Již v průběhu loňského roku představil Knauf projektantům komplexně řešený projekt ZESILTE TICHO, který pomáhá objasnit problematiku stavební a prostorové akustiky. Přináší řešení v podobě různých konstrukcí suché výstavby, které v oblasti akustiky nabízí špičkové vlastnosti.

Tiché stěny a mezibytové příčky

Nejen u administrativních budov, ale i v případě mezibytových stěn a příček obytných budov se používají pro svou rychlost sádrokartonové konstrukce, a to i za předpokladu vyšších nároků na akustické parametry. Princip úspěchu stavební izolace u sádrokartonových sestav je založen na efektu postupné absorpce zvukových vln v jednotlivých vrstvách konstrukce, ve které má každá vrstva jiné akustické vlastnosti.

Díky tomu lze dosáhnout vynikajících hodnot vzduchové neprůzvučnosti. Volba sestavy záleží na parametrech, kterých chce stavitel finálně dosáhnout. V kontextu s tím se volí druh desky, rozměr profilu, způsob opláštění, tloušťku příčky a izolace. Už i pomocí základních desek Knauf WHITE je možné dosáhnout dobrých výsledků.

Knauf jde však touto cestou mnohem dál a s akustickými deskami RED Piano, DIAMANT nebo SILENTBOARD dosahuje ještě výrazně lepších výsledků (až 76 dB) – viz srovnávací tabulka W112 a W115. Zejména desky DIAMANT a SILENTBOARD vykazují výborné hodnoty zvukové neprůzvučnosti i u standardně problematických nízkých kmitočtů. Použití desek DIAMANT navíc vedle výborných izolačních schopností přináší i výrazně vyšší tvrdost a povrchovou únosnost (55 kg na hmoždinku do dutých stěn).

Předsazené stěny pro odhlučnění

Konstrukce Knauf mohou pomoci i tam, kde stávající, většinou zděná stěna, akusticky nestačí. Důvody mohou být různé, ale cíl je vždy stejný, zvýšit vzduchovou neprůzvučnost stěny a docílit požadovaného akustického komfortu v místnosti. Jednoduchým řešením je konstrukce předsazené stěny. Také v tomto případě lze použitím různých typů desek dosáhnout výrazné změny účinnosti.

Stejně jako u příček i zde hraje roli několik faktorů, zejména počet vrstev opláštění a volba typu desky. Předsazené stěny Knauf mohou vyřešit více požadavků najednou a patří bez nadsázky k ekonomicky nejúčinnějším akustickým opatřením.

Sdílet článek