Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán

Pokud se porovnávají vlastnosti konstrukčních prvků na bázi válcované oceli (sloupy, průvlaky, nosníky, střešní vazníky), stejných prvků ze železobetonu anebo plnostěnných rostlých nebo lepených dřevěných prvků, pak u nechráněných konstrukci, nevychází dřevo vůbec špatně. Naopak, jeho chování je předvídatelné, v čase rozvoje požáru netrpí náhlou ztrátou únosnosti (jako ocel) nebo praskáním a tvorbou odletujících úlomků jako železobeton. Při vhodné skladbě ochranným opatřením pak lze dosahovat i dlouhé požární odolnosti.

Řešením jsou kombinace

Cestou kombinace různých nehořlavých obkladových a výplňových materiálů postupoval i výrobce cementotřískových desek CETRIS® při vývoji skladeb obvodových stěn pro dřevostavby. Zadání vycházelo z potřeb zákazníků – výrobců montovaných dřevostaveb, přičemž ti tuzemští požadovali stěnu s požární odolností 60 minut.

V Německu je posuzování dřevostaveb odlišné vůči postupu v České republice.  Na jednu stranu jsou tam přípustné i vícepodlažní objekty s nosnou dřevěnou konstrukcí, na stranu druhou je pak požadována vyšší požární odolnost pro obvodové stěny, a to až 90 minut na požár z vnější strany. Aby bylo při uskutečněných zkouškách možné dosáhnout tak vysokých hodnot odolnosti vůči účinkům normového požáru, byla dutina mezi nosnými prvky (smrkové řezivo průřezu 60×160 mm) vyplněna kamennou vlnou třídy reakce na oheň A1. Použita byla izolace ve formě desek Rockwool Superrock s objemovou hmotností menší než 40 kg/m3, zároveň se jedná o izolaci, která velmi dobře drží tvar a fazónu v roštu i za požáru. Pro dokonalé utěsnění je celková tloušťka izolace 160 mm řešena ze dvou vrstev s překrytím spár.

Zabudování izolačních desek

Při montáži zkušebních vzorků byl kladen důraz na „dokonalé“ zabudování izolačních desek – záměrně bylo vytvářeno malé předpětí a to vtlačováním desek s přesahem do roštu.  Desky z kamenné vlny mají totiž tendenci za extrémních teplot se mírně smršťovat.

Samotné opláštění z vnější strany bylo řešeno nehořlavými cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC třídy reakce na oheň A2-s1,d0. Desky CETRIS® mimo nehořlavosti zvyšují tuhost celé stěny v rovině, zejména při působení vodorovně působícího zatížení. Toto účinné „zavětrování“ a „zaklopení“ nejen v první fázi chrání dřevěné jádro před účinky ohně, ale poskytuje i ochranu před povětrnostními vlivy, zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce a vytváří mechanickou odolnou vrstvu.

Technologie sponkování

Samotné cementotřískové desky CETRIS® BASIC se kladou se spárou, která se  v případě protipožárních konstrukcí vyplňuje požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty. V případě zkoušených skladeb s požární odolností byly desky CETRIS® přisponkovány.

Technologie sponkování je vzhledem k rychlosti aplikace zejména používána při výrobě stěnových dílců. Tento způsob fixace je spolu s hřebíkováním možný v případě konstrukcí s dodatečnou povrchovou nebo zateplovací vrstvou na deskách CETRIS®.

Osvědčeno testováním


Testovány byly dvě skladby obvodových stěn lišící se tloušťkou cementotřískových desek. Skladba s opláštěním CETRIS® BASIC 16 mm vyhověla účinkům normového požáru po dobu 90 minut, stěna s opláštěním CETRIS® BASIC 12 mm odolávala s přehledem po dobu 60 minut.

V obou případech byla konstrukce navíc vystavena mechanickému svislému zatížení, na neohřívané straně (vnitřní opláštění sádrovláknitá deska Fermacell tloušťky 12,5 mm) byly naměřeny teploty do maximálně 70°C. Stěny s deskami CETRIS® je tedy možné díky příznivému chování při zkouškách zařadit do tříd s přísnějšími nároky na požární odolnost (DP2 – dle ČSN 73 0810).

Sdílet článek

Autor příspěvku: NejŘemeslníci