S čím prorazíme? Stále se v nabídkách držet klasiky, nebo se pustit do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými? První starostí bude výběr toho správného systému z přehršle nabídek trhu. Shrnutím informací od výrobců nutně vyplyne, že každý systém je nejlepší. Jestliže byl systém vybrán (doufejme, že na základě systematického posouzení), je tu nutnost vybraný systém se naučit, zaškolit patřičné odborníky, projektanta pro správný návrh, specialistu, který bude programovat nebo konfigurovat. I po předání díla je to jiné. Nejdéle do měsíce a do dne se uživatel chytrého řešení nepochybně ozve s řadou připomínek a dotazů. Všechno dobře dopadne. Zejména tehdy, když nebyla zanedbána prvopočáteční fáze, a to důkladná debata s uživatelem nemovitosti o jeho potřebách a očekáváních, a jestliže takto získané informace byly využity k pořízení seznamu funkcí a chování chytrého domu, který obě strany odsouhlasily. 

S tzv. klasickou elektroinstalací má zkušenosti každý, pokusme se tedy porovnat obě koncepce výčtem vlastností nebo funkcí, kterými se inteligentní instalace odlišuje: – Vyšší cena nepochybně. Jsou k tomu také důvody. Elektroinstalace obsahuje elektronické prvky navíc, které v klasice nejsou. Analogicky lze předpokládat, že cena bude klesat ruku v ruce s průnikem na trh a s bouřlivým technologickým vývojem elektroniky.

– Více komfortu v bydlení. Obyvatel domu se o spoustu věcí nemusí starat, např. se nemusí obávat, že zapomněl něco zapnout nebo vypnout. Dlouhého seznamu dalších příkladů bude čtenář ušetřen. 

– Úspora energie. Úspory vznikají v podstatě ve dvou oblastech. Funkčně nejjednodušších úspor lze dosáhnout vyloučením selhání obsluhy. Míněna jsou rozsvícená svítidla, která někdo zapomněl (nebo se neobtěžoval) zhasnout, blokace vytápění při větrání otevřeným oknem atd. Zadruhé jde o optimalizaci procesů, které spotřebovávají energii, jako je zejména topení, klimatizace, ale i svícení. Ilustrativním příkladem budiž řízení vytápění. Zde optimalizace nabývá více vrstev. Základem je běžná PI nebo PID regulace na zadanou teplotu, popř. doplněná o prediktivnost – nejčastěji pomocí ekvitermní regulace.

Popsanou úroveň regulace na konstantní teplotu obvykle řeší samostatný regulátor teploty, který je ovšem třeba považovat za jednu ze součástí řídicího systému inteligentní instalace. Další, vyšší úrovní regulace teploty bude propojení s ovládáním stínění pláště domu (např. žaluzií). O další stupeň výše může být ohřev zásobníku energie podle predikce slunečního svitu v dalších 24 hodinách, tedy informací získaných na internetu. – Inteligentní elektroinstalace přináší nové funkce, které u klasické instalace nebyly myslitelné. Některé z nich byly již vyjmenovány. Takové funkce typicky využívají údaje z internetu nebo jsou založeny na dálkovém ovládání, opět prostřednictvím internetu, jiné vyplynou z propojení systémů, které předtím existovaly nezávisle.

Sdílet článek