Jestliže je pro vás při rozhodování, zda koupit okna dřevěná, plastová nebo hliníková, tím nejdůležitějším ukazatelem cena, potom vězte, že nejlaciněji vás vyjdou plastová okna, naopak nejvíce by vás stála okna hliníková. Tradiční dřevěná okna jsou cenově někde uprostřed. Ale vybrat si ještě můžete okna dřevohliníková nebo v kombinaci plastu a hliníku.

Cena výrobku je často limitujícím ukazatelem, ale neměla by být jediným rozhodujícím kritériem, protože většina z nás není tak bohatá, abychom si mohli dovolit kupovat nekvalitní věci, a tato známá pravda platí i o oknech. Je řada důležitých vlastností, které by okno mělo mít, ať už je vyrobeno z jakéhokoliv materiálu. Zákazník často zbytečně dlouho porovnává tepelněizolační vlastnosti okenních rámů z různých materiálů. Tyto vlastnosti jsou sice důležité, ale pouze tehdy, jsou-li na patřičné úrovni také tepelněizolační vlastnosti dvojskla či trojskla. S trochou nadsázky lze říci, že pokud zákazník tento aspekt velkoryse přehlédne, potom není příliš důležité, z jakého materiálu budou rámy oken… 

Co je ale důležité? Množství tepla unikajícího skleněnou výplní a množství světla procházejícího oknem nezávisí na druhu materiálu, ze kterého je rám okna vyroben. Jinak řečeno: zkoumat součinitel prostupu tepla (U) okenního rámu, ať již dřevěného, plastového nebo hliníkového, má smysl pouze tehdy, jestliže je osazeno izolačním dvojsklem s tepelněizolačními vlastnostmi, srovnatelnými s kvalitou zvolených okenních rámů.

Význam počtu komor plastových profilů je především v oblasti tepelného odporu. Není ale přesné tvrzení, že čím více komor, tím větší tepelný odpor a také nižší koeficient prostupu tepla. Každá komora je samozřejmě izolační přepážka, která zvyšuje odpor vedení tepla, ale záleží také na tom, jak je velká a jak je uspořádána. Obecně také platí, že tepelný odpor plastových profilů vzrůstá s jejich stavební hloubkou. Proto je důležitý nejen počet komor, ale i stavební hloubka profilů. 

Z hlediska tepelných ztrát oknem je ale důležitější použité zasklení. Plocha skla je vždy větší než plocha rámů, a tak by zasklení mělo být voleno úměrně použitým profilům.

Kolik tepla nám unikne oknem ven, to napoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší číslo, tím víc energie ušetříme. Současná norma stanovuje hodnotu U < 1,7 W/m2K, doporučená hodnota je dokonce 1,2 W/m2K (to je již hodnota velmi nízká, na hranici současných technických možností v cenově přijatelné úrovni). 

Důležité je také to, kolik hluku pronikne přes okna do místnosti. Pomocí zvukověizolačních skel můžeme hluk zvenčí eliminovat až o 50 decibelů. To je však limitní hodnota, cenově přijatelné a pro běžného spotřebitele dostatečné je snížení zvukové hladiny o 36–37 decibelů. 

Z důvodů zamezení kondenzace vody se doporučuje rám okna umístit v případě plného stavebního materiálu, např. cihel, do střední oblasti ostění. U zdiva s tepelněizolačním spřažením je to místo, kde se nachází izolační vrstva. 


Sdílet článek