Poplatníci potřebují pro evidenci tržeb vhodné pokladní zařízení. Důležité je, aby zařízení bylo schopno pomocí internetového připojení odeslat datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK).

Díky Trisbee se obchodníci nemusí s EET trápit. S další vlnou určitě vyrosteme. Nicméně se vynasnažíme, aby nás například lékaři nebo zvěrolékaři, kterých se bude další vlna týkat, ocenili i z jiných důvodů než jen jako náplast na tuhle bolístku. Mobilní aplikace umožňuje přijímat platby kartou, aniž by si drobný živnostník či malý obchodník museli pořizovat terminál. Trisbee je na trhu více než rok.

Smyslem otevřeného řešení je, aby si poplatník mohl pořídit takové pokladní zařízení, které bude odpovídat typu jeho podnikatelské činnosti a požadavkům. V rámci volby zařízení není odkázán na konkrétního dodavatele nebo skupinu dodavatelů. Dodavatelé pokladních zařízení ani tato zařízení nebudou podléhat certifikaci.

Mimo klasické pokladny je možné využít pro evidenci tržeb například osobní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s příslušným software, připojením na internet a tiskárnu. Poplatníci, kteří již mají elektronické pokladny s připojením na internet, budou potřebovat pouze aktualizaci softwaru v pokladním zařízení.

Konkrétní kroky

+ Jaký druh pokladního zařízení si mohu pořídit?

Pro evidování tržeb je možné použít klasické pokladní zařízení, pokladnu. Mimo klasických pokladen lze využít pro evidenci tržeb například osobní počítač, notebook, tablet nebo „chytrý“ telefon s příslušným software, aplikací.

Rozhodnutí, jaký druh pokladního zařízení si pořídíte, je tedy pouze na vás. Někomu bude vyhovovat klasická pokladna, pro jiného bude vhodnější spíše počítač, popř. mobilní zařízení (mobil, tablet, apod.). Kromě specifik Vaší podnikatelské činnosti lze zohlednit i uživatelskou přívětivost a nároky na obsluhu. Někomu bude vyhovovat základní zařízení, jednoduché na obsluhu, fungující na první pohled např. jako „kalkulačka“, někdo bude mít nároky jiné (např. vzhledem na práci v terénu – výdrž baterie, odolnost vůči povětrnostním vlivům apod.).

+ Mohu použít stávající pokladnu, resp. aplikaci?

S tímto dotazem je třeba se obrátit na dodavatele pokladny nebo aplikace pro osobní počítač, popř. notebook, tablet nebo „chytrý“ telefon. Je možné, že půjde stávající pokladnu nebo aplikaci použít a bude nutná pouze příslušná její aktualizace. Váš dodavatel pokladny, resp. aplikace vám zcela jistě rád poradí.

+ Co musí pokladní zařízení umět?

Použité pokladní zařízení musí minimálně umět zaslat správci daně on-line datovou zprávou údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku (nejčastěji v tištěné formě). To znamená, že musí být možné připojit pokladní zařízení k Internetu. Zároveň je nutné, aby pokladní zařízení umožňovalo přijmout potvrzovací datovou zprávu zaslanou ze systému správce daně s fiskálním identifikačním kódem (FIK).

Pokladní zařízení tedy musí minimálně umožňovat:

1. odeslání datové zprávy s evidovanou tržbou (k uvedenému je nutné internetové připojení),

2. přijetí potvrzovací datové zprávy s FIK,

3. vystavení účtenky (nejčastěji v tištěné podobě, po dohodě se zákazníkem i elektronicky).

Je vhodné ptát se i na to, zda pokladna umí např. automaticky zaevidovat tržbu v případě výpadku spojení po jeho pominutí, aby nebylo nutné to dělat ručně. Poplatníci, kteří jsou plátci DPH, by měli požadovat pokladnu, která umí evidovat i položky týkající se DPH. Stejně tak, pokud například vydáváte vouchery, nebo budete evidovat nějaké tržby v zastoupení, měli byste mít pokladnu, která bude umět tato specifika v rámci evidence tržeb zohlednit.

+ Může pokladní zařízení umožňovat i jiné funkce?

Zákon o evidenci tržeb žádné další funkcionality nenařizuje. To však neznamená, že je pokladní zařízení nemůže obsahovat. Záleží na každém, co od pokladního zařízení očekává. Někomu vyhovuje jednoduchá pokladna, která umí „pouze“ zaevidovat tržby a vystavit účtenku dle zákona o evidenci tržeb. Někdo by rád vedl např. skladové hospodářství, měl možnost platby kartou apod.

Další funkce, které pokladní zařízení může (ale nemusí) umět:

1. vedení skladového hospodářství,

2. import a export účetnictví,

3. umožňovat platby kartou, atd.

+ Kolik za pokladní zařízení zaplatím?

Ceny pokladních zařízení se mohou lišit. Záleží na zvoleném dodavateli a rozsahu poskytovaných služeb jeho řešení. Hlavně však bude rozdílná cena za klasickou pokladnu, oproti pokladnímu zařízení, které poskytuje služby navíc, jako je např. vedení skladového hospodářství, propojení s účetnictvím, apod. V nabídce pokladních zařízení je samozřejmě možné nalézt i pokladní aplikace, které jsou zdarma.

Před zakoupením pokladního zařízení doporučujeme:

1. Promyslet si, co od pokladního zařízení očekáváte. Zda se má se jednat o jednoduchou pokladnu se základními funkcemi nebo zda požadujete nějaké funkce navíc?

2. Nekupovat první pokladní zařízení, na které narazíte. Rozhodně se vyplatí projít si více nabídek, od různých dodavatelů.

3. Ideální je si pokladní zařízení nezávazně vyzkoušet, zda vám bude jejich obsluha a funkcionalita vyhovovat.

4. Zohlednit i zkušenosti jiných podnikatelů s obdobným druhem podnikání (např. v rámci různých diskuzí na internetu nebo ve svém okolí).

+ Je cena, kterou jednorázově za pokladního zařízení zaplatím, konečná?

Nemusí být. U některých dodavatelů zaplatíte jednorázově určitou částku za samotné pokladní zařízení, popř. za instalaci, kterou provede technik dodavatele (to však neznamená, že si instalaci nemůžete provést sami, dle dodaného manuálu).

U jiných dodavatelů jsou součástí dodávky také určité služby, za které budete pravidelně hradit paušální částku. Může se jednat o pomoc s nastavením pokladny nebo asistenci při nahrání certifikátu, technickou podporu v případě potíží s pokladním zařízením, zajištění aktualizace SW, vedení skladového hospodářství a účetnictví, připojení k internetu, servis atd. Někteří dodavatelé mohou základní služby poskytovat i bez paušálu.

Pokud placení paušální částky zvažujete, rozhodně se zajímejte, co za své peníze dostanete. Ptejte se sami sebe, zda nabízené „služby“, které jsou do paušálu zahrnuty, potřebujete, či zda jsou pro vás dostatečné. Pokud vám nabízené „služby“ a částka za tyto služby vyhovují, je vše v pořádku. Pokud je tomu naopak, pak doporučujeme najít jiného dodavatele pokladního zařízení. Je nutné si uvědomit, že plnění zákonných povinností v oblasti evidence tržeb včetně odpovědnosti za ně je na Vás nikoliv na dodavatelích pokladních zařízení.

Sdílet článek