Chápeme, že je rozdíl, pokud si zavoláte instalatéra na výměnu kapajícího kohoutku nebo jestli si necháte rekonstruovat koupelnu či dokonce postavit nový dům. Vždy je však třeba s firmou dohodnout: Co, jak, kdy, z čeho a za kolik. V prvním případě se to dá vyřešit ústní dohodou. Pro zbývající dva případy ale jednoznačně doporučujeme uzavřít SMLOUVU o dílo.

Uvádíme příklad rozčílených a napálených zákazníků, tak jak své postřehy popisují u nás na webu www.NejŘemeslníci.cz.

Stálo to kus života

Katastrofa. Řemeslník si od nás vyžádal hned 1. den zálohu 6000 Kč. Nejdřív se několik dnů ani neobjevil. Po urgencích přijel. Začal mlátit velkým kladivem jako smyslů zbavený do lepené plastové, doma dělané vaničky, místo toho, aby ji rozříznul. Celý dům se otřásal. Při tom rozbil i přívod vody do WC. Práci nedodělal, utekl od instalateřiny.

Práci dokončil až po neskutečných urgencích, a to velmi neprofesionálně, nekvalitně. Půlky odlomených dlaždic zamáznul spárovkou s tím, že si na to máme koupit a nalepit lino! Nejenže koupil zcela jiný rozměr obkladaček, ale dával tam i ty špatně uříznuté – ulomené, našikmo, jeden roh zamáčklý do malty atd. Do nestejných, až 2 cm spár dal hmotu, která nikdy nezaschla. Spáry velké 2 cm ničím nezakryl. Spád plošiny vedle vaničky je nikoli do vaničky, ale na podlahu, kde není kanálek. Vaničku koupil nejmenší na trhu, i když jsme chtěli větší.

Termíny nedodržuje. Když jsme žádali opravu závad nebo náhradu škody, byl vždy opilý a odmítl to. Komunikace obtížná, lže. Tohoto nešikovného hrubiána a podvodníka nikomu nedoporučujeme. Ozvali se nám další jeho klienti, od nichž vybral i 30 000 Kč, a práci nedodělal.

Poznámka: V příběhu jsme vymazali konkrétní jména, IČ a další údaje o kritizovaných řemeslnících. Pokud se je však budete chtít dozvědět, najdete je na webu: www.NejŘemeslníci.cz.

Šlo tomu předejít?

Šlo. Smluvní vztahy představují pro živnostníky zásadní součást činnosti – často poskytují služby právě skrze smlouvu o dílo. 

Smlouva o dílo je právní vztah, kterým se zhotovitel zavazuje provést na své náklady a nebezpečí určité dílo a objednatel se zavazuje ho převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu. Vyznačuje se přesným určením odpovědnosti stran a řeší i otázku víceprací. Avšak i tímto druhem smlouvy si může nejeden živnostník přivodit celou řadu komplikací, pokud není dostatečně pozorný.

Chraňte se pomocí smlouvy o dílo

Jestli v současné době stojíte před otázkou, zda si na menší opravu, případně úpravu nějaké věci objednat soukromého řemeslníka, nebo oslovit šikovného a ochotného souseda, nezapomeňte při výběru zvážit ochranu před případnými budoucími potížemi. Smlouva o dílo vás jako objednatele totiž dokáže právně zabezpečit, pokud by řemeslník, tedy zhotovitel, nedostál svým slibům. Na druhou stranu i zhotovitel jistě ocení jistotu v podobě smlouvy.

Náležitosti smlouvy jsou přesně dané

Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o dílo patří k právním dokumentům, jsou její náležitosti přesně stanovené. Jako v každé smlouvě v ní vystupují dvě strany, objednatel a zhotovitel. Ti musí být v dokumentu označeni. Nedílnou součástí je také předmět smlouvy, kde se přesně ujednává, o co vlastně jde. Oprava, úprava, či snad údržba? Dalším nezbytným bodem je logicky cena za dílo, přičemž se řeší i způsob úhrady. Především pro objednatele je důležitá informace o termínu zhotovení, předání a převzetí díla. Co když se něco nepovede? Pak vás odstavec o odpovědnosti za vady spolehlivě informuje o tom, jakými právy a povinnostmi disponujete. Závěrečná ustanovení a podpisy obou smluvních stran jsou samozřejmostí.
I tak velkou věc, jakou je stavba rodinného domu, upravuje smlouva o dílo. Protože jsou zde mnohdy v sázce veškeré rodinné úspory, je třeba mít takovou smlouvu perfektně zhotovenou a doplněnou o případné dodatky. Přestože máte hypotéku prostřednictvím bank dobře ošetřenou, nechcete přece o své finance přijít kvůli chybně vytvořené smlouvě.

Pozor na:

K přetrvávajícím nedostatkům obecně se řadí nedostatečné oprávnění podepisujících subjektů – zde je nutné si zkontrolovat, zda osoba jednající za druhou smluvní stranu je k jednání skutečně oprávněna. Důležitou roli může ve smlouvě hrát i úprava tzv. subdodávek, tedy spolupráce s třetími osobami, které nejsou smluvními stranami. 

K dalším, opět obecným a častým chybám, patří postup živnostníků, kdy jen trochu upraví starší smlouvu a to bez jakékoliv kontroly, zda odpovídá situaci. Co se týče obsahu, nelze v žádném případě zapomenout ujednat si předmět a cenu díla, s výjimkou případu, kdy obě strany výslovně projeví vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny. Pro větší jistotu by živnostníci neměli vynechat ustanovení o způsobu vyhotovení, době plnění, předání a převzetí díla.

A co záruka?

Z hlediska živnostníka, který ve smluvním vztahu figuruje jako zhotovitel, je důležité si dát pozor na případně sjednanou záruku za jakost díla. Obecně pak platí, že zhotovitel je odpovědný za vady díla při jeho předání. Měl by si tedy s odběratelem vyjasnit, jaké konkrétní náležitosti má dílo mít, aby předešel nejasnostem. Případné placení zálohy se musí také odrazit ve smlouvě.

Přejeme vám, aby to dobře dopadlo!

Pokud si nevíte rady kde potřebné dokumenty najít, máme je pro vás zdarma. Stačí si potřebný dokument stáhnout a vytisknout 🙂

Sdílet článek