S deskou RigiStabil je možné řešit konstrukce se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární odolnost. Konstrukční i sádrovláknitá deska odolají zvýšené vzdušné vlhkosti, která je v koupelnách a kuchyních. Deska RigiStabil je určená pro zavěšování těžších předmětů – spolehlivě unese konzolově až 80 kg (např. kuchyňské skříňky) i bez podkonstrukce.

Nižší hmotnost desky RigiStabil a ekonomickou výhodnost ocení realizátoři i investoři.

Stěnový panel s oboustranným opláštěním deskami RigiStabil (DFRIEH2) je možné využít pro obvodové stěny a také pro vnitřní nosné i nenosné stěny. Nosný stěnový panel může být pro obvodové stěny i s kombinovaným opláštěním, kdy na vnitřní straně je konstrukční deska RigiStabil, na vnější straně sádrovláknitá deska Rigidur.

Zkoušky pro ověření statiky i požární odolnosti


Vysoká ohybová pevnost desek RigiStabil je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí.
Konstrukční desky RigiStabil jsou nehořlavé, podle reakce na oheň jsou zařazeny do třídy A2–s1, d0. Konstrukce RigiStabil jsou klasifikovány podle evropské normy ČSN EN 13501-2.

Použití konstrukčních desek RigiStabil ve vnějším prostředí

Konstrukční desky Rigistabil lze použít i ve vnějším prostředí, např. ke zhotovení stěnových a stropních konstrukcí v rodinných domech, garážích, průjezdech, u přesahů střech a odvětraných fasád. Při montáži je třeba se řídit doporučenými technologickými postupy výrobce.

Předmětné plochy nesmí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti. Hrany desek Rigistabil je nutno napenetrovat již při skladování na paletách (např. základním penetračním nátěrem Rigips).

Sdílet článek