Celoobvodové kování oken je již z výroby seřízeno do střední polohy. Po namontování do otvoru by okno mělo být optimálně seřízeno pro zajištění jeho správné funkčnosti. Časem ovšem může dojít vlivem teplotních změn či sedání jednotlivých komponentů a stavební konstrukce k tomu, že okno začne drhnout, a tak okenní kování bude třeba znovu seřídit.

Mnoho dodavatelů poskytuje svým klientům seřízení oken do určité doby po montáži zcela zdarma. Pokud to ale chcete provést sami, následující schéma vám ukáže, kde se na okně při jeho otevírání může objevit problém a jak ho správným nastavením kování odstranit. Při seřizování oken se ovšem vždy řiďte pokyny od výrobce.

Jak seřídit okno?

Identifikujte v jakém místě vaše okno drhne. Porovnejte s nákresem a najděte řešení se stejným číslem.

Pokud okno drhne:
1) Na spodním závěsu spusťte křídlo níž povolením seřizovacího šroubu, na horním závěsu pak povolením seřizovacího šroubu posuňte křídlo směrem ke klice.

2) Na spodním závěsu spusťte křídlo níž povolením seřizovacího šroubu.

3) Na horním závěsu posuňte křídlo směrem ke klice povolením seřizovacího šroubu.

4) Na spodním závěsu posuňte křídlo směrem ke klice povolením seřizovacího šroubu.

5) Na spodním závěsu spusťte křídlo výš utažením seřizovacího šroubu.

6) Na spodním závěsu spusťte křídlo výš utažením seřizovacího šroubu, na horním závěsu pak utažením seřizovacího šroubu posuňte křídlo směrem od kliky.

7) Na spodním závěsu posuňte křídlo směrem od kliky utažením seřizovacího šroubu.

8) Na horním závěsu posuňte křídlo směrem od kliky utažením seřizovacího šroubu.

9) Na horním závěsu posuňte křídlo v potřebném směru.


Křídlo se vyklápí při otvírání
10) Na spodním závěsu zvedněte křídlo výš utažením seřizovacího šroubu.

Křídlo netěsní
11) Zvyšte přítlak.

Kličkou lze těžko pohybovat
12) Snižte přítlak.


Sdílet článek