Pokud se začínáte živit řemeslem, budete brzo řešit podání daňového přiznání. Dnes už ale nemusíte vyplňovat ručně formuláře a trávit hodiny ve frontě na finančním úřadě. Všechno jde vyřídit elektronicky přes daňový portál MOJE daně. Pojďme se popořádku podívat na to, proč vůbec daňové přiznání musíte podávat a jak to celé funguje.

Všichni. kdo mají trvalý pobyt na území České republiky, musí platit 15% daň z příjmu fyzických osob. Zaměstnancům se daň strhává z hrubé mzdy a daňové přiznání za ně řeší zaměstnavatel. Jestliže ale podnikáte, pak tyto povinnosti kolem daní musíte zvládnout sami (nebo s pomocí účetní či účetního).

Daňové přiznání se odevzdává nejpozději 31. března (vloni byl termín kvůli pandemii posunutý až na 3. května) a máte hned několik možností, jak to udělat. Tou první je klasické papírové podání, kdy daňové přiznání doručíte na finanční úřad. A tady pozor – musí se jednat o úřad v místě, kde máte trvalé bydliště, ne například tam, kde podnikáte. Pokud máte datovou schránku (která bude od roku 2023 povinná pro všechny OSVČ), pak musíte daňové přiznání podat přes ni.

Kalendář se zapíchnutým špendlíkem na datu 31.
Hlídejte si lhůtu k podání daňového přiznání. Za pozdější odevzdání hrozí sankce.

A pak je tu ještě třetí možnost, a to daňový portál, který se nedávno přejmenoval na MOJE daně. Právě ten vám umožní podat daňové přiznání jednoduše, bez vypisování lejster a běhání na úřady. Konkrétně k tomu slouží rozhraní EPO neboli Elektronická podání pro finanční správu. Můžete v něm pohodlně vyplnit potřebný formulář, nahrát soubory z počítače, odeslat dokumenty určené finanční správě a kontrolovat stav podání.

EPO vám poslouží taky v případě, že si chcete zažádat o Daňovou informační schránku. I ta je dostupná z portálu MOJE daně a najdete v ní přehled svých daňových účtů (i s přeplatky a nedoplatky), osobní daňový kalendář a další náležitosti týkající se daní. Pokud už máte datovou schránku, byla vám automaticky zřízená i Daňová informační schránka.

Kolik na daních vlastně zaplatíte?

To je asi jedna z nejdůležitějších otázek. Výše daně se počítá z tzv. základu daně. Ten získáte, když od svých příjmů (za jeden kalendářní rok) odečtete výdaje vynaložené na podnikání, jako jsou například cesty za klienty, nákup pracovního počítače nebo vybavení kanceláře.

Základ daně si pak můžete ještě snížit, a to díky tzv. odečitatelným položkám. Patří sem například životní a penzijní pojištění, dary včetně bezplatných odběrů krve nebo náklady na zvyšování kvalifikace. Ani tato částka ale nemusí být definitivní. Uplatnit můžete i daňové slevy, například na poplatníka, na vyživované děti, na manžela nebo manželku aj.

Teprve když od příjmů odečtete všechno, co můžete, získáte základ daně. Z něj se pak počítá zmiňovaných 15 %. Abyste všechno nemuseli počítat na papír trojčlenkou, využijte některou z daňových kalkulaček dostupných na internetu.

K dani z příjmu se musíte nejdřív přihlásit, a to do 15 dnů ode dne, kdy se z vás stal OSVČ nebo kdy jste přijali první příjem z podnikání. Že to bude moc papírování? Nebojte se. Pokud totiž už při založení živnosti využijete Jednotný registrační formulář, k dani z příjmu se přihlásíte automaticky.

Paušální daň vám ušetří papírování

Děsí vás každoroční vyplňování formulářů? Popřemýšlejte o paušální dani, která je určená živnostníkům s příjmy do 1 milionu Kč za rok. Jedná se o pravidelnou měsíční platbu, ve které je zahrnutá daň z příjmu fyzických osob, záloha na sociální pojištění (navýšená o 15 %) a záloha na zdravotní pojištění. S paušální daní nemusíte podávat daňové přiznání a navíc máte jen minimální šanci, že na vás přijde daňová kontrola.

Pro rok 2022 je výše paušální daně stanovená na 5 469 Kč, z toho 2841 Kč minimální zdravotní pojistné, 2367 Kč minimální sociální pojistné navýšené o 15 % a 100 Kč na daň z příjmů. Pokud nevíte, jestli se vám paušální daň vyplatí spočítejte si, na kolik vás přijde „klasické placení daní“ spolu se zálohami na sociální a zdravotní pojištění. Nezapomeňte přičíst i případné náklady na zpracování daňového přiznání. Můžete k tomu využít třeba speciální kalkulačku Ministerstva financí.