Volba kvalitního zateplení je klíčová

Správná volba systému izolace střechy a výběr kvalitní izolace je rozhodujícím faktorem při zateplování střechy. Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. Proto je velmi důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Všechny tyto požadavky lze zajistit použitím izolací z nehořlavé kamenné vlny ROCKWOOL, které jsou osvědčeným materiálem pro zateplování. Díky vyšší objemové hmotnosti jsou tvarově stálé, pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických, protipožárních i mechanických vlastností.

+ Volba nad krokvemi systémem TOPROCK

V souvislosti s rostoucími požadavky norem na zateplování dochází i ke zvyšování tloušťek izolací. Aplikace větší tloušťky izolace ve střeše je možná pomocí zateplení nad krokvemi. Tento způsob izolace střechy je z hlediska tepelněizolačních vlastností nejvýhodnější variantou. V případě nízkoenergetických domů celková tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy činí kolem 300 mm, u pasivních domů je ještě vyšší.

Pro izolaci střechy nad krokvemi nabízí ROCKWOOL systémové řešení TOPROCK. Součástí tohoto systému jsou nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS a nadkrokevní kovové držáky o výšce 120 mm nebo 180 mm. Použití systému TOPROCK umožní aplikovat izolaci v tloušťce až do 300 mm. Systém lze rovněž kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi, takto je možné použít podstatně vyšší tloušťku izolační vrstvy. Tento systém nadkrokevního zateplení je používán stále častěji jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Je ideální pro energeticky úsporné i pasivní domy.

Výhody systémového řešení TOPROCK

+ Využití celého prostoru v podkroví. Majiteli domu umožní získat větší obytnou plochu v podkroví, nesníží totiž podhledy ze strany interiéru, jak je to v případě zateplení mezi a pod krokvemi.

+ Vynikne krása dřeva. Přiznáním dřevěné nosné konstrukce krovu vynikne krása dřevěného krovu.

+ Minimalizace vlivu tepelných mostů. Umístěním izolace nad krokvemi dojde k minimalizaci vlivu tepelných mostů, tedy krokví, kterými teplo uniká.  Zateplování nad krokvemi vyžaduje menší tloušťku izolace než zateplování mezi krokvemi, které je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce. Tepelná vodivost dřeva je asi čtyřikrát větší než vodivost kamenné vlny a tvoří cca 20 % plochy střechy. Zateplení nad krokvemi je tedy výhodnější než klasické zateplení mezi krokvemi, kde vždy zůstávají systémové tepelné mosty.

+ Minimalizace vlivu akustických mostů. Krokve jsou nejenom tepelným, ale i akustickým mostem. Provedením pokládky izolace nad krokve lze zajistit akustickou pohodu v podkroví. Dojde ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti střešní konstrukce. Při použití systému TOPROCK s izolací ROCKTON v tloušťce 300 mm lze dosáhnout vzduchové neprůzvučnost Rw až 56 dB. Podrobné informace k měřené střešní skladbě jsou uvedeny v katalogu Šikmé střechy.

+ Snadná a rychlá montáž. Provedení systému zateplení nad krokvemi je rychlejší a snadnější než zateplení mezi a pod krokvemi. Není zde nutné řešit sádrokartonový rošt a způsob vložení izolace pod krokve.

+ Snížení rizika poškození parozábrany. Nedochází k poškození parozábrany vlivem kotvení podhledu nebo roštu pro podhled a snižuje se tímto i riziko proniknutí vlhkosti do střešní konstrukce. Nehrozí zatečení dešťové vody do podstřeší během realizace, montáž lze přerušit nebo rozfázovat.

+ Možnost kombinace zateplení. Nadkrokevní systém zateplení TOPROCK lze rovněž kombinovat i se zateplením mezi krokvemi. V případě vložení další vrstvy izolace pod krokve lze dosáhnout podstatně vyšších hodnot součinitele prostupu tepla. Toto řešení umožní splnit i požadavky normy na zateplení pasivních domů.

+ Výhodný i pro rekonstrukce. Montáž systému je prováděna z vnější strany domu.  S realizací zateplení je zároveň provedena výměna krytiny.

Sdílet článek