1. 7. 2019, aktualizováno 3. 8. 2022

Fasáda je stavební systém, je dovršením technických, estetických i architektonických vlastností domu. Její volba, funkce a provedení ovlivňují klimatickou pohodu v domě i ekonomickou náročnost bydlení. Fasáda domu musí být i nadále hezká, originální, individuální a architektonicky nápaditá v souladu se stylem nemovitosti. Musí být kvalitní, dlouho vydržet a nebýt drahá. Její vzhled je naší vizitkou, její stav pak ovlivňuje ekonomiku domácích financí. Aktivně se podílí na zdraví a trvanlivosti stavební konstrukce i na vašem zdraví. Rozhodující proto je správný výběr typu fasády a optimálních vlastností, které nám může nabídnout. Možností je skutečně mnoho. Aby to však dobře dopadlo, je dobré se obrátit na odbornou firmu, kterou spolehlivě a s ověřenými referencemi získáte na portálu NejŘemeslníci.cz.

Chcete-li tedy stavět, rekonstruovat, renovovat, opravovat či dodělávat, máte na dnešním trhu z čeho vybírat. Velké množství kvalitních materiálů, specializovaných fasádních hmot a systémů jsou už běžnou praxí a problémem se stává spíše to, jak se zorientovat v tak široké nabídce tradičních i moderních materiálů. Doby, kdy jsme se jednoznačně přikláněli k variantám nejblíže naší peněžence a jež byly kompromisem mezi užitnými vlastnostmi a estetickou představou, se už pomalu vytrácejí. Fasáda dávno není jenom vrstva omítky a štuku, ale systém někdy více, jindy méně složitý. Její konečný výběr mohou ovlivnit typ stavební konstrukce, ale i způsob života za jejími stěnami, podnebí, natočení ke světovým stranám a mnohé další.

Typ fasády není vázán na určitý druh stavby – dřevostavba může omítkou získat vzhled zděného domu a naopak – dřevěný obklad zatají, že se pod ním skrývá jiný materiál. Fasáda je poslední vrstvou obvodového pláště a musí být v souladu se všemi jeho vrstvami především z hlediska řešení průvzdušnosti stavby, aby v důsledku neprůvzdušné svrchní vrstvy domu nekondenzovala v konstrukci voda. O typu fasády proto musí být jasno již v návrhu domu. Při rekonstrukci je třeba věnovat pozornost jak volbě fasády, tak samotné konstrukci a nejdříve prověřit, zda je dostatečně suchá, nevzlíná do ní voda a podobně. Není proto možné dát se unést estetickou vizí, ale vždy je nutné prověřit, zda je zvolené řešení možné i ze stavebního hlediska.

Při výběru fasády je vhodné uplatnit následující hlediska:

• místo použití 

• vzhled a způsob provedení 

• cena a záruka 

• kontext okolní zástavby 

• údržba

Jak vybrat správnou omítku?

Doporučit jednu jedinou omítku jako univerzálně nejlepší pro všechny aplikace možné není. Každý si musí vybrat podle svého. Dobrým postupem ale bývá:

1. Zvažte, co všechno od omítky očekáváte a které její vlastnosti jsou pro vás naopak nadbytečné. Požadujete-li např. fasádu vzhledu surového šedého betonu, nemá pro vás samočisticí efekt takový význam, jako u fasády zářivě bílé. Stejně tak má-li být omítka na závěr přetírána nějakým efektním nátěrem, např. metalickým nebo lazurou, nejsou speciální povrchové vlastnosti omítky tak důležité, jako vlastnosti dotyčného finálního nátěru. V těchto případech typicky nevyužijete ani vysokou paropropustnost omítky, protože výsledná prodyšnost bude dána především nátěrem.

2. Nešetřete na nesprávném místě. Uvědomte si, jak malou částku tvoří cena materiálu na povrchovou úpravu fasády ve srovnání s cenou celku a cenou prací. Uvědomte si, že na fasádu budete hledět skoro každý den po dobu nejméně deseti let, než bude třeba ji osvěžit nátěrem.

3. Zajímejte se o reference. Nespokojte se jen s líbivými fotografiemi z prospektů, ale shlédněte skutečnou fasádu ve vašem okolí.

4. Poraďte se s ověřenými odborníky na NejŘemeslníci.cz.

Před první volbou

Před samotnou volbou vhodného způsobu obnovy fasády je potřeba provést průzkum jejího stavu – zda se na ní vyskytují trhliny, je napadena mikroorganismy nebo jen potřebuje obnovit původní odstín. Je-li fasáda bez trhlin a mikroorganismů, lze přistoupit k jednoduchým krokům obnovy. V případě pískujících a silně nebo nerovnoměrně nasákavých podkladů nebo u starších zateplovacích systémů doporučujeme provést hloubkový penetrační nátěr Baumit MultiPrimer a následně dva nátěry vysoce krycí a odolné fasádní barvy Baumit StarColor, která obnoví stávající odstín a vrátí fasádě její původní vzhled. 

Fasády napadené mikroorganismy je potřeba očistit tlakovou vodou s maximálním tlakem 200 barů, případně parním čističem. Silné znečištění je možné odstranit pomocí kartáče, poté se povrch nechá dostatečně vyschnout. Na očištěný a suchý podklad doporučujeme nanést pomocí malířské štětky sanační přípravek Baumit FungoFluid obsahující algicidní a fungicidní látky. Tím dojde k úplnému nasycení podkladu. Aplikaci se doporučuje provádět mimo dobu přímého slunečního osvitu a za vlhčího počasí, avšak nikoli za deště. Je potřeba zajistit vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin. V závislosti na intenzitě napadení lze tento krok zopakovat. Po důkladném vyschnutí se plocha natře ochranným fasádním nátěrem Baumit StarColor se zvýšeným obsahem protiplísňové přísady.

Moderní technologie

Fasáda je denně namáhána vlivy počasí, střídáním teplot, nárazovými větry, krupobitím a v neposlední řadě také mikroorganismy, jako jsou řasy nebo houby. Zdrojem vlhkosti v systému ETICS může být také vodní pára, která kondenzuje v místě vnější výztužné vrstvy. Čistou fasádu zajistí omítky a barvy s obsahem stabilních biocidů, s minimálním elektrostatickým nábojem, s droflně-hydrofobní nanoporézní strukturou omítky nebo se samočisticím efektem na principu fotokatalýzy. 

Na povrchu omítky se mohou vyskytnout trhliny, ale také černozelené fleky, které jsou často považovány za špínu. Pokud mají mikroorganismy dostatek vlhkosti, mohou se usadit na všech druzích povrchů. Růst těchto nežádoucích nájemníků je podporován zejména tam, kde je fasáda nedostatečně chráněna, a také klimatickými podmínkami. Dobře se jim daří v oblastech, kde jsou časté mlhy a déšť, v blízkosti vodních nádrží, řek, jezer nebo lesů. Nejvíce napadené bývají severní fasády, na nichž se vlhkost v průběhu dne akumuluje nejdéle. Teplotní rozmezí životaschopnosti řas a plísní je mezi -7 až 30 °C s optimální teplotou okolo 20 °C. Hlavní podmínkou růstu je v našich klimatických podmínkách vlhkost podkladu a poletující biologický materiál. 

Zdrojem vlhkosti ve fasádním systému ETICS může být také vodní pára, která kondenzuje v zimních měsících v místě vnější výztužné vrstvy. Samotný kondenzát sice neohrožuje funkci zateplovacího systému, dokonce musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 13788 na maximální množství zkondenzované vlhkosti, ale svým dílem podporuje růst mikroorganismů.

Velký výběr

Kromě omítek se nabízejí i různé druhy obkladů, klasickým dřevem, cihlami či kamenem počínaje přes vláknocementové desky, kov, sklo až po moderní kompozitní a jiné materiály. Některé obklady se připevňují přímo na fasádu, např. cihlové či betonové obkladové pásky, jiné se aplikují bezkontaktním způsobem. Provětrávané fasády, kde je pohledová vrstva oddělená od zbytku souvrství vzduchovou mezerou, umožňují zvolit obklad z jakéhokoli materiálu, i neprodyšného. Vlhkost je z obvodové konstrukce odváděna právě díky odvětrávací mezeře mezi tepelnou izolací a obkladem. Proto jsou odvětrávané fasády vhodným řešením i pro rekonstrukce.

Pozor na kondenzaci

Kondenzaci vodní páry v zateplovacím systému lze vyřešit vyváženou paropropustností jednotlivých vrstev, jako je tomu například u zateplovacího systému Baumit open, který je navržen tak, aby jednotlivé vrstvy propouštěly vodní páru v takovém množství, v jakém je schopna se z povrchu fasádní omítky odpařit. Základem systému Baumit open jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů, které snižují difuzní odpor této izolační vrstvy.

Zateplení

Fasádní zateplovací systémy mají různou skladbu. V zásadě je dělíme na dva typy. Jsou buď jednoplášťové -„kontaktní“ s celoplošně spojenými vrstvami bez vzduchové dutiny, nebo dvouplášťové, tzv. provětrávané – „nekontaktní“. V současné době se čím dál větší oblibě těší provětrávané fasády a lze říci, že je na českém trhu z čeho vybírat. Podstatou řešení je vzduchová mezera mezi izolací a obkladem, která odvádí přebytečnou vlhkost. Pokud se rozhodneme pro zaizolování domu provětrávanou fasádou, jsme na dobré cestě, ale ještě nemáme úplně vyhráno.

Dvouplášťový systém tvoří vymezovací rošt (který vyrovná případné nerovnosti stávajícího obvodového zdiva), dále pak izolace, vzduchová mezera a samotný kryt -pohledová část fasády. Vymezovací rošt můžeme realizovat ze dřeva či kovu. Obecně často panuje obava z životnosti dřeva. Dřevěný rošt je v ideálních suchých podmínkách, čili nehrozí žádná destrukce materiálu.

Důležité je však dbát instrukcí montážních návodů při realizaci kotevního roštu (ať už je jakýkoliv). Právě správná montáž má velký vliv na bezpečnost a finální vzhled fasády.

Izolace musí být difúzně otevřená – nesmí zabraňovat průchodu vodních par, jinak poruší celý smysl odvětrané fasády. Materiály na bázi minerální vlny mají řadu výhod, především velmi dobré tepelně-izolační i akustické vlastnosti. K moderním izolačním materiálům patří kanadská izolační pěna Icynene.

Posledním krokem k úplnosti je výběr samotného krytu fasády. Z hlediska funkčnosti je nezbytné, aby fasádní obklad nezadržoval srážkovou vodu v ložných spárách jednotlivých pohledových prvků. Celá skladba fasády musí zůstat takzvaně „v suchu“ za každého počasí. Dalšími kritérii volby jsou životnost, stálobarevnost a bezúdržbovost. Velkou výhodu mají materiály skládané bez malt a lepidel, které časem nepopraskají nebo se neodlepí a dilatačně se přizpůsobí stavbě.

Všechna tato kritéria pro dokonalý kryt odvětrané fasády splňuje fasáda Novabrik. Fasáda byla navržena týmem odborníků na stavebním institutu v Torontu a v roce 1995 uvedena na trh. Za dvacet let má Novabrik realizace po celém světě a od roku 2001 také více jak 10 000 realizací v České republice.

Aby to dobře dopadlo – tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků

Jestliže jste se po přečtení předcházejících informací rozhodli, že rekonstrukci koupelny svěříte odborné firmě, vybírejte pečlivě. V každém případě poslouží text pro základní orientaci v problému a umožní vám vybraného řemeslníka pečlivě sledovat. 

Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference a kontaktujte předchozí zákazníky, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Prověřte si ho na našem webu.

Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů – i s tím jistě pomohou předcházející řádky.

Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Nenechte se zmást výmluvností. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.

Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků. Odborně se tomu říká zádržné…


0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x