Když si opravujete či dokonce stavíte vlastní dům, nebývá to procházka růžovým sadem. Jedním ze základních kamenů pro to, aby všechno klaplo, je smlouva o dílo s firmou, která bude dům stavět. Pokud je kvalitní a právně neprůstřelná, může řadě problémů předejít a vyřešit případné spory.

Uvádíme příklad rozčílených a napálených zákazníků, tak jak své postřehy píší na portál www.NejŘemeslníci.cz.

Příklad z vlastní zkušenosti: Pat a Mat v akci

Rozhodli jsme se pro rekonstrukci koupelny. Bohužel jsem narazila na Pata a Mata. Je hotovo a na první zběžný pohled vše vypadá OK, až na široké a křivé spáry mezi luxfery, ty zarazí každého. Jinak je vidět křivě namontovaná vanová baterie, šikmo vyvedené vývody na teplou a studenou vodu pod umyvadlem, okno z luxfer také kamsi uhýbá, zeď od WC, která je nově postavená, rovněž nezařezává. Na stropě je pořád nerovnost. Vymlouvají se na křivé panely. Jednu jejich „přechodovku“ jsme strhli, zbylé dvě si vyřezali sami, křivě nám seřízli naše podýhované dveře, které se musely zkrátit kvůli výšce plovoucí podlahy. Na vaně při spárování udělali škrábanec, byla to už druhá vana, první museli vybourat. Také máme v rozpočtu účtované roháčky značky TIEME, ale podle mého známého tam máme jen obyčejné bez filtru, stejně jako máme prý jiný vanový sifon, také levnější než si vyfakturovali. Pračkový kohout je vyvedený zešikma ze zdi.

Komunikaci bych raději nekomentovala. Ona i ta písemná, kterou mám schovanou, stojí za to. Necelé tři měsíce po dokončení nám začala téct odpadní trubka dole ve sklepě. Šikulové spoj dvou trubek umístili částečně do zdi. Nyní už to však spravili. Příště (škoda, že už asi žádné nebude) bych před výběrem dodavatele chtěla na vlastní oči vidět nějakou rekonstrukci, kterou má firma za sebou.

Poznámka V příběhu jsme vymazali konkrétní jména, IČ a další údaje o kritizovaných řemeslnících. Pokud se je však budete chtít dozvědět, najdete je na webu: www.NejŘemeslníci.cz.

Definujte to písemně

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla pro objednatele a ten se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu. Podstatné je, že se zhotovitel zavazuje nejen k tomu, že bude vyvíjet maximální úsilí, ale že se dílo skutečně podaří. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo je označení smluvních stran, jimiž jsou objednatel a zhotovitel, závazek zhotovitele provést dílo, určení díla a také závazek k zaplacení ceny. 

Smlouva na výstavbu domu je natolik zásadní a složitá, že lze jen doporučit ji vždy předem prodiskutovat s odborníkem. Praxe se jen hemží případy, kdy se to nestalo, a následně mezi stranami vznikly velmi složité spory. Je důležité ujednat hlavně si kvalitu díla, způsob provádění stavebního dozoru a pravidla reklamace. Lze si ujednat delší záruční dobu, objednatel si též může vyhradit potřebu předchozího souhlasu s použitím některých materiálů. Mimořádně důležité je i ujednání způsobu placení ceny díla. 

Zcela klíčové je co možná nejpřesnější specifikace samotného díla, které má být zhotoveno – v tomto případě domu, který má být postaven. V praxi se bohužel vyskytují případy, kdy je předmět smlouvy definován nejednoznačně, což může mít nepříjemnou dohru při průběžném či závěrečném vyúčtování stavby, zejména při případném stanovení víceprací a úplaty za ně. 

Detailní vymezení předmětu díla lze zajistit odkazem na přiloženou projektovou dokumentaci. Jinou variantou je soupis všech materiálů a stavebních prací, které mají být provedeny. Přesná specifikace předmětu díla je nutná také pro případné uplatnění nároků z vad stavby a možnosti odmítnout převzetí stavby. 

Lze sjednat i delší záruku

Při stavbě domu se obvykle cena dostane do závratných částek, které většina lidí řeší úvěrem u banky. Proto je záhodno dát pozor na způsob, jakým je ve smlouvě určena cena provedení stavby. Je nutné si dát pozor, co vše je v ceně zahrnuto, aby pak objednatel nebyl překvapen, že bude muset zvlášť zaplatit třeba za nějaký materiál. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. 

Při provádění stavby může nastat řada dalších problémů, proto stavební smlouvy často obsahují další klauzule. Je vhodné ošetřit i další náležitosti, jako je pojištění, lhůtu k dokončení díla, změny díla, předání a převzetí díla, odpovědnost za vady či záruční dobu. Zkrátka je nutné se co nejlépe připravit na častou situaci, kdy při stavbě nastanou problémy, a předejít tak sporům.

Pokud si nevíte rady kde potřebné dokumenty najít, máme je pro vás zdarma. Stačí si potřebný dokument stáhnout a vytisknout 🙂