Základem je cihlička

Cihlové obkladové pásky i pálené cihly jsou vyráběny z přírodních materiálů. Jsou kvalitní a vhodné pro realizaci velkého množství různorodých projektů, a to i pokud řešíte vhodný zateplovací systém. Keramické obklady – „pásky“ – jsou vhodné jak pro venkovní obklady, tak pro obklad interiéru: jsou jako stvořené pro fasády domů i velkých objektů, obklad prvků interiéru, zateplení. K různým typům pálených pásků může být vhodné jiné lepidlo a jiná spárovací hmota. 

Fasádu se vzhledem cihlového zdiva lze navíc realizovat nejen na novostavbě, ale i jako rekonstrukci formou dodatečného zateplení. Pro každou realizaci kontaktního zateplení ETICS (ať dodatečnou při rekonstrukci, nebo při stavbě domu) musí být zpracován projekt! Jedním ze základních podkladů pro zpracování projektu je výsledek stavebně technického průzkumu, zaměřeného na zjištění materiálové skladby obvodového pláště, tloušťky a přídržnosti vnější povrchové úpravy, vlhkostního stavu objektu a případně existence dilatačních spár ve fasádě. K zateplení se používají tepelněizolační desky z fasádního pěnového polystyrenu (EPS 70 F, EPS 100 F odpovídající ČSN EN 13 163), nebo fasádní desky z minerální vlny, v daném případě s kolmou orientaci vlákna (ČSN EN 13 162). K lepení izolantu se používá tenkovrstvá cementová malta. Lepicí maltu nanášejte vždy na rub desek po obvodu v pásu šířky cca 80 mm a bodově ve 3 bodech v podélné ose desky (platí pro formát desky 1000 x 500 mm). Desky lze v případech dostatečně rovného podkladu lepit i celoplošně. Lamely z minerální vlny lepíme vždy celoplošně. 

Výztužnou vrstvu provádíme s technologickou přestávkou dva dny od nalepení izolantu. K vytvoření základní vrstvy odborníci ze společnosti Klinkercentrum doporučují tenkovrstvou cementovou maltu TS SPECIAL a sklovláknitou výztužnou tkaninu. Při použití cihelných pásků na zateplovací systém používáme silnější sklotextilní tkaniny s vyšší gramáží. Dodatečné upevnění vrstvy izolantu k podkladu provedeme pomocí plastových talířových hmoždinek. 

Lepení obkladového pásku provádějte vždy na dobře vyzrálou výztužnou vrstvu. Na rozích a hranách ostění používáme rohové tvarovky. Při provádění obkladů doporučujeme dodržovat šířku spáry v mezi 10–12 mm. Zhotovený obklad musí být chráněn před deštěm a povětrnostními vlivy alespoň 72 hodin a nesmí být vystaven přímému slunci nebo mrazu nejméně 5 dní.

Jak si obložit zeď cihlovými pásky?

1. Příprava podkladu. Před lepením odstraníme z povrchu omítky prach, jakož i všechny uvolněné části a nerovnosti. Příliš ostré hrany rohů je třeba opracovat. 

2. Oprášit pásky. Rub pásku očistíme od prachu suchým štětcem nebo kartáčem. Připravíme si přiměřené množství očištěných pásků. Vybíráme je střídavě ze tří až čtyř krabic. 

3. Rozměřovací latě. S naznačenou výškou mezer (12 až 15 mm) a pásků je přibijeme za roh obkládané stěny. Výšku jednotlivých řad nám určuje lať a vodováha. 

4. Pomůcka – lať. Podél jedné vodorovné linie připevníme dřevěnou lať. Hřebenovou stěrkou naneseme hustější lepicí maltu. Podle latě začneme s lepením první řady. 

5. Nároží domu. Pokračujeme rohovými pásky. Další řady připojujeme podél napjaté šňůry. Po nalepení je dorovnáme podle latě nebo vodováhy. 

6. Detaily. Na všech rozích a ostěních využijeme rohové pásky. Obklad bude vypadat jako skutečné cihlové zdivo. Rovnost obkladu pravidelně kontrolujeme vodováhou. 

7. Spárování sáčkem. Spáry můžeme vyplňovat spárovacím sáčkem nebo spárovací špachtlí. Ze sáčku vytlačujeme řidší maltu (neměla by však vytékat ze spár). Spáry zcela vyplníme. 

8. Spárování špachtlí. Při použití špachtle má být malta téměř suchá. Do spár ji vtlačíme spárovací špachtlí. 

9. Vytvarování spáry. Pomůže kousek hadice z PVC (oblý profil), tenká laťka (nepravidelný profil) či úzká hladítka. Vytvarovaný úsek přečistíme nasucho štětcem nebo kartáčem. 

Pro ručně vyráběné cihly je charakteristický rustikální vzhled s drsným povrchem. Spolu s barevnou různorodostí je výsledkem speciální technologie výroby, která vychází z původních cihlářských postupů. Obkladové pásky z pálené cihly jsou mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním vlivům. Fasáda z pásků vydrží dlouho pěkná i bez údržby. V nabídce společnosti Klinker Centrum s.r.o. jsou obkladové pásky klinker, retro obklady, lícové obkladové pásky tažené a ražené v široké škále odstínů, formátů a povrchů.

Sdílet článek