Pro základní orientaci postačí následující výčet:

+ Sendvičové konstrukce: Pod pojmem sendvičové konstrukce míníme stavební systémy, které se dodávají kompletní. Nosná (skeletová) konstrukce domu je vyrobena z masivních dřevěných hranolů nebo kulatin. Tato konstrukce se vyplní tepelnou i akustickou izolací, pak se pokryje pláštěm.

Na výplně obkladů se používají různé materiály: štěpkocementové desky, betonové sendvičové tvárnice, vibrolisované betonové tvarovky nebo kerazitbetónové tvárnice. Štěpkocementové desky dobře tepelně izolují a mají dobré zvukověizolační vlastnosti. Betonové tvárnice se ukládají vedle sebe, až vznikne stěna, kterou posléze vybetonujeme.Beton zajišťuje pevnost, stabilitu stěny a dostatečnou tepelnou akumulaci konstrukce. K vibrolisovaným betonovým tvárnicím se přichytává tepelná izolace a následně se omítnou nebo obloží požadovaným obkladem.

Sendvičové stavby se liší od ostatních zděných domů pouze v menší síle stěn. Od domů z masivu se liší cenou, samozřejmě nižší. Nevýhodou této stavby je doprava velkých stavebních dílů a nutnost jeřábu na staveništi. Tyto druhy domů se díky tomu většinou nestaví svépomocí. Také nabídka těchto typů staveb je nižší.

+ Dřevostavby: Dřevostavbou se myslí stavba rodinného domu, která je z převážné části postavena ze dřeva. Na tyto stavby se většinou používá smrkové či jedlové dřevo, může být použité i z borovic a modřínů. Moderní dřevostavby se označují jako ekologické domy, jelikož při použití a výstavbě tímto přírodním materiálem nejméně zatěžujeme přírodu. I když to zní zvláštně, dnešní technologie nám zaručují stejnou trvanlivost jako u zděných domů a i dřevo se díky napuštění různými prostředky stává nehořlavým. Další předností dřevostaveb jsou tepelně izolační vlastnosti. Dřevo totiž úžasně akumuluje teplo. Když ve dřevěném domě zatopíte, velmi rychle se dům prohřeje, tak tomu není u zděných staveb, kde se stavební materiál pomaleji prohřeje. Další výhodou je rychlost stavby. Dům můžete mít postavený za pár měsíců, což je velmi dobré z hlediska financování. Nevýhodou může být, že dům není vhodné stavět svépomocí. Dřevo nemá rádo vodu, takže pokud se dřevostavba nějakým způsobem namočí, oprava je velmi náročná a složitá.

Dřevostavby dělíme do různých skupin, což záleží na technologii, jakou se staví:

  • Sendvičové dřevostavby: U těchto dřevostaveb se používá dřevo již předem zpracované tzv. OSB desky. Název sendvičové vznikl ze struktury stěny: 2 desky, mezi nimiž je izolace. Základní kostra hrubé stavby je z masivních dřevěných trámů, na které se desky napojují. Vzhled dokončené stavby se neliší od zděných staveb.
  • Panelové dřevostavby: Tyto dřevostavby se vyznačují obrovskou variabilitou a existuje několik typů dřevopanelů: vrstvené masivní dřevěné bloky z navzájem prolepených dřevodesek, masivní dřevěné truhlíky s tepelnou izolací a bloky z rovnaného řeziva nebo lepených hranolů. Stavba pomocí panelů je opravdu velmi rychlá.
  • Skeletové dřevostavby: Pro tyto dřevostavby je typická nosná konstrukce z hranolů (většinou z lepeného dřeva). Mezi ně se vkládá izolace. Tyto skelety vykazují skvělé statické vlastnosti.
  • Rámové (sloupkové) dřevostavby: Tyto druhy dřevostaveb se pyšní různými technologiemi a stavebními postupy. Do této kategorie patří také kanadský systém TWO BY FOR a TWO BY SIX, který je společně se sendvičovou konstrukcí nejpoužívanějším systémem výstavby dřevostavby v České Republice. Stavba je prováděna na místě a na míru. Z fošen je vytvořena nosná konstrukce, která je vyztužena OSB deskami a vzniklý prostor je vyplněn izolací.
    Tento systém je velice variabilní a kombinovatelný s jinými postupy. Nevýhodou oproti jiným dřevostavbám je delší doba výstavby.

+ Masivní dřevostavby: Oproti sendvičovým dřevostavbám je u tohoto typu ve stěnách použito dřevo v surovém stavu a tím pádem je stavba i finančně náročnější.

  • Roubenky a sruby: Staví se z vodorovně kladených překřížených trámů (roubenky) či kulatiny (sruby). V rozích jsou k sobě vázány tesařskými spoji. Tyto dřevostavby jsou pouze jednoplášťové, což má své pro i proti. Výhodou je samozřejmě vzhled. Přiznání dřeva jak zvnějšku, tak i zevnitř je nejen velmi líbivé, ale také výborně působící na lidskou psychiku.
  • Panelové masivní dřevostavby: Stěny vznikají skládáním, vrstvením či lepením masivního dřeva. Oproti srubům mají více plášťů (zvnějšku izolace, celodřevěná konstrukce, zevnitř sádrokarton či sádrovláknité desky. Tyto stavby vzhledově působí velmi moderně.


Sdílet článek