Ochranná funkce fasády

Vývoj omítek, z pohledu ochranné funkce, se soustředí především na odolnost vůči mikroorganismům a zašpinění, které taktéž přispívá k růstu řas na fasádě. Odstranění řas a náprava vzhledu do původní podoby je dost nákladná. Toto je problém především zateplených fasád, které jsou dominantním řešením obvodových plášťů jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. Dešťová voda, která zůstává na omítce, ale především pravidelná zkondenzovaná vzdušná vlhkost vytváří ideální životní podmínky pro růst řas. Na počátku nejpoužívanější akrylátové omítky mají nízkou odolnost vůči mikroorganismům i zašpinění, proto je dnes nejvíce zastoupená silikonová omítka, která díky hydrofobnímu povrchu lépe odvádí vodu ze svého povrchu a s ní i nečistoty.

Pro další zvýšení odolnosti se běžně používají biocidní přípravky přidávané do omítek. Jejich funkce je však omezená, jednak se vyplavují deštěm do okolního prostředí a mohou tak negativně působit na flóru i faunu a jsou spotřebovávány na boj s mikroorganismy na fasádě. Proto se časem jejich účinek vytratí.

Řešením problémů lze předejít prevencí

Společnost Saint – Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber má řešení jak problémům se špiněním fasád a růstu mikroorganismů co nejvíce předcházet. Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu. Jsem smířen s tím, že když chci a očekávám kvalitu, že si za ni připlatím, říká Robert Mikeš, marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.

Prvním je omítka weber.pas topdry, která má díky unikátní weber topdry technologii vysoce smáčivý povrch, po kterém se voda snadno rozlévá, velmi rychle odtéká a zbylá mikrovrstvička vody je absorbována omítkou, ze které se ve velmi krátké době odpaří do ovzduší. Na povrchu omítky tedy neulpívá voda v kapalné formě, ať už dešťová nebo zkondenzovaná, kterou plísně a řasy potřebují pro svůj růst. Omítka tak může být bez biocidních prostředků, čímž je zároveň šetrná k životnímu prostředí.

Druhou možností je omítka weber.pas extraClean s progresivním samočisticím efektem, která v sobě spojuje všechny výhody silikonových i silikátových pastovitých omítek. Díky využití unikátních vlastností použitých nanotechnologií se všechny nejdůležitější vlastnosti obou omítek ještě umocňují. S výhodou ji lze použít v lokalitách kde je velké a agresivní znečištění ovzduší, které velmi zatěžuje fasádu.  Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na povrchu omítky vlivem proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň velmi hydrofobní. Tím zůstává na povrchu fasády minimum vody, která utváří dobré živné podmínky pro mikroorganismy, růstu mikroorganismů zabraňuje i velmi malý podíl organických částí. Použitím samočistící omítky weber.pas extraClean se výrazně prodlužuje životnost fasády a podstatně snižují náklady na její údržbu.

Dekorativní tenkovrstvé omítky

Stále více architektů a projektantů hledá něco jiného, nového a nevšedního pro ztvárnění fasád. Ani v této oblasti se vývoj nezastavil. Moderními se stávají tzv. dekorativní tenkovrstvé omítky. Lze jimi napodobit tradiční materiály jako cihelné nebo kamenné zdivo, texturu dřeva v různých barevných odstínech, nebo třeba povrch monolitického betonu, které do této doby nebylo možné z mnoha důvodů navrhovat na kontaktní zateplovací systémy. Na oblíbenosti získávají i omítky nebo fasádní nátěry v moderních metalických barevných odstínech nebo tenkovrstvé omítky, do kterých se dodatečně nanáší lesklá zrna, pro vytvoření podobného efektu jako vytváří šupinky slídy v minerální škrábané omítce. Weber přináší ucelenou řadu těchto designových omítek, které opět rozšiřují možnosti ztvárnění fasád.

Sdílet článek