Izoluje a navíc vyrábí elektřinu

Společnost Schüco rozšířila sortiment fasádních modulů se zabudovanou fotovoltaikou. Tenkovrstvý modul Schüco pod označením ProSol TF+ přináší vylepšenou energetickou výkonnost i nový atraktivní vzhled. Klíčovou je speciální vícevrstvá krystalická struktura, díky níž moduly ProSol TF+ ve srovnání s konvenčními tenkovrstvými moduly zaručují vyšší solární výnosy. Kromě zvýšeného potenciálu fasádního sytému v oblasti trvale udržitelné architektury otevírají nové moduly dveře i v oblasti designu.

Tmavý vzhled je elegantní, s možností variabilního, individuálního pojetí, jak z hlediska stupňů transparentnosti, tak rozměrově. Moduly lze aplikovat do oken, dveří, posuvných systémů i jako velkoplošné fasádní řešení.

Vzhled, flexibilní použití a efektivita

Vybírat lze ze zcela neprůhledných i semi-transparentních variant s průhledností od 5 do 25 %. Což u teplých fasád zajišťuje dostatečnou průhlednost do vnějšího prostředí i přísun denního světla do místnosti, a to za kontinuální výroby elektrické energie. Variabilitu výrobce nabízí také při volbě rozměrů, jednotlivě lze instalovat moduly o rozměrech od 200 x 300 mm (š x v) do 2200 x 2600 mm. Při stavebnicovém řešení lze objednat i maxi rozměr 2000 x 4000 mm (š x v).

Vícevrstvý modul ProSol TF+, tvořený vrstvami skla, křemíku a krycí laminátové fólie, má minimální tloušťku pouhých 8 mm. Čelní sklo, opatřené transparentní vrstvou (TCO – Transparent Conductive Oxide), která společně s kontaktní vrstvou elektricky propojuje vrstvy křemíku produkující elektrický proud, je silné 3,2 mm. Tloušťka zadní skleněné vrstvy se liší dle konkrétních statických parametrů. Kombinace povrchové úpravy vrchního skla s vrstvami amorfního a mikromorfního křemíku vede k efektivní výrobě elektrické energie. Proud vzniká transformací slunečního záření v obou křemičitých vrstvách, jedné z amorfního (a-Si:H) a druhé z mikrokrystalického křemíku (μc-Si:H). Společně obě vrstvy využívají výrazně širšího světelného spektra a vytvářejí charakteristický tmavý vzhled. Zadní sklo, čelní sklo a elektricky účinné tenké vrstvy spolu se speciální krycí laminátovou fólií (PVB) tvoří pevný homogenní celek.

Standard i induviduál

Kreativnímu pojetí a svobodnému designu se prostor otevírá díky možnosti volby tvaru, velikosti, stupňů transparentnosti a struktury. V rámci teplých fasád plní fasádní systém ProSol TF+ velmi dobře také funkci izolační. Okna, dveře a posuvné systémy tak v závislosti na stupni transparentnosti vytvářejí příjemné prostředí s dostatečným přísunem denního světla. Studené fasády ProSol TF+ reprezentují vysoce atraktivní, efektivní a flexibilní systémové řešení pro integraci tenkovrstvých technologií do velkoplošných, neprůhledných fasádních celků. Novinka ProSol TF+ je v sortimentu firmy Schüco k dostání od dubna letošního roku. Dostupnost tohoto fasádního řešení bude podpořena řadou informačních materiálů (brožury nebo systém CAD). Balíček podpůrných služeb pak doplní softwarové nástroje jako SchüCal+ a SchüCad+, stejně jako Schüco kalkulátor solárních výnosů SolarCalculator ProSol TF+.

Sdílet článek