Co potřebujete vědět a co kdy podepsat

Ať už se chystáte ke stavbě, rekonstrukci nebo jste se rozhodli pořídit si novou kuchyňskou linku, je řada věcí, na které je potřeba si dát pozor.
A to v jednání s řemeslníky i ve vztahu k zákonům a předpisům daných státem.
Můžete zkusit stavět tzv. na černo a taky se můžete spolehnout, že při jednání s řemeslníkem či firmou stačí potřesení ruky a “slovo chlapa”. Musíte ale počítat s případnými následky.
Nebo se díky NejŘemeslníkům můžete dozvědět všechno potřebné, poptat ověřeného řemeslníka a navíc si i zdarma stáhnout potřebné dokumenty.

Co je smlouva o dílo a proč je potřeba

Smlouva o dílo je, formálně řečeno, závazný dokument podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Lidsky řečeno – zákazníkem a, v našem případě, řemeslníkem. Jejím předmětem je obvykle výroba/realizace, údržba, oprava nebo úprava konkrétní věci či věcí. Smlouvu o dílo doporučujeme sepsat jednoduše proto, že chrání obě zúčastněné strany pro případ, že by se něco pokazilo.
Poctivého řemeslníka chrání v případě, že by se zákazník po dokončení zakázky dožadoval neoprávněné reklamace na něco, co ve smlouvě nebylo a podobně. Zákazníka pak smlouva obecně chrání v tom, že se jejím podpisem řemeslník zavazuje k realizaci a dodání předmětné zakázky v daném termínu a za domluvenou cenu a jejímu předání bez vad a nedodělků. Ve smlouvě o dílo si můžete stanovit způsob platby, vydávání záloh na práci a materiál, závazné datum dokončení zakázky nebo záruka pro případ reklamace nebo oprav.
Pokud si řemeslník najme na realizaci nebo její části třetí stranu, tzv. subdodavatele, zodpovídá za kvalitu a provedenou práci řemeslník, se kterým máte smlouvu uzavřenou.

Co je stavební deník a proč je potřeba

Stavební deník je standardní písemný záznam o průběhu prací prováděných na stavbě. Obsahuje originální listy a má číslované stránky. Ve správně vedeném stavebním deníku by neměla být volná místa a vynechané stránky a obvykle má dvě kopie.

Stavební deník potřebujete v první řadě proto, že je to povinnost daná zákonem. Kromě toho je ale také velice užitečný. Vidíte v něm, co se realizuje a za použití jakého materiálu a jestli vše odpovídá domluveným postupům a objednávce, na kterou jste sepsali smlouvu o dílo. Zároveň se k deníku můžete vrátit zpětně, pokud by se dodatečně něco pokazilo. Je díky němu možné odhalit případnou chybu v postupu nebo použití materiálu a na základě toho pak samozřejmě žádat nápravu.

Stavební deník potřebujete v první řadě proto, že je to povinnost daná zákonem. Kromě toho je ale také velice užitečný. Vidíte v něm, co se realizuje a za použití jakého materiálu a jestli vše odpovídá domluveným postupům a objednávce, na kterou jste sepsali smlouvu o dílo. Zároveň se k deníku můžete vrátit zpětně, pokud by se dodatečně něco pokazilo. Je díky němu možné odhalit případnou chybu v postupu nebo použití materiálu a na základě toho pak samozřejmě žádat nápravu.

Co je výpověď smlouvy o dílo a kdy ji můžete potřebovat

Smlouvu o dílo je možné, jako každou řádně uzavřenou smlouvu, za určitých podmínek vypovědět. Pokud obě strany smlouvu plní a dodržují, není k její výpovědi důvod. V případě, že u jedné ze stran dojde k neplnění podmínek, dá se smlouva jednostranně ukončit odstoupením. Samozřejmě se nechcete pouštět realizace jakékoliv zakázky s myšlenkou, že se něco pokazí. Opatrnost je ale na místě a možnost odstoupení by měla být zahrnuta již ve smlouvě o dílo, kterou obě strany podepisují před začátkem prací. Pokud si možnost odstoupení stanovíte už v základní smlouvě, vyhnete se dalšímu papírování.
Pokud výpověď smlouvy o dílo nebo také dohodu o odstoupení od smlouvy o dílo nemáte ve smlouvě zahrnutou, měla by mít samostatnou písemnou podobu a podpis obou stran, což zabrání případným budoucím sporům.

Co je předávací protokol a proč je potřeba

Předávací protokol je další z dokumentů, který chrání zákazníka i řemeslníka. Jednoduše řečeno je zakázka hotová ve chvíli, kdy dojde k předání a oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Pokud se vám na realizované zakázce cokoliv nezdá, stačí jednoduše předávací protokol nepřevzít a nepodepsat a požadovat po řemeslníkovi nápravu dle smlouvy o díle. Převzetím a podepsáním předávacího protokolu potvrzujete, seznámení a spokojenost se stavem zakázky a tím pádem je naopak řemeslník chráněn před případnými pozdějšími stížnostmi. Samozřejmě pouze v případě, že se jedná o stížnosti na stav zakázky, který odpovídá předávacímu protokolu.

Co je stavební povolení a kdy ho (ne)potřebujete

Stavební povolení je oprávnění, které potřebujete ke stavbě nebo stavebním úpravám většího rozsahu. Konkrétně se jedná o stavby s větší zastavěnou plochou, než je 150 m² nebo o stavby či rekonstrukce zasahující do nosných konstrukcí domu nebo jiného přilehlého objektu.

Problematikou stavebního povolení se zabývá stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Od počátku roku 2018 je v platnosti novela, která pravidla ohledně stavebních povolení výrazně zjednodušila. 

V současnosti vám u následujících staveb stačí pouze ohlášení stavby:

 • Stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím do hloubky maximálně tři metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • Terénní úpravy
 • Přístavby a nástavby rodinného domku do 150 m² nebo rekonstrukce nezasahující do nosných konstrukcí domu nebo přilehlých objektů
 • Reklamní stavby
 • Opěrné zdi maximálně do výše jednoho metru, pokud zeď nezasahuje do veřejných komunikací či prostranství
 • Stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí domu
 • Další novelou stavebního zákona od 1. ledna 2018 uvedené stavby
  • Udržovací práce (za podmínek viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183)
  • Stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí a nemění vzhled ani způsob užívání stavby
  • Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² a 5 m výšky bez podsklepení (za podmínek viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183)
  • zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m
  • nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla
  • Oplocení
  • výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně
  • bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Úplný výpis dalších staveb, pro které nepotřebujete stavební povolení zde


Pokud si nevíte rady kde potřebné dokumenty najít, máme je pro vás zdarma. Stačí si potřebný dokument stáhnout a vytisknout 🙂

Sdílet článek