Pomalu začíná topná sezóna a tak jsme si pro vás kromě článku o topení celkově připravili i několik důležitých informací ke komínům.

Na úvod je důležité zmínit, že kontrola a revize komínu není totéž.

Kontrola komínu a spalinových cest

Kontroly lze provádět kdykoli během roku, ale ideální je to mimo topnou sezónu. Při zanedbání kontrol hrozí kromě rizika ohřožení majetku a osob i pokuta ve výši až 25 tisíc korun.

Jak často kontrolu provádět? Na to Vám odpoví následující tabulka:

Frekvence kontrol a čištění spalinové cesty

Při kontrole se posuzuje následující:

  • Bezpečné umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětu vzhledem ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • Komín z hlediska požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • Zajištění volného bezpečného přístupu ke komínu
  • Zajištění požární bezpečnosti stavby
  • Stavebně technický stav

Kontrolu může provádět pouze způsobilý odborník, která mám v živnostenském listě uvedené oprávnění ke kominické činnosti.

Přesto, že jde o odborníka, vždy po provedení trvejte na zprávě o kontrole.

Čištění spalinových cest

Čištění by mělo proběhnout před začátkem topné sezóny a měl by ho opět provádět odborník. Ale v případě spalinových cest spotřebičů na pevná paliva s výkonem do 50 kW může majitel provádět čištění sám. Musí si ale vést provozní deník s daty o čištění.

Revize spalinových cest

Přesto, že se termín revize a kontrola často zaměňují, revize je nejméně častou činností.

Je nutná v následujících případech:

  • Výměna nebo nová instalace spotřebiče paliv
  • Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo každé stavební úpravě komína
  • Při změně druhu paliva
  • Po komínovém požáru
  • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Revize může provádět pouze odborník. A to buď revizní technik komínů, revizní technik spalinových cest nebo specialista bezpečnosti práce (revizní technik komínových systémů).

Nechte se inspirovat referencemi a případnou realizaci nezapomeňte zdokumentovat a ohodnotit.

Sdílet článek