Poslanci rozhodli:

§ 1
(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona
upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s
autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek
tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu
vyhlášeného dne 12. března 2020.


(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího
evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační
oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

Vzhledem k opatřením souvisejícím s bojem proti koronaviru není možné v současné době plně zajistit, že všichni (i evidující poplatníci) budou mít dostatečnou podporu, ať už technickou (např. ze strany dodavatelů pokladních zařízení) nebo administrativní, v rámci snahy o minimalizaci fyzických návštěv finančních úřadů, které jsou nezbytné pro plnění jejich evidenčních povinností.
Ministerstvo financí už dříve zmiňovalo možnost, že fakticky o tři měsíce odloží start závěrečné fáze evidence tržeb. Tento krok vycházel z aktuální situace a sledoval cíl omezit návštěvy finančních úřadů poplatníky, např. za účelem vyzvednutí autentizačních údajů či bloků účtenek.
S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky. A to například při zajišťování technické podpory nebo získání nových autentizačních údajů.

Z výše uvedených důvodů se navrhuje prominutí plnění povinností podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), a to po dobu trvání nouzového stavu v rozsahu všech povinností vyplývajících z tohoto zákona s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití (viz. odůvodnění ve zvláštní části), a v období dalších 3 kalendářních měsíců v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení. Cílem navrhovaného opatření je omezit administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu.

Důvodem prodloužení výjimky pro evidenční povinnost o další 3 měsíce je poskytnout poplatníkům dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, případně na její zahájení u poplatníků, kteří doposud povinnost evidovat tržby neměli.

Sdílet článek