Vždy záleží na zvoleném druhu pokladního zařízení. Možnosti připojení k Internetu mohou být různé u různých dodavatelů a také v závislosti na zvoleném řešení, tedy zda se jedná o pokladnu, počítač, tablet, mobil, apod. Tento díl volně navazuje na předešlý páty.

Někteří dodavatele vám spolu s pokladním zařízením nabízejí i připojení k Internetu, které je placeno např. paušální částkou. Existují však také dodavatelé, kteří připojení k Internetu nenabízí. Pro někoho může být v tomto případě výhodou, že si připojení k Internetu zajistí jiným způsobem.

Při nákupu pokladního zařízení je vhodné zajímat se o druh, dostupnost a kvalitu připojení k Internetu. Může se jednat např. o připojení pomocí:

1. SIM karty,

2. datového kabelu,

3. bezdrátové sítě WiFi.

Použití SIM karty má bezesporu výhodu v tom, že můžete pokladní zařízení provozovat v místech s pokrytím mobilním signálem, bez závislosti na dostupnosti např. WiFi. Nevýhodou může být např. nutnost placení paušálu.

Pokud však máte ve své provozovně stávající připojení k Internetu, popř. jste v budoucnu plánovali připojení k Internetu zřídit a s pokladním zařízením necestujete, popř. cestujete do míst, kde můžete využít tamní připojení, je asi zbytečné platit paušál a připojovat se pomocí mobilního Internetu. Proč platit za něco, co již máte. V tom případě hledejte pokladní zařízení, které umožňuje připojení pomocí WiFi, popř. datového kabelu.

+ Je důležitá rychlost připojení?

Rychlost připojení zásadní není. Průměrná velikost datové zprávy s evidovanou tržbou je cca 8kB. Důležitější je, jak je připojení stabilní (jak často dochází k výpadkům) zkrátka důležitější je spíše kvalita připojení. Není tedy třeba platit za nejdražší/nejrychlejší připojení (v řádu desítek Mb/s).

Evidence tržeb z hlediska přenesených dat je velmi nenáročná a ani zdaleka se nepřibližuje běžnému „surfování“ na internetu.

+ Jak je to se servisem pokladních zařízení?

Pro vaše rozhodování o nákupu pokladního zařízení je zcela jistě důležitý také poskytovaný servis. Někteří dodavatelé nabízejí servis jako službu, kterou platíte v paušální částce

V každém případě byste si měli ověřit, jaký rozsah podpory, resp. servisu je nabízen a seznámit se před nákupem pokladního zařízení s ceníkem servisních prací. Levná pokladna nemusí automaticky znamenat i poskytování levných servisních prací.

Na co se mám v souvislosti se servisem pokladního zařízení zeptat?

1. Jak je možné případné poruchy hlásit.

2. Za jak dlouho od nahlášení poruchy začne servisní technik poruchu řešit.

3. Jak bude probíhat servis zařízení. (Výměna kus za kus, oprava na místě, oprava mimo provozovnu, servisní zásah o víkendu, apod.)

4. Lze si v době opravy zapůjčit (třeba i zdarma) náhradní pokladní zařízení.

5. Je třeba platit paušální částku za podporu, popř. některé servisní práce.

6. Jaké jsou ceny servisního zásahu, popř. dílů.

7. Jak jsou řešeny případné aktualizace systému a zda jsou zpoplatněny.

Jaké informace by měl dodavatel při výběru pokladního zařízení poskytnout?

• Jaká je celková cena pokladního zařízení, resp. aplikace, včetně instalace a případných souvisejících služeb.

• Zda je nabízené pokladní řešení vhodné pro vaše podnikání. Je skutečně nutné pořizovat robustní řešení tam, kde stačí jednoduchá pokladna?

• Jaké jsou provozní podmínky zařízení (pokrytí mobilním signálem, možnost připojení k WiFi, závislost na povětrnostních či venkovních podmínkách, výdrž baterie, atd.).

• Poskytnout vám informace, jak zařízení zprovoznit resp. nainstalovat a popsat postup ovládání pokladního řešení. Součástí dodávky by měl být srozumitelný návod k použití, který vám umožní zprovoznění pokladního zařízení.

• Jak se zařízení chová např. při poruše připojení k Internetu. Zda zařízení odešle datové zprávy s údaji o evidované tržbě automaticky po obnovení připojení k Internetu, nebo je třeba odeslání provést ručně.

• Jak se dozvím o neodeslaných datových zprávách.

• Jak se dozvím o případných chybách (pokladního zařízení, komunikace se systémem evidence tržeb, apod.).

Při informování se o pokladním zařízení by vás také mohlo zajímat:

• Jak provést storno určité tržby.

a další užitečné funkcionality, které však zákon o evidenci tržeb nepožaduje:

• Jak vystavit duplikát účtenky.

• Umí pokladní zařízení dodatečně vystavit účtenku.

• Obsahuje dodatečně vystavená účtenka kód FIK.

• Dokáže zařízení zobrazit přehled tržeb za určitá období.

• Ukládá si zařízení přehledy tržeb a je možné s nimi dále pracovat.

• Jaké je zabezpečení mých dat a certifikátu.

• Mohu nějak nastavit a spravovat přístupová práva k pokladnímu zařízení.

• Pokud eviduji ve zjednodušeném režimu, jak je zabezpečeno dodatečné odesílání dat.

• Lze údaje z pokladny nějak zálohovat.

+ Porucha pokladního zařízení. Co mám dělat?

V provozu pokladního zařízení se může stát, že dojde k poruše zařízení. V taktovém případě je nutné kontaktovat dodavatele, popř. servisního technika, poruchu nahlásit a dohodnout odstranění závady. Pokud pokladní zařízení neumožňuje zaevidovat tržby a vystavovat účtenky a poplatník nemá náhradní řešení (např. vlastní či zapůjčenou náhradní pokladnu), neznamená to, že je nutné zavřít provozovnu. Poplatník však musí udělat veškeré nezbytné úkony k tomu, aby co nejdříve byl schopen si své povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb plnit, např. údaje o přijatých platbách po dobu nefunkčního pokladního zařízení je poplatník povinen správci daně zaslat elektronickou cestou z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění poruchy.

V souvislosti s případnou poruchou pokladního zařízení doporučujeme seznámení s dokumentem Řešení situací při evidování tržeb, který popisuje situace, které mohou při evidenci tržeb nastat a postup jejich řešení.

Sdílet článek