně smršťovat.

Samotné opláštění z vnější strany bylo řešeno nehořlavými cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC třídy reakce na oheň A2-s1,d0. Desky CETRIS® mimo nehořlavosti zvyšují tuhost celé stěny v rovině, zejména při působení vodorovně působícího zatížení. Toto účinné „zavětrování“ a „zaklopení“ nejen v první fázi chrání dřevěné jádro před účinky ohně, ale poskytuje i ochranu před povětrnostními vlivy, zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce a vytváří mechanickou odolnou vrstvu.

Technologie sponkování

Samotné cementotřískové desky CETRIS® BASIC se kladou se spárou, která se  v případě protipožárních konstrukcí vyplňuje požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty. V případě zkoušených skladeb s požární odolností byly desky CETRIS® přisponkovány.

Technologie sponkování je vzhledem k rychlosti aplikace zejména používána při výrobě stěnových dílců. Tento způsob fixace je spolu s hřebíkováním možný v případě konstrukcí s dodatečnou povrchovou nebo zateplovací vrstvou na deskách CETRIS®.

Osvědčeno testováním


Testovány byly dvě skladby obvodových stěn lišící se tloušťkou cementotřískových desek. Skladba s opláštěním CETRIS® BASIC 16 mm vyhověla účinkům normového požáru po dobu 90 minut, stěna s opláštěním CETRIS® BASIC 12 mm odolávala s přehledem po dobu 60 minut.

V obou případech byla konstrukce navíc vystavena mechanickému svislému zatížení, na neohřívané straně (vnitřní opláštění sádrovláknitá deska Fermacell tloušťky 12,5 mm) byly naměřeny teploty do maximálně 70°C. Stěny s deskami CETRIS® je tedy možné díky příznivému chování při zkouškách zařadit do tříd s přísnějšími nároky na požární odolnost (DP2 – dle ČSN 73 0810).

Sdílet článek