Postavit budovu, to dnes není jen otázka cihel, malty a šikovných rukou, projektantem počínaje a samotnými stavbaři konče. Zprovoznit rodinný dům je věda, která plně koresponduje s dobou. Od prvního plánu až do realizace posledního detailu se do stavby promítají nejnovější vědecké poznatky. Velmi rychle se tak v tomto oboru vžívá pojem inteligentní budova. Rozhodně však nejde o práci pro kutily. Obraťte se na odborníky z portálu NejŘemeslníci a rozhodně tím neuděláte chybu.

Také se vám stává, že si cestou do práce nejste jisti, zda jste vytáhli ze zásuvky šňůru žehličky, a bojíte se, že vyhoříte? Děsí vás nejistota, že nevíte, jestli jste při odchodu z domu vypnuli varnou desku, nenechali téct vodu nebo nezapomněli zamknout? V inteligentním domě můžete tyto starosti hodit za hlavu. Chytrá domácnost se umí řídit sama, osvobodí vás od běžných rutinních činností a ušetří čas i nervy.

Možnosti techniky v mnohém předčily samotné požadavky zákazníků. Ve chvíli, kdy je budova inteligentnější, než jsou její obyvatelé, vzniká problém. Do značné míry módní pojem „Inteligentní budova“ označuje koncepci integrace počítačových systémů řízení technologického zařízení budovy, telekomunikací a automatizace administrativy. U jejího zrodu sice stáli v 90. letech Američané, ale jak to již tak bývá, k naprosté dokonalosti jej dovedli Japonci. Koncepce inteligentní budovy klade důraz hlavně na to, aby jednotlivé systémy budovy byly vzájemně provázány.

Objekt, který dokáže ovládat pouhá hrstka systémových inženýrů, kteří sebou neustále vláčí tlusté manuály a snaží se vychytávat jednu závadu za druhou – to je noční můra většiny správců takových přetechnizovaných domů. Jednotlivé systémy sice s většími či menšími problémy fungují, ale největší problémy vznikají ve chvíli, kdy se mají navzájem propojit. Kompatibilnost je hlavní bolístkou inteligentní budovy.

Intergovaný management

Firma Johnson Controls tyto objekty charakterizuje jako „budovy s integrovaným managementem, tj. se sjednocenými systémy řízení (technika prostředí, komunikace, energetika), zabezpečení (kontrola přístupu, požární ochrana, bezpečnostní systém) a správy budovy (údržba, plánování, pronájem, inventář) včetně odpovídajících služeb (telefonní centrála, poštovní a kancelářské služby, úklid). Optimalizací těchto složek, zajištěným účelným sdílením informací na základě obousměrné datové komunikace (údaje ze senzorů, data obsažená v řídícím systému atd.) a vzájemných vazeb mezi nimi je zabezpečeno produktivní a nákladově efektivní prostředí. AQ to od počáteční fáze, resp. projektu stavby, až po její rutinní provoz.

Vše pod kontrolou

Zmíněná získaná data má obsluha k dispozici v přehledném grafickém prostředí s využitím multimediálních technologií spojujících datovou, hlasovou a videokomunikaci. Nezřídka se používají i nové metody názorné vizualizace, data jsou filtrována systémem tak, aby obsluha nebyla zahlcena množstvím informací, ale prioritu mají především ty, která jsou relevantní v dané situaci. Tím má k dispozici výkonný nástroj k efektivnímu, pružnému a přehlednému řízení celého objektu. Podstatné je, že data získaná v jednom ze systémů lze využít i pro činnost ostatních kde mohou přímo nastartovat požadovanou odpovídající akci. Například pokud senzory vyhodnotí riziko požáru, systém aktivuje nejen požární ventilaci a vypne prvky, které by mohly situaci komplikovat, ale automaticky uvede do zvláštního režimu další systémy v budově (nouzový režim pro výtahy, evakuační osvětlení, otevření nouzových východů apod.) a připraví objekt k evakuaci. 

Za hlavní parametry, na které se soustřeďují projektanti a provozovatelé těchto moderních budov patří: z hlediska investora či vlastníka hlavně minimalizace nákladů na energii, provozních nákladů a výdajů na opravy a rekonstrukce, z pohledu uživatele (nájemců) pak snaha o co největší flexibilitu prostor uvažovaných k pronájmu, tak aby je bylo možné bez větších problémů a s minimem nákladů přizpůsobovat požadavkům různých uživatelů, a v neposlední řadě i kvalita prostředí budovy přispívající ke zvýšení produktivity práce. Pro vlastníka či provozovatele je prioritní hlavně dokonalý přehled o stavu probíhajících procesů v objektu a snadné ovládání a servis, umožňující úspory energií a provozních nákladů. Pro uživatele je důležitý zase komfort prostředí a podpora široké nabídky různých funkcí a služeb, které mu umožňuje technická a technologická infrastruktura budovy.

Hlavně šetřit energie

Základní technologie a procesy, jež lze v budovách ovládat, jsou podle firmy Schneider Electric, která patří mezi hlavní dodavatele systémů pro vybavení budov zejména vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, osvětlení, bezpečnost a ochrana zdraví osob, kontrola a ovládání vstupů do objektů a místností, pohyblivá zařízení (např. výtahy), odběr a spotřeba elektrické energie i dalších typů médií, a samozřejmě hlavních technických zařízení budov – například trafostanice, úpravny vody, dieselagregáty, UPS a podobně.

Důležitým prvkem ve vybavení inteligentních budov je proto elektroinstalace – jak jinak, také označovaná jako inteligentní. Ta umožňuje připojit kontrolní prvky úniku plynu nebo vody, elektronické dveřní zámky, a ovládání zařízení a spotřebičů, a to i dálkově, prostřednictvím např. mobilního telefonu. Sem patří hlavně ovládání a regulace osvětlení (např. automatická regulace osvětlení podle přítomnosti osob, denní doby, centrální vypínání a zapínání spotřebičů atd., v případě obytných domů třeba simulace přítomnosti jako bezpečnostní prvek, nebo ovládání žaluzií, markýz, rolet a garážových vrat.

Řešení zaměřená na optimální využívání energie technologických zařízení budov se zaměřují na dvě hlavní oblasti: první je vytápění, chlazení, a vzduchotechnika, druhou pak osvětlení. V obou případech jsou součástí inteligentních budov systémy, které dokáží energii jak šetřit, tak ji i vyrábět, a zásobovat jí různá zařízení. Uplatňují se např. tepelná čerpadla, sofistikované klimatizační a ventilační systémy apod., na střechách a v okolí budov a areálů najdeme často jako jejich součást fotovoltaické panely, které přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků

Pokud jste se rozhodli, že si postavíte dům svépomocí a specializované práce svěříte odborné firmě, vybírejte pečlivě. V případě inteligentních rozvodů je to takřka podmínkou. To se snadno řekne. Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů. Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.
Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků.

Sdílet článek