17. 10. 2019, aktualizováno 15. 12. 2021

Zelená kontra hnědá

Hlavní výhodou nového způsobu je především překonání problémů s údržbou, které od instalace zelené střechy často odrazují. Patentovaný materiál ze speciální minerální vlny dokáže více vody, a tím vegetace vystačí s méně častějším zavlažováním. To pomáhá řešit častý problém, kdy zelená střecha je opravdu zelená jen do letních veder a následně se stává střechou hnědou.

Na retenci stejného množství vody je potřeba mnohem tenčí a lehčí vrstva substrátu, což snižuje nároky na statiku a činí celý systém ekonomičtější. K „ozelenění“ střešních ploch se přitom využívá jednak extenzivní systém, jenž je vhodný pro většinu plochých i šikmých střech. Má malou tloušťku přibližně do 15 centimetrů a jeho výhodou je nízká hmotnost, snadná instalace a nenáročná údržba. Zatímco extenzivní způsob umožní osázení střechy trávou a nízkými bylinami, intenzivní způsob umožňuje mít na střeše i vyšší byliny nebo dokonce stromky. Co se týká údržby i využití, lze intenzivní systém přirovnat k běžné zahradě.

Zelené střechy jsou nejen esteticky zajímavé, ale zejména nesou zajímavé funkční výhody. Mezi ně patří zamezení přehřívání budov v letních měsících, čímž výrazně snižují spotřebu energie na chlazení. Zelená střecha mívá totiž v létě o 40°C nižší teplotu než běžná střecha. Střechy, které používají jako substrát minerální izolaci, navíc fungují jako efektivní dodatečná tepelně-ochranná vrstva i v zimě. Kromě toho přispívají k výrazně lepšímu odvádění srážkové vody. Rostliny produkují kyslík a zadržují vlhkost, čímž snižují efekt zvaný Urban Heat Island, kdy se v městských zástavbách akumuluje příliš mnoho tepla. 

V hustě zastavěných velkoměstech jsou plochy zeleně a vodních prvků vzácné, protože ceny pozemků se šplhají do astronomické výše. Tyto negativní dopady lze zmírnit i tak, že se na střechách vybudují malé vodní plochy a jezírka. Slouží jako vítaný estetický a uvolňující prvek vedle květinových záhonů, posezení a teras. Oblast využití není omezena pouze na intenzívní zelené střechy. Také u extenzívního ozelenění se často setkáváme s jednoduchými vodními plochami, které přispívají k rozmanitosti ztvárnění. 

Na střechách se vyskytují různé formy vodních ploch, od jednoduchých napáječek pro ptáky až po biologická čisticí jezírka s vodními rostlinami. Vodní plochy na střechách mohou plnit funkce architektonického prvku ke zvýšení estetické hodnoty a ekologického přínosu, rozšíření životního prostoru pro faunu a člověka, zadržování srážkové vody a vypařování a chladivého efektu.

Jednoduché vodní plochy s výškou hladiny přibližně od pěti do dvaceti centimetrů se zakládají především na extenzívních zelených střechách pro zvýšení jejich rozmanitosti a ekologické hodnoty, anebo umocnění estetického dojmu u pohledových střešních ploch. Přestože takové vodní plochy při dlouhodobém suchu vysychají, bývá zpravidla k dispozici voda pro hmyz i ptáky alespoň po určitou dobu a při příznivých klimatických poměrech se zde mohou některé druhy i rozmnožovat. 

Zakládání a konstrukce takovýchto „mini jezírek“ je vcelku jednoduchá; protože tloušťka okolního souvrství může činit třeba jen deset centimetrů, je na ochranné a separační geotextilii, která chrání kořeno-vzdornou hydroizolaci střechy, nutné vytvořit a zafixovat okraje budoucího jezírka. Zakřivené okraje lze vytvarovat například z ohebné drenážní hadice, přes ni se položí fólie, kterou je vyložena vnitřní plocha. Zvýšené okraje vytvořené drenážní hadicí vytvoří, spolu s vodotěsnou fólií odolnou proti UV záření, ohraničenou vodní plochu.  

Realizace obdobných prvků nezatěžuje výrazněji konstrukci střechy. Na jezírkovou fólii se pokládá ochranná geotextilie a tenká vrstva oblázků jako dno. Při malé hloubce nelze použít typické vodní rostliny, ale vysadit vodomilné rostliny vyskytující se na okrajích rybníků a jezer, jako například ostřice, blatouchy, žabník jitrocelový nebo mátu vodní. Jezírka se plní vodou při deštích a v déle trvajících suchých obdobích opět vysychají.

Na intenzivních zelených střechách je díky vyššímu souvrství 30-50 centimetrů možné vytvořit i hlubší jezírka. Konstrukce je v zásadě – okraje a vnitřek opět vytvoříme pomocí jezírkové fólie. Obvod jezírka bývá zpravidla vytvořen například z monolitického betonu, cementotřískových nebo betonových obrubníků ve tvaru L. Jezírková fólie bývá vytažena přes okraj a tam případně zajištěna. U hlubších a větších jezírek na intenzivních zelených střechách se zřizují pobřežní a okrajové zóny, stejně jako u zahradních jezírek na terénu. 

Po osázení rostlinami, které jsou vhodné pro příslušné stanoviště, už není rozdílu mezi střešním a zahradním jezírkem. Ve vodě se houpou lekníny, pod nimi se prohánějí zlaté rybky a terasa v bezprostřední blízkosti láká k posezení. Na střeše je důležité chránit vodní plochu před přehříváním pomocí vhodného zastínění, a také dbát na pohyb a okysličování vody.

+ Systém Urbanscape. Řešení pro zelené střechy Urbanscape od společnosti Knauf Insulation splňuje základní, ještě nedávno těžko dosažitelné, požadavky na hmotnost a nenáročnou údržbu. K rozšíření možnosti aplikace zelených střech přispívají především nové materiály. Příkladem takového řešení je zapojení minerální vlny Knauf Insulation v systému Urbanscape, kde funguje jako substrát. Díky nízké hmotnosti příliš nezatěžuje střechu a dokonale udržuje vláhu i při dlouhodobých letních vysokých teplotách.

To má mimo jiné pozitivní vliv i na vnitřní klima interiéru. Souvrství zelené střechy také omezuje prostup tepla střešní konstrukcí, což se projeví ve snížení nákladů při provozu klimatizace nebo v zimě při vytápění.

Z dalších vlastností jmenujme kupříkladu schopnost pohlcovat prachové částice, zadržovat dešťovou vodu, snižovat koncentraci přízemního ozonu, tlumit hluk ve městech nebo, jak vyplynulo z pokusu univerzity v australském Melbourne, pohled na zelenou střechu zlepšuje soustředění.   

Urbanscape je jednoduchý na instalaci, údržbu a minimálně zatěžuje konstrukci střechy. Je proto vhodný i pro ozeleňování starších střech, jejichž konstrukce snesou jen menší zátěž. Jako hlavní složku ve skladbě používá patentovanou vrstvu minerální vlny s velmi nasákavými polymery, které dokážou zadržet dostatek vody během příznivých dní, aby ji průběžně v době sucha rostlinám z rodu rozchodníků uvolňovaly. Takto ozeleněné střechy nevyžadují pravidelné zavlažování. Pohledové střechy lze ponechat jejich osudu, aniž by jim musela být věnována časově náročná údržba.

Systémová skladba Urbanscape

1 – Urbanscape rozchodníkový koberec

2 – Urbanscape Green Roll, substrát z kamenné vlny 

3 – Urbanscape retenční drenážní fólie 

4 – Urbanscape ochranná fólie 

5 – hydroizolace

0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x